Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Osoby, których nieruchomości znajdują się w obszarach ograniczonego użytkownia (OOU), wprowadzonych aktem prawa miejscowego, mają prawo do odszkodowania za spadek wartości nieruchomości. Dochodzone roszczenie może wynieść nawet 25% wartości nieruchomości. Jeżeli Twoja nieruchomość jest położona w OOU, zadzwoń do nas i skonsultuj swój przypadek. Pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie.

Kto ma prawo do odszkodowania za spadek wartości nieruchomości?

  • właściciele nieruchomości zabudowanych, najczęściej mieszkalnych (domów, szeregówek, mieszkań);
  • właściciele nieruchomości na czas wejścia w życie uchwały prawa miejscowego wprowadzającej OOU.

Do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z prawem właścicielom nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkownia przysługuje uprawnienie do zgłoszenia roszczeń maksymalnie do 2 lat od wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU na danym terenie. W przypadku niedotrzymania terminu zawitego (zgłoszenia roszczenia do odpowiedzialnego podmiotu), roszczenia przepadają.

Gdzie funkcjonują obszary ograniczonego użytkowania?

OOU wprowadzone uchwałami sejmików wojewódzkich funkcjonują przede wszystkim w obszarach wokół lotnisk cywilnych i wojskowych. Obecnie poszkodowani mogą zgłosić roszczenia między innymi do właścicieli portów lotniczych położonych w Gdańsku (lotnisko cywilne), Malborku, Łasku i Powidzu (lotniska wojskowe).

W jakiej wysokości i za co przyznawane są odszkodowania?

Poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie za stratę wartości rynkowej nieruchomości oraz modernizację akustyczną budynku (wyciszenie budynku mieszkalnego do akceptrowalnych norm). Wysokość roszczeń zależna jest m.in. od położenia budynku oraz jego wartości.

Nasza oferta

Zakres oferty Campter Odszkodowania dla Klientów obejmuje:

  • bezpłatną konsultację z zakresu objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania;
  • opracowanie zgłoszenia szkody/wezwania do zapłaty;
  • podjęcie negocjacji ugodowych z podmiotem odpowiedzialnym w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta;
  • opracowanie pozwu i reprezentacja w toku procesu;
  • pokrycie kosztów postępowania sądowego: 1) wpisu sądowego (5% wartości przedmiotu sporu); 2) kosztów biegłego sądowego; 3) kosztów oddalenia powództwa w przypadku przegrania sprawy;
  • rozliczenie usługi tylko w przypadku wygrania roszczeń w wysokości procentowej.

Jeżeli masz pytania, chcesz skonsultować swoją sprawę, skontaktuj się z nami.