Urazy powypadkowe

Sprawdź wysokość odszkodowania za swój uraz powypadkowy.

Zgłoś szkodę

  wysokość odszkodowania za uraz powypadkowy

  Poszkodowani, którzy doznali urazów powypadkowych często nie są w stanie wyliczyć należnego im zadośćuczynienia czy odszkodowania. Informacje na temat kwalifikacji urazów i uszczerbków na zdrowiu po wypadkach są na ogół niedostępne. Brak informacji o zasadach naliczenia uszczerbków za urazy uniemożliwia skuteczną walkę o odszkodowanie. Zapoznaj się z poniższymi opracowaniami przygotowanymi przez Izabelę Stryjewską oraz Martę Sordon – Specjalistki ds. szkód osobowych Kancelarii Campter.

  Urazy głowy i mózgu

  Sprawdź jakie odszkodowanie za uszczerbek za urazy głowy, mózgu, kości czaski, twarzoczaszki, urazy neurologiczne. Jakie są zasady ustalania odszkodowania za uszczerbek oraz jakie są wymagane dokumenty. Ile otrzymasz odszkodowania z NW, polisy na życie czy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

  Odszkodowania za uraz głowy

  Przeczytaj jak szacuje się uszczerbek za urazy głowy, mózgu, kości, urazy neurologiczne.

  Czytaj

  Złamanie miednicy

  Do złamań miednicy może dojść na skutek wypadków drogowych czy potknięcia lub poślizgnięcia. Jest to uraz, który powoduje bardzo wysoki uszczerbek u większości poszkodowanych. Przeczytaj jakie odszkodowanie możesz otrzymać za złamanie miednicy.

  Odszkodowania za złamanie miednicy

  Zadośćuczynienie za złamanie miednicy? Odszkodowanie za poślizgnięcie i uraz miednicy. Dowiedz się ile Ci przysługuje.

  Czytaj

  Urazy wewnętrzne

  Powszechne są urazy wewnętrzne w wypadkach. Stłuczenia, obicia, obrzęki takich narządów jak serce, nerki, wątroby. Dowiedz się jaki uszczerbek może przysługiwać Ci za urazy tych narządów.

  Odszkodowania za urazy narządów

  Za stłuczenia i urazy wewnętrzne narządów możesz otrzymać nawet 200 tys. zł zadośćuczynienia.

  Czytaj

  Urazy i złamania nogi

  Urazy i złamania kości nogi - kości strzałkowej, piszczelowej, kości udowej to tylko jedna z urazów jakich doznają nasi Klienci. Często dochodzi do urazów tkanek miękkich, ścięgien i mięśni, które są równie bolesne, powodując długotrwały uszczerbek.

  Odszkodowania za złamanie nogi

  Ile odszkodowania można otrzymać za złamanie nogi? Czy długość leczenia ma wpływ na wysokość odszkodowania?

  Czytaj

  Urazy dłoni

  Do uazów dłoni może dojść na skutek potknięcia, wypadku drogowego czy wypadku przy pracy. Amputacja dłoni jest częstą konsekwencją wypadków w rolnictwie. Jakie odszkodowanie można wówczas otrzymać?

  Zadośćuczynienie za amputacje dłoni

  Jaka jest kwota odszkodowania za uraz dłoni? Od czego zależy i jak udowodnić swoją szkodę i uszczerbek?

  Czytaj

  Urazy i złamania kręgosłupa

  Urazy kręgosłupa są bardzo częstą dolegliwością po wypadku. Tzw. whiplash - skręcenie kręgów szyjnych, urazy kręgosłupa lędźwiowego w pracy (na skutek przeciążenia).

  Jakie odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa?

  Na wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa ma wpływ wiele czynników, w tym rozmiar szkody oraz rodzaj ubezpieczenia z jakiego dochodzone jest odszkodowanie.

  Czytaj

  Uraz nadgarstka

  Złamania kości nadgarstka, urazy miękkie, zerwanie ścięgien, są częstymi urazami powypadkowymi. Sprawdź jaki uszczerbek może zostać Ci przyznany.

  Złamany nadgarstwek

  Ile procent uszczerbku za złamany nadgarstek? Jakie odszkodowanie z OC, NW za nadgarstek?

  Czytaj

  Złamanie żebra

  Złamanie kości klatki piersiowej, w tym żeber powodują bardzo poważne wypadki drogowe, sytuacje, w których poszkodowany uderza mocno karoserie, kierownicę, doznając czasem zmiażdżenia klatki piersiowej.

  Złamane żebro odszkodowanie

  Odszkodowanie za złamane żebro jest wyceniane bardzo nisko. Najczęściej jest to 1-2% uszczerbku. Możesz jednak walczyć o więcej. Dowiedz się więcej.

  Czytaj

  Złamany nos

  Do złamania nosa może dojść w wypadku drogowym, na skutek bójki lub potknięcia. Jak wyceniany jest uszczerbek na zdrowiu za złamanie nosa?

