Potknięcia i poślizgnięcia

Potknięcia i poślizgnięcia

Do potknięć i poślizgnięć w miejscach publicznych dochodzi każdego dnia. Część z nich ma miejsce z powodu zaniedbań osób odpowiedzialnych za stan nawierzchni – służby porządkowe, właścicieli nieruchomości, służby drogowe. Jeżeli doznałeś szkody na skutek potknięcia lub poślizgnięcia nie z własnej winy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie sprawy są podejmowane: 

  • wypadki na chodnikach,
  • wypadki na schodach,
  • poślizgnięcia na nieodśnieżonych chodnikach czy schodach,
  • poślizgnięcia na mokrych, nieoznaczonych nawierzchniach.

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości

Coraz częściej dochodzi do wypadków spowodowanych uderzeniem przez spadające przedmioty, np. sople lodu, elementy pokrycia dachowego. Jeżeli poszkodowany został uderzony przez spadający przedmiot może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Właściciele budynków bardzo często posiadają ubezpieczenie nieruchomości, z którego szkoda może zostać zlikwidowana.

Świadkowie zdarzenia

Aby dochodzenie roszczeń było możliwe poszkodowany powinien posiadać świadków zdarzenia, którzy widzieli jego przebieg i mogą zaświadczyć o jego powodach.

Podjęcie leczenia i konsultacji medycznej niezwłocznie po wypadku.

Ważne jest również aby poszkodowany posiadał niezbędne dowody doznanie szkody na skutek potknięcia lub poślizgnięcia, np. dokumentację medyczną przedstawiającą zakres i charakter doznanych urazów.

Pytania Naszych Klientów

Roszczenia wynikające z potknięć lub poślizgnięć przedawniają się w ciągu 3 lat od momentu wypadku.

Brak świadków zdarzenia nie uniemożliwia wystąpienie o odszkodowanie, może jednak znacznie utrudnić jego uzyskanie. Istnienie obiektywnych dowodów, takich jak zeznania/oświadczenia obcych, naocznych świadków, czy też posiadanie protokołu policji, straży miejskiej, pogotowia o zdarzeniu bywa bardzo pomocne w udowodnieniu faktycznego zaistnienia zdarzenia. Dla dochodzenia roszczeń równie ważne jest posiadanie dokumentacji medycznej, np. konsultacji z SOR z dnia zdarzenia.