Odszkodowania za wypadki za granicą

Odzyskaj odszkodowanie za pracę lub wypadek za granicą.

Reprezentujemy Klientów, którzy ulegli wypadkom poza granicami kraju, na terenie Unii Europejskiej, w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub wypadków komunikacyjnych. W ramach oferowanych usług zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w kraju miejsca wypadku, zapewniając wysokie odszkodowania, realizowane w euro lub funtach.

Prowadzimy sprawy wypadków przy pracy, wypadków drogowych w wielu krajach Unii Europejskiej.

Podejmujemy m.in. następujące rodzaje spraw:

Wypadek z winy osoby trzeciej

O odszkodowanie może ubiegać się poszkodowany, który doznał szkody nie z własnej winy. Jeżeli odpowiedzialność za wypadek ponosi sam poszkodowany uzyskanie odszkodowań nie będzie możliwe.

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania?

Ubezpieczenie OC pracodawcy

Większość pracodawców w Unii Europejskiej posiada własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, iż poszkodowani otrzymają odszkodowanie z ubezpieczenia, nie zaś kieszeni pracodawcy.

Wypadki komunikacyjne za granicą

Jeżeli doszło do wypadku poza granicami Polski, a sprawcą zdarzenia jest cudzoziemiec, prawem według którego będzie likwidowana szkoda jest najczęściej prawo kraju, w którym doszło do wypadku. Tylko pełnomocnik znający prawo kraju miejsca wypadku może profesjonalnie reprezentować poszkodowanego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw zagranicznych zapewniamy naszym Klientom realizację ich interesów.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę roszczenia?

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Najczęstsze pytania - odