Potknięcia i poślizgnięcia

Potknięcia i poślizgnięcia

Do potknięć i poślizgnięć w miejscach publicznych dochodzi każdego dnia. Część z nich ma miejsce z powodu zaniedbań osób odpowiedzialnych za stan nawierzchni – służby porządkowe, właścicieli nieruchomości, służby drogowe. Jeżeli doznałeś szkody na skutek potknięcia lub poślizgnięcia nie z własnej winy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie sprawy są podejmowane: 

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości

Coraz częściej dochodzi do wypadków spowodowanych uderzeniem przez spadające przedmioty, np. sople lodu, elementy pokrycia dachowego. Jeżeli poszkodowany został uderzony przez spadający przedmiot może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Właściciele budynków bardzo często posiadają ubezpieczenie nieruchomości, z którego szkoda może zostać zlikwidowana.

Świadkowie zdarzenia

Aby dochodzenie roszczeń było możliwe poszkodowany powinien posiadać świadków zdarzenia, którzy widzieli jego przebieg i mogą zaświadczyć o jego powodach.

Podjęcie leczenia i konsultacji medycznej niezwłocznie po wypadku.

Ważne jest również aby poszkodowany posiadał niezbędne dowody doznanie szkody na skutek potknięcia lub poślizgnięcia, np. dokumentację medyczną przedstawiającą zakres i charakter doznanych urazów.

Pytania Naszych Klientów

Roszczenia wynikające z potknięć lub poślizgnięć przedawniają się w ciągu 3 lat od momentu wypadku.

Brak świadków zdarzenia nie uniemożliwia wystąpienie o odszkodowanie, może jednak znacznie utrudnić jego uzyskanie. Istnienie obiektywnych dowodów, takich jak zeznania/oświadczenia obcych, naocznych świadków, czy też posiadanie protokołu policji, straży miejskiej, pogotowia o zdarzeniu bywa bardzo pomocne w udowodnieniu faktycznego zaistnienia zdarzenia. Dla dochodzenia roszczeń równie ważne jest posiadanie dokumentacji medycznej, np. konsultacji z SOR z dnia zdarzenia.