Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli na skutek wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego ma prawo żądać od sprawcy szkody/ubezpieczyciela pokrycia tych kosztów lub wypłaty renty miesięcznej. W skład roszczenia mogą wchodzić: koszty przystosowania mieszkania do warunków osoby niepełnosprawnej, specjalne wyżywienie, rehabilitacja i leczenie, inne okresowo ponoszone wydatki (łącznie z dojazdami na leczenie), koszty opieki.

Art. 444.§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Reprezentujemy poszkodowanych, którzy na skutek wypadku stracili możliwości zarobkowa, a także ich potrzeby po wypadku zwiększyły się.

Jeżeli chcesz bezpłatnie ocenić swój przypadek, zadzwoń do nas lub napisz.