  Kiedy odszkodowanie za złamany nos?

  Jeżeli doznałeś szkody nie z własnej winy, a sprawca posiada ubezpieczenie możesz liczyć na zadośćuczynienie.

  Czytaj

  Urazy przedramienia i łokcia

  Do urazów kości przedramienia i łokcia dochodzi w bardzo wielu wypadkach, m.in. w następstwie potknięć.

  Złamanie ręki odszkodowanie

  Odszkodowanie za złamanie ręki zależy od wielu czynników. Sprawdź co ma wpływ na wysokość Twojego odszkodowania.

  Czytaj

  URAZY RAMIENIA I BARKU Z ŁOPATKĄ

  Do złamań kości ramiennej dochodzi dość rzadko, lecz zdarzają się one przy poważnych wypadkach komunikacyjnych.

  Złamanie ramienia i barku odszkoodwanie

  Jakie odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu za urazy ramienia, barku i łopatki?

  Czytaj

  Urazy zmysłów

  Jeżeli w wypadku doszło do uszkodzenia zmysłów, zakres uszczerbku jest bardzo poważny. Utrata słuchu, wzroku, smaku czy węchu jest bardzo dotkliwą szkodą.

  Odszkodowanie za utratę zmysłów

  Ile wynosi uszczerbek za utratę zmysłów? Jak wysokie odszkodowanie za utratę węchu, smaku, słuchu, wzroku czy głosu. Dowiedz się więcej.

  Czytaj

  Urazy obojczyka

  Złamania i urazy obojczyka mogą być powodowane wypadkami. Dowiedz się jaki uszczerbek Ci przysługuje.

  Odszkodowanie za złamanie obojczyka

  Za złamanie obojczyka przysługuje nawet 20% uszczerbku. Oceń swoje odszkodowanie za obojczyk

  Czytaj

  Klasyfikacja wypadków oraz obrażeń powszechnie w nich występujących

  Jak wszyscy wiemy, niewiele potrzeba, aby doznać obrażeń ciała. Wypadek drogowy, potknięcie, poślizgnięcie i związany z tym upadek czy też wypadek przy pracy – to najczęściej występujące sytuacje, gdzie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu. Czasami są one spowodowane nieuwagą, jednak najwięcej z nich ma swój początek w braku respektowania obowiązujących norm, tj. nieprzestrzegania przepisów, począwszy od drogowych (kolizje, potrącenia), BHP (wypadki przy pracy, w rolnictwie) jak i administracyjnych (potknięcia, poślizgnięcia, itp. spowodowane brakiem dbałości odpowiedzialnych organów za utrzymanie odpowiedniego stanu dróg czy też chodników).

  Poprzez definicję urazu możemy rozumieć najprościej: uszkodzenie tkanek, narządów lub większego obszaru ciała wskutek czynników zewnętrznych.

  Mogą one być różne, jednak w wypadkach do najczęściej występujących należą, tzw. urazy mechaniczne. Można je podzielić na:

  • stłuczenia
  • skręcenia
  • zwichnięcia
  • rany
  • złamania
  • wstrząs urazowy
  • uszkodzenie narządów wewnętrznych
  • krwotoki

  Inne grupy urazów o których można wspomnieć, występujące rzadziej (głównie podczas wypadków przy pracy) to, np. urazy:

  • termiczne (oparzenia, odmrożenia)
  • chemiczne (zatrucia)
  • elektryczne (porażenia prądem)

  Warto zaznaczyć, że urazy to nie to samo co obrażenia. Obrażenia powstają na skutek urazu i można je leczyć, natomiast samym urazom można tylko zapobiegać – niestety nie zawsze skutecznie.

  Najczęstsze urazy oraz związane z nimi obrażenia z jakimi możemy się spotkać na skutek wypadku to głównie:

  • urazy głowy i mózgu (potłuczenia, rany, otarcia, krwiaki, wstrząs mózgu, złamania kości czaszki i twarzoczaszki),
  • urazy kręgosłupa (zwichnięcia, skręcenia, naderwania kręgów oraz złamania),
  • urazy kończyn górnych i dolnych (zranienia, zwichnięcia, skręcenia, złamania),
  • urazy miednicy (stłuczenia, złamania oraz pęknięcie miednicy większej lub/i mniejszej),
  • urazy klatki piersiowej i brzucha (otwarte zranienia, stłuczenia narządów wewnętrznych i związane z tym krwotoki oraz perforacje, złamania elementów kości: żeber, mostek, łopatka, obojczyk, urazy płuc i serca).

  Obrażenia te mogą mieć różną kwalifikację: począwszy od lekkich i powierzchownych, które nie zagrażają życiu i zdrowiu poszkodowanego, do ciężkich, wielonarządowych obrażeń ciała, mogących prowadzić do śmierci. W tym przypadku tylko właściwe postępowanie ratownicze tuż po wypadku, zwiększa szanse poszkodowanego i najczęściej decyduje o jego przeżyciu.