Bezpłatna opieka po wypadku

Bezpłatna opieka po wypadku

Jeżeli uległeś wypadkowi nie z własnej winy i Twój stan wymaga opieki osób trzecich, zgłoś się do nas lub Doradcy Odszkodowawczego na Twoim terenie. Zorganizujemy dla Ciebie bezpłatną pomoc medyczną i pielęgniarską w domu.

Odpowiedzialność za szkodę osoby trzeciej
Teraz nie musisz martwić się o dodatkowe koszty wynajęcia opiekunki środowiskowej, która pomoże Ci powrócić do formy z przed wypadku. Jeśli na miejscu zdarzenia (lun na skutek postępowania karnego) została wskazana wina innej osoby, wówczas z polisy OC sprawcy przysługuje Ci prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki.

Kiedy przysługuje opieka pielęgniarska i w jakim zakresie?
O zwrot lub refundację kosztów opieki mogą starać się osoby, które wymagają takiej opieki po wypadku ze względu na stan zdrowia. Zakres opieki oraz jej czas trwania będzie określony wymogami leczenia. Osoby, które złamały rękę wymagają opieki w mniejszym zakresie godzinowym i rzeczowym niż osoby sparaliżowane lub leżące. W zakresie opieki domowej mogą znaleźć się zarówno czynności medyczne (zmiana opatrunków, podawanie leków, masaże, itp.) jak i czynności co dzienne (sprzątanie, zakupy, gotowanie, pomoc przy czynnościach higienicznych).
Opiekę pielęgniarską może zalecić lekarz prowadzący leczenie poszkodowanego. Zaświadczenia i dowody medyczne potwierdzające konieczność korzystania z opieki (zakres zadaniowy i czas trwania opieki) jest niezbędny w celu uzyskania refundacji opieki pielęgniarskiej.

Kto ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej po wypadku?
Każda osoba poszkodowana w wypadku, która doznała obrażeń fizycznych może skorzystać z bezpłatnej opieki. Należy spełnić, jednak kilka warunków:

  • osoba ubiegająca się o bezpłatną opiekę z polisy OC sprawcy musi zostać uznana za osobę poszkodowaną
  • należy przedłożyć dokumentację, która potwierdza wine innej osoby (notatka policyjna lub oświadczenie spisane ze sprawcą na miejscu zdarzenia)
  • poszkodowany musi okazać zaświadczenie lekarskie o konieczności opieki
  • proces likwidacji nie może być zakończony

Jaki zakres obejmuje bezpłatna opieka z OC sprawcy?

  • pomoc w codziennych czynnościach (zakupy, sprzątanie, gotowanie, pomoc przy dzieciach, ubieraniu się)
  • pomoc w wykonywaniu czynności fizjologicznych
  • pomoc w powrocie do sprawności fizycznej z przed wypadku

Campter organizuje profesjonalną pomoc opiekunki na terenie całego kraju. W celu pozyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszą infolinią.