Cesja/wykup szkód na pojazdach

Cesja/wykup szkód na pojazdach

Jeżeli doznałeś szkody na pojeździe, która nie została w pełni pokryta przez ubezpieczenie OC lub AC, zgłoś się do nas. Wycenimy Twoją wierzytelność i odkupimy od Ciebie Twoje roszczenie. Jeżeli zdecydujesz się zlecić nam sprawę, będziemy reprezentować Cię w sądzie w celu uzyskania należnego odszkodowania.

Jakie roszczenia wykupujemy?

Dlaczego warto zweryfikować wypłacone odszkodowanie?

Sprzedając roszczenie z ubezpieczenia możesz uzyskać nawet 50% jego wartości, bez ryzyka, bez kosztów, bez sądu.

Pytania i odpowiedzi

Wystarczy przesłanie kosztorysu oraz decyzji wypłaty odszkodowania. W przypadku odszkodowania wypłaconego z AC niezbędne są jeszcze polisa oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Jeżeli ugoda została zawarta na piśmie, niestety sprzedaż roszczenia nie będzie możliwa. W przypadku zawarcia ugody telefonicznie możemy zweryfikować Twoją szkodę.

Sprzedaż roszczenia poszkodowanego odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Poszkodowany na podstawie tej umowy zbywa roszczenia przysługujące mu wobec firmy ubezpieczeniowej. Z formalnego punktu widzenia sprzedaż wierzytelności nie jest dopłatą do odszkodowania jak często informują kancelarie odszkodowawcze, a właśnie sprzedażą wierzytelności za co poszkodowany otrzymuje określoną, umówioną płatność.

Poszukując najlepszej oferty unikaj pośredników. Korzystając z usług pośrednika uzyskujesz niższą cenę sprzedanej wierzytelności. Skontaktuj się bezpośrednio z nami lub naszymi Doradcami aby uzyskać najkorzystniejszą ofertę. Sprawdź czy firma, która odkupi od Ciebie roszczenie poprowadzi tą sprawę samodzielnie.

Jeżeli nie chcesz prowadzić sporu sądowego z ubezpieczycielem oraz pokrywać kosztów sądowych (m.in. 5% wartości przedmiotu sporu, ok. 1000 zł zaliczki na biegłego sądowego) wówczas rozważ sprzedaż szkody. Tzw. dopłatę do odszkodowania otrzymasz w ciągu 7 dni od podpisania umowy, bez ryzyka i kosztów sądowych. Jeżeli chcesz walczyć o odszkodowanie możesz również zlecić nam swoją sprawę. Złożymy Ci korzystną ofertę prowadzenia sprawy.