Zadośćuczynienie za śmierć

Zadośćuczynienie za śmierć

Osoby, które straciły bliską osobę na skutek wypadku mogą mieć prawo do odszkodowań, rent i zadośćuczynień. W tak trudnej sytuacji życiowej niezbędna jest profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń, którą zapewniamy. Zapewniamy uprawnionym również wsparcie finansowe i pokrycie kosztów procesu.

O odszkodowania po śmierci bliskiej osoby można ubiegać się po każdym zdarzeniu, w którym zmarły nie został uznany sprawcą – po wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, potknięciu/poślizgnięciu czy zaniedbaniu medycznym. Roszczenia z tytułu utraty osoby bliskiej przedawniają się z upływem 20 lat od daty zdarzenia.

O jakie świadczenia występujemy:

Jeżeli nie wiesz czy przysługują Ci roszczenia po stracie bliskiej osoby, zadzwoń do nas lub napisz. Bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek.

Pytania naszych Klientów

  1. Pobieramy wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy.
  2. Finansujemy ewentualny proces sądowy oraz pokrywamy koszty oddalenia powództwa.
  3. Oferujemy dodatkowe wsparcie finansowe poszkodowanych w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Pomagamy zorganizować leczenie w prywatnych placówkach medycznych.
  5. Organizujemy dokumentację szkody (w tym dokumentację medyczną).
  6. Profesjonalna obsługa przedsądowa i sądowa.

Nie, ponieważ nasza umowa jest skonstruowana tak, iż Klient nie ponosi żadnego ryzyka. Koszty ewentualnego postępowania sądowego pokrywamy sami, a w przypadku niepowodzenia Klient nie jest zmuszony ponosić żadnych kosztów czy naszego wynagrodzenia.