Dlaczego warto

Przeszło 15-lat doświadczenia w dochodzeniu roszczeń.

Zgłoś szkodę

  Dlaczego warto nam zaufać?

  1.Przeszło 15 lat doświadczenia

  Już od przeszło 11 lat reprezentujemy Klientów poszkodowanych na skutek różnego rodzaju zdarzeń w dochodzeniu odszkodowań. Posiadamy niezbędne doświadczenie przedsądowe i sądowe w walce o prawa poszkodowanych. Dochodziliśmy roszczeń na skutek wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych. Reprezentowaliśmy także osoby uprawnione do zadośćuczynień i odszkodowań po stracie osoby bliskiej.

  2.Profesjonalna obsługa przedsądowa

  Roszczenia opracowywane są wyłącznie przez prawników, osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu procesu likwidacji szkód osobowych i majątkowych. Przykładamy również dużą uwagę do informowania Klienta o postępach w sprawie a także czuwamy nad procesem kompletowania dowodów powstałej w wypadku szkody. Dzięki kompleksowej obsłudze nasi Klienci są pewni efektów – uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania.

  3.Obsługa sądowa własnej Kancelarii Adwokackiej

  W ramach naszej grupy kapitałowej funkcjonuje Kancelaria Adwokacka, która zapewnia pełną obsługę prawną prowadzonych spraw – na etapie przedsądowym i sądowym. Dzięki wysokiej fachowości naszego zespołu prawnego możemy zapewnić naszym Klientom najwyższe odszkodowania.

  4.Wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy

  Na podstawie umowy dochodzenia roszczeń gwarantujemy Klientom, iż nie pobierzemy wynagrodzenia jeżeli sprawa zakończy się niepowodzeniem.

  5.Pokrywamy koszty sądowe i ryzyko oddalenia powództwa

  W przypadku gdy nasi Klienci nie dysponują własnymi środkami finansowymi zapewniamy finansowanie procesu sądowego, a także pokrywamy koszty ewentualnego oddalenia powództwa. Oznacza to, iż Klienci nie ryzykują w jakikolwiek sposób wytaczając powództwo przeciwko sprawcy szkody lub ubezpieczycielowi. W sytuacji gdy koszty procesu to średnio ok. 4-6 tys. zł, zaś koszty prawne w przypadku oddalenia powództwa to ok. 3,6 tys. zł, wytoczenie powództwa o ok. 15 tys. zł stanowi dla poszkodowanych znaczny wydatek, przewyższający możliwości finansowe.

  6.Opieka nad sprawą od początku do końca

  Dzięki profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej oraz Zespołowi Obsługi Klienta zapewniamy rzetelną obsługę sprawy do końca.

  7.Tylko profesjonalni Doradcy Odszkodowawczy

  Nasza Kancelaria to nie tylko prawnicy, ale również Doradcy pracujący z Klientami w terenie. Nasi Przedstawiciele posiadają fachową, specjalistyczną wiedzę dzięki profesjonalnemu systemowi szkoleń. Mogą szybko i rzetelnie poinformować Klienta o aktualnym etapie sprawy oraz udzielić informacji odnośnie zasadności roszczeń w danym przypadku.

  8.Wsparcie finansowe i prawne w trudnej chwili

  Mamy świadomość, iż wielu poszkodowanych po wypadkach boryka się z wieloma problemami, w tym problemami finansowymi. Pokrycie kosztów pochówku, rehabilitacja poszkodowanego, brak dochodu to codzienne problemy osób po wypadkach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zapewniamy nie tylko finansowanie procesu i pokrycie ryzyka sądowego, ale również udzielamy wsparcia finansowego poszkodowanym jeszcze przed wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela. Ponadto w przypadku pojawienia się trudności życiowych związanych z długami, pomagamy w sprawach spadkowych, dziedziczenia czy komorniczych.

  9.Bezpieczeństwo

  Mając na uwadze dobro poszkodowanych zapewniamy wpływ odszkodowań bezpośrednio na konto Klientów. Nasze pełnomocnictwo i umowa określa, iż na konto Kancelarii wpłynie nie całe odszkodowanie a wyłącznie prowizja i zwrot poniesionych wydatków Kancelarii.