Odszkodowania za błędy i zaniedbania medyczne

Odszkodowania za błędy i zaniedbania medyczne

Reprezentujemy osoby poszkodowane na skutek błędów i zaniedbań medycznych. Dzięki doświadczeniu oraz profesjonalnej ocenie medycznej zdarzeń jesteśmy w stanie ocenić czy roszczenia Klientów zostaną uznane w sądzie.

W przypadku błędów medycznych pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest konieczna ze względu na skomplikowanie przypadków.

Nasza pomoc koncentruje się na udowodnieniu winy sprawcy błędu czy zaniedbania medycznego dzięki czemu realizacja interesów naszych Klientów jest możliwa.

Procesy o błędy medyczne należą do najtrudniejszych postępowań dlatego warto aby pełnomocnik Klienta posiadał należyte doświadczenie i wiedzę.

Przykłady spraw błędów  i zaniedbań medycznych jakie prowadziliśmy:

Reprezentacja w sprawie karnej

W uzasadnionych przypadkach reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, doprowadzając do skazania prawomocnymi wyrokami karnymi winnych zaniedbań i błędów medycznych.

Pytania Klientów

Do odszkodowań i zadośćuczynień mają prawo poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub też osoby, których bliscy zmarli na skutek błędu medycznego.

Do 3 lat w sprawach szkód nie wynikających z przestępstwa (będą to zasadniczo zdarzenia o mniejszym znaczeniu, nie powodujące poważnego zagrożenia zdrowia lub życia, jak np. lekki rozstrój zdrowia wywołany podaniem niewłaściwych leków, niezapewnienie właściwych warunków leczenia itp.).

Do 20 lat w sprawach, gdzie sprawca odpowiedział lub mógłby odpowiadać za przestępstwo (zasadniczo dotyczy to spraw, w których doszło do poważnych skutków zdrowotnych niewłaściwego leczenia lub śmierci pacjenta, w takim przypadku zasadniczo w praktyce możliwość zastosowania 20-letniego terminu przedawnienia zaistnieje w sytuacji uprzedniego skazania lekarza lub osoby odpowiedzialnej za leczenie przykładowo za przestępstwo.

Uzyskanie odszkodowania jest możliwe w przypadku udowodnienia winy sprawcy błędu lub zaniedbań. W przypadku spraw gdzie nie doszło do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni (niewielkie urazy), wyrok karny nie jest konieczny. Jeżeli jednak błąd spowodował długotrwałe cierpienie i znaczny uszczerbek (powyżej 7 dni), skazanie sprawcy szkody może być niezbędne dla skutecznego dochodzenia roszczeń.

W ramach umowy dochodzenia roszczeń pozyskujemy niezbędną dokumentację medyczną.