Zwrot kosztów leczenia i rehabiitacji

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Poszkodowany ma prawo rościć zwrot kosztów, które są niezbędne do poprawy stanu zdrowia po wypadku. W celu udowodnienia roszczenia niezbędne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej oraz rachunków uzasadniających poniesione koszty.

Art.444 § 1 Kodeksu Cywilnego. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jakie koszty powinny zostać zwrócone przez sprawcę szkody lub jego ubezpieczyciela:

  • koszty zakupów leków;
  • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji;
  • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
  • koszty konsultacji u specjalistów;
  • koszty zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
  • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia;
  • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego, protez;
  • koszty związane z przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali.