Wypadek w Holandii

Wypadek w Holandii

Otrzymanie odszkodowania w Holandii jest możliwe wtedy, kiedy mamy do czynienia z tzw. czynem niedozwolonym, który doprowadził do powstania szkody (majątkowej lub na zdrowiu). Poprzez czyn niedozwolony można rozumieć łamanie przepisów, np. prawa drogowego lub prawa pracy. To właśnie wypadki drogowe oraz wypadki przy pracy są najczęściej zgłaszanymi incydentami na terenie Holandii. Nie zawsze jednak osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Istnieją przynajmniej dwa niezbędne warunki bez których rozpoczęcie postępowania jest niemożliwe. Pierwszym z nich jest zasada WINY. W przypadku wypadku przy pracy jest to udowodnienie winy pracodawcy a w przypadku zdarzenia drogowego – winy drugiej strony biorącej w nim udział. Wina poszkodowanego wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń. Drugim warunkiem jest uszczerbek na zdrowiu potwierdzony dokumentacją medyczną.

Zobacz poniższy filmik naszej ekspertki aby dowiedzieć się więcej jak walczyć o odszkodowanie w Holandii!

JAKIE SPRAWY W HOLANDII PROWADZIMY?

Zajmujemy się głównie sprawami dotyczącymi wypadków:

 • przy pracy (gdzie doszło do zaniedbań ze strony pracodawcy)
 • komunikacyjnych (samochodowe, z udziałem pieszych lub rowerzystów),
 • śmiertelnych (zadośćuczynienie)

Kto ma prawo do odszkodowania za wypadek w Holandii?

 • poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi z winy innej osoby – zarówno w pracy jak i w wypadku drogowym,
 • bliscy osób zmarłych w wypadku.

Pomoc dla poszkodowanych w Holandii obejmuje:

 • bezpłatną ocenę prawną sprawy,
 • konsultację i pomoc profesjonalnego pełnomocnika – bezpośrednio na terenie Holandii,
 • brak opłat wstępnych.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE! PRZEANALIZUJEMY TWÓJ PRZYPADEK W 15 MINUT!

  Czy mam prawo do odszkodowania?

  Jeżeli uległeś wypadkowi w Holandii, drogowemu lub przy pracy i nie było w tym Twojej winy a doznałeś uszczerbku na zdrowiu, zdecydowanie warto sprawdzić możliwość dochodzenia roszczeń z OC (pracodawcy lub samochodu). Po spełnieniu określonych warunków możesz uzyskać bardzo wysokie odszkodowanie.

  Zgłoś się po bezpłatną poradę, przedstaw całą sytuację i oceń możliwości uzyskania roszczeń.

  Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

  Okres przedawnienia w Holandii wynosi 5 lat. Wydaje się, że to dużo, jednak zdecydowanie nie warto zwlekać ze zgłoszeniem roszczeń. NIE MUSISZ czekać na zakończenie leczenia, dokumentację można dostarczać na bieżąco już w toku sprawy. Procedury w Holandii są czasochłonne i w międzyczasie możesz otrzymać zaliczki na poczet odszkodowania, dlatego też warto rozpoczynać działania jak najszybciej. Zwłoka w zgłoszeniu sprawy może powodować późniejsze komplikacje, np. w gromadzeniu dowodów czy też pytania ze strony ubezpieczyciela i problemy z uznaniem odpowiedzialności.

  Koszty prowadzenia sprawy w Holandii

  Konsultacja prawna i ocena sprawy są całkowicie bezpłatne. Po przyjęciu sprawy przez adwokata oferujemy Klientowi jak najlepsze, indywidualnie dobrane warunki, zależnie od rodzaju sprawy.

  Jakiego odszkodowania mogę dochodzić po wypadku w Holandii?

  Jeżeli uległeś wypadkowi nie ze swojej winy, masz prawo do zgłoszenia ubezpieczycielowi sprawcy szkód zarówno materialnych jak i niematerialnych. Roszczenia takie obejmują:

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
  • zwrot poniesionych kosztów (leczenie, dojazdy do placówek),
  • straty związane z utratą dochodów (na skutek niezdolności do pracy),
  • utratę perspektyw.

  Jakie dokumenty muszę zgromadzić?

  W przypadku każdego wypadku w Holandii najważniejsze są te potwierdzające odpowiedzialność, tj. raport policyjny, raport bhp z wypadku plus ewentualne oświadczenia świadków ( w przypadku braku raportu lub problemami z ustaleniem sprawcy).  Kolejnymi niezbędnymi są dokumenty medyczne, potwierdzające cały proces leczenia (od dnia wypadku aż do stanu teraźniejszego).

  W celu uzyskania zwrotu kosztów należy przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację kosztową w postaci rachunków, faktur, paragonów, zaświadczeń dotyczących strat materialnych. Pozwolą one wycenić wysokość straty materialnej.

  Jak długo trwa sprawa?

  Cała procedura odszkodowawcza w Holandii jest procesem długotrwałym i złożonym. Obejmuje w pierwszej kolejności tzw.uznanie odpowiedzialności, gromadzenie dowodów oraz negocjacje z ubezpieczycielem. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy (odpowiedzialność, długość leczenia, rokowania) cały proces dochodzenia roszczeń może trwać od 1,5 roku do nawet 3 lat.

  Co robić po wypadku przy pracy?

  Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy z powodu itp. zaniedbań pracodawcy (np. BHP) lub z winy współpracownika, przede wszystkim od razu zgłoś zdarzenie przełożonemu i zażądaj sporządzenia raportu. Wezwij karetkę na miejsce zdarzenia lub zażądaj zawiezienia do lekarza od razu w tym samym dniu. Od razu zabezpiecz dowody dotyczące przyczyny wypadku (np. zdjęcia zepsutego sprzętu, brak odzieży ochronnej lub zabezpieczeń). Zrób też zdjęcia obrażeń. Warto od razu spisać dane świadków, którzy mogliby potwierdzić okoliczności i przyczynę zdarzenia.  W przypadku kiedy pracodawca nie sporządzi raportu i będzie odmawiał uznania odpowiedzialności zeznania świadków bywają kluczowe w dochodzeniu odszkodowania.

  Co zrobić po wypadku drogowym?

  Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku drogowym, do którego doszło nie z twojej winy, masz prawo do dochodzenia roszczeń z OC sprawcy.  Kluczowe jest ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie. Na miejsce wypadku warto od razu wezwać policję oraz pogotowie oraz spisać dane sprawcy (imię, nazwisko, markę i model auta plus numery tablic rejestracyjnych). Można też zrobić zdjęcia tablic oraz ogólne z miejsca wypadku. W przypadku pobytu w placówce medycznej pobierz od razu dokumentację medyczną. Pamiętaj o jej gromadzeniu podczas całego procesu leczenia.

  W przypadku problemów najlepiej od razu poszukaj doświadczonego pełnomocnika, który zweryfikuje możliwości dochodzenia roszczeń, poprowadzi Cię przez całą procedurę  i pomoże w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania.

  Wypadek przy pracy – wciągnięcie ręki przez niezabezpieczoną maszynę

  Klientka, pracująca przy maszynie uległa wypadkowi, podczas którego z powodu braku zabezpieczeń wciągnęło jej rękę w rolki, powyżej nadgarstka. Doszło do trwałego urazu, połamania kości oraz zmiażdżenia mięśni i ścięgien. W ręce pozostało ograniczenie jej ruchomości. Przeszła operację, wstawienie blach, długie leczenie i rehabilitację.

  Z racji tego, że do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy Klientka miała prawo do dochodzenia odszkodowania od pracodawcy. Cały proces odszkodowawczy trwał ok 3 lat a łączna suma odszkodowania wyniosła prawie 220 tys euro.

  Wypadek drogowy – potrącenie przez samochód

  Klient potrącony przez samochód na holenderskich rejestracjach, stwierdzono jednoznacznie winę kierowcy (na miejscu była policja). Obrażenia Klienta to złamanie ręki w przedramieniu. Leczenie przebiegło bez większych powikłań i trwało niecałe 6 miesięcy, po których wrócił do pracy.

  Dochodzenie roszczeń trwało 14 miesięcy a łączna suma uzyskanych roszczeń to 6100 euro.