Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Każda osoba poszkodowana nie z własnej winy, która utraciła zdolność zarobkowania może ubiegać się o miesięczną rentę.

Art. 444.§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

W ramach umowy dochodzenia roszczeń dochodzimy dla naszych Klientów również rent, jeżeli na skutek wypadku stracili możliwość zarobkowania. Renta jest niezwykle istotnym roszczeniem, które może zapewnić poszkodowanemu środki po wypadku.

Kto ma prawo do renty?

  • poszkodowani w wypadkach nie z własnej winy (po wypadkach przy pracy, wypadkach drogowych, błędach medycznych i innych, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie),
  • osoby, które na skutek wypadku utraciły zdolność zarobkowania – czasowo lub trwale,
  • osoby, które na skutek wypadku doznały amputacji, nie mogą się poruszać, nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy.

Istotne jest również, iż sprawca wypadku (lub jego ubezpieczyciel) zobowiązany jest również do pokrycia kosztów przystosowania/nauki poszkodowanego do nowego zawodu.

Art.444 § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.