Zwrot utraconych dochodów

Poszkodowany ma prawo rościć od sprawcy szkody (lub jego ubezpieczyciela) zwrotu dochodu utraconego na skutek wypadku. Roszczenie dotyczy wszelkich dochodów jakie mógłby uzyskać poszkodowany gdyby był w pełni zdolny do pracy. W imieniu Klientów występujemy o dochody z umów o pracę, umów o dzieło czy zleceń.

Kodeks Cywilny

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Zwrot utraconych dochodów po wypadku

Poszkodowany ma prawo rościć od sprawcy szkody (lub jego ubezpieczyciela) zwrotu dochodu utraconego na skutek wypadku. Roszczenie dotyczy wszelkich dochodów jakie mógłby uzyskać poszkodowany gdyby był w pełni zdolny do pracy. W imieniu Klientów występujemy o dochody z umów o pracę, umów o dzieło czy zleceń. Poszkodowany może również uzyskać zwrot utraconych premii i dodatków. Wysokość roszczenia utraconych dochodów zależna jest od długości przebywania na zwolnieniu lekarskim (niezdolności do pracy).

Roszczenie utraconych dochodów w działalności gospodarczej (firmie)

Jeżeli poszkodowany prowadzi własną działalność gospodarczą i na skutek wypadku utracił możliwość wykonywania zleceń występujemy o należne odszkodowania. Osoby, które mogą utracić dochód w firmie to przede wszystkim osoby prowadzące małe jednoosobowe firmy (np. usługi remontowe, taxi, sklepy). Roszczenia utraconych dochodów w większych firmach dotyczą przede wszystkim utraconych kontraktów, zleceń.

Brak możliwości podjęcia pracy

Nasi adwokaci występują również o utracone możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Jeżeli poszkodowany miał możliwość podjęcia pracy w Polsce lub za granicą, a wypadek spowodował niezdolność do pracy istnieje możliwość zgłoszenia szkody. Nasi prawnicy wskażą Ci niezbędne dokumenty do opracowania roszczeń i poprowadzą sprawę do momentu uzyskania odszkodowania.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Najczęstsze pytania - zwrot utraconych dochodów

  Jak wysokie są koszty pomocy prawnej?

  Dzięki możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla zarabiających miesięcznie mniej niż 26 666 NOK (osoba samotna) lub 40 833 NOK (współmałżonkowie lub mieszkający razem) poszkodowany nie ponosi kosztów obsługi prawnej. W przypadku przewyższenia progu dochodowego koszty prawne są ustalane indywidualnie do sprawy. Koszt postępowania sądowego może być znaczny, więc korzystniej zakończyć postępowanie polubownie.

  Co można zyskać korzystając z pomocy adwokata na miejscu?

  Korzystając z pomocy adwokata lub pełnomocnika w Norwegii przy dochodzeniu odszkodowania można uzyskać bezpłatną analizę prawną sprawy, zgłoszenie wszelkiego rodzaju świadczeń oraz zwrot kosztów pomocy prawnej, co daje 100% odszkodowania. Równocześnie adwokat doradzi, jakie dokumenty są konieczne, aby uzyskać zwrot wszystkich kosztów i adekwatną kwotę zadośćuczynienia. Adwokat pomoże także w kontakcie z NAV, odwoła się od ich decyzji lub pozyska niezbędną dokumentację. Równocześnie przeprowadzi także postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem, wynegocjuje korzystną ugodę lub skieruje sprawę do sądu, jeśli zaistnieje taka konieczność. To kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowania za wypadek w Norwegii.

  Czy można kontynuować leczenie powypadkowe w Polsce?

  W przypadku szkód komunikacyjnych nie ma znaczenia czy leczenie powypadkowe odbywa się w Norwegii, czy w Polsce. Ważne, aby pierwsza konsultacja medyczna nastąpiła w ciągu 72h od wypadku (lub najszybciej jak to możliwe). Wypadki przy pracy wymagają jednak uzyskania zgody NAV na wyjazd z kraju i kontynuację leczenia w Polsce. Bez takiej zgody może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczenia chorobowego po wypadku.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.