Odszkodowania dla rolników

Odszkodowania dla rolników

Do wypadków w rolnictwie dochodzi bardzo często. Statystyki mówią, iż rocznie mamy do czynienia z przynajmniej 20 tys. wypadków rolniczych.

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi w czasie pracy w gospodarstwie rolnym mogą starać się o odszkodowania i zadośćuczynienie z polisy OC rolnika.

Kto może starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika?  

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest doznanie szkody z winy osoby trzeciej.

O jakie odszkodowania można występować?

Ubezpieczenie nieruchomości rolnych

Rolnicy zobowiązani są również do wykupienia ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeżeli na skutek zdarzeń losowych doszło do zniszczenia ubezpieczonych budynków rolnik ma prawo żądać odszkodowania. Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez: ogień, huragan, powódź lub podtopienie, deszcz nawalny, grad lub śnieg, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcia ziemi, tąpnięcia, lawiny lub uderzenia statku powietrznego. 

Ubezpieczenie rolniczych pojazdów wolnobieżnych

Ubezpieczeniem OC rolnika objęte są także pojazdy wolnobieżne oraz maszyny wykorzystywane w gospodarstwie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika oraz nieruchomości rolnych pozwala na pokrycie szkód powstałych tak na majątku jak i na osobie (w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym).

Najczęściej prowadzone sprawy wypadków w rolnictwie:

Pytania Naszych Klientów

Prowadzimy sprawy poszkodowanych rolników i ich bliskich od przeszło 10 lat. Zapewniamy nie tylko profesjonalną obsługę prawną ale również finansujemy proces sądowy oraz pomagamy w trudnej sytuacji (organizacji leczenia, spłacie długów, wycenie nieruchomości).

Naszą usługę rozliczamy tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania należnych odszkodowań.

W zakresie naszych czynności znajduje się również uzyskanie dla Klienta odszkodowania z KRUS.

Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela. W przypadku uznania wypadku za przestępstwo okres przedawnienia ulega wydłużeniu do 20 lat.

Tak, ponieważ za szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym rolnika odpowiada również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nasza Kancelaria podejmie wszelkie czynności aby Klient uzyskał należne odszkodowanie.