Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Zdecydowana większość umów kredytów hipotecznych zawierana w walucie obcej, przede wszystkim we franku szwajcarskim, zawiera wady prawne – klauzule niedozwolone (abuzywne), których stosowanie powoduje znaczny wzrost kosztów kredytu dla kredytobiorcy. Banki wykorzystując swoją pozycję i zdecydowanie większą wiedzę o zachowaniach rynku finansowego oferowały kredytobiorcom produkt o nieznanym koszcie i znacznie wyższym ryzyku niż zwykły kredyt hipoteczny. Niestabilny kurs franka szwajcarskiego spowodował znaczny wzrost wartości kapitału pozostałego do spłaty.


Kiedy Twoja sprawa może zostać przeanalizowana?

 • gdy aktualnie posiadasz kredyt frankowy,
 • gdy spłaciłeś już kredyt frankowy,
 • gdy Twój kredyt został skierowany do windykacji,
 • gdy sprawa jest już zamknięta i zlicytowano Ci dom lub mieszkanie,
 • gdy windykacja bankowa jest w toku.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

 • dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu,
 • reprezentujemy Cię w sporze z bankiem na każdym etapie prowadzenia sprawy – przedsądowo, sądowo, na etapie egzekucji komorniczej,
 •  dążymy do unieważnienia umowy lub usunięcia z niej klauzuli abuzywnych, osiągając w ten sposób korzystniejsze przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki,
 • odzyskujemy nadpłacony kapitał,
 •  obniżamy saldo kredytu na przyszłość,
 • organizujemy obsługę prawną w sądzie.

Jak oddać sprawę do analizy?

 • prześlij do nas umowę kredytu, ewentualne aneksy, harmonogram spłaty, 
 • nasz zespół prawny dokonuje analizy umów,
 •  przedstawiamy propozycję prowadzenia sprawy,
 •  podejmujemy sprawę po podpisaniu umowy,
 • reprezentujemy Cię w sporze z bankiem (w zakresie obrony lub wytaczamy powództwo).

PYTANIA NASZYCH KLIENTÓW

 

Klient ponosi koszty sądowe w postaci opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, oraz wpis sądowy – w sporze z bankiem maksymalnie 1000 zł. Jeżeli w sprawie wymagany będzie biegły – może być to koszt ok 2000-3000 zł. W przypadku wygrania powództwa, koszty zobowiązany będzie pokryć bank. Jeżeli powództwo zostanie oddalone – koszty pokrywa powód.

Istotą procesu z bankiem jest usunięcie niezgodnych z prawem klauzul abuzywnych (niedozwolonych), które dotyczą indeksacji kredytu. Zastosowanie kursu w umowie powoduje znaczny wzrost kapitału pozostałego do spłaty. Przy wzroście ceny franka szwajcarskiego kredytobiorca musi spłacić dużo wyższy kapitał niż ten pożyczony w momencie zawarcia umowy. W przypadku unieważnienia umowy kredytobiorca pozostaje bez kredytu, może odzyskać nadpłacony kapitał a także może uniknąć zwrotu środków bankowi.