Koszty opieki

Koszty opieki

Poszkodowany, który wymaga opieki osób trzecich lub bliskich ma prawo do roszczenia o zwrot środków wydatkowanych na ten cel.

Art.444 § 1 Kodeksu Cywilnego. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Kiedy przysługują koszty opieki? 

  • gdy poszkodowany nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji;
  • gdy potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach higienicznych, myciu, ubieraniu, spożywaniu posiłków,
  • gdy potrzebuje pomocy w domu – w sprzątaniu, gotowaniu, zakupach.
 
Komu należę się koszty opieki? 
  • osobom, które do opieki zatrudniły profesjonalną pomoc lub taka pomoc została przyznana z opieki społecznej, ale muszą za opiekę płacić;
  • osobom, nad którymi opiekę sprawuje osoba bliska.