Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, która wspierała finansowo uprawnionego do roszczeń przysługują na podstawie art. 446. § 3. kodeksu cywilnego:

Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Jednorazowe stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej członka rodziny, pozostającego na utrzymaniu zmarłego przyjmuje wartość od 10 tys. do nawet 40 tys. zł.

kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za śmierć?
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ bliskiej osoby?

O odszkodowania mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego – jego małżonek, dzieci, dziadkowie, a także partner życiowy. W dochodzeniu stosownego odszkodowania niezmiernie istotne jest udowodnienie finansowego wsparcia zmarłego. Tylko aspekt finansowy relacji bliskich ze zmarłym ma znaczenie dla uznania roszczenia.

O stosowne odszkodowanie można ubiegać się po każdym wypadku, który spowodowany był winą osoby trzeciej. Odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel lub sprawca wypadku z własnej kieszeni. Kancelaria podejmuje analizy wypadków ze skutkiem śmiertelnym – wypadków drogowych, w rolnictwie, błędów medycznych, wypadków przy pracy czy wypadków za granicą.

dokumentacja szkody za śmierć

Aby udowodnić swoje roszczenia bliscy zmarłego powinni zebrać dokumentację przedstawiającą wsparcie finansowe. Zmarły powinien wspierać rodzinę poprzez wpłaty na konto (niezbędne będą wyciągi bankowe), płatności rachunków, zakupów spożywczych, płatności za czesne i kształcenie dzieci. Oczywiście ponad niniejszą dokumentację poszkodowani powinni udowodnić, że zmarły zginął z winy osoby trzeciej i nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.