Zwrot kosztów pochówku

Zwrot kosztów pochówku

Art. 446.§1. Kodeksu Cywilnego Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Zgodnie z powyższym artykułem w przypadku śmierci poszkodowanego odpowiedzialny za powstanie szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu osobie, która poniosła je w imieniu zmarłego.

W ramach zleconej sprawy dochodzimy niniejszych kosztów i nie pobieramy wynagrodzenia tytułem odzyskanych kosztów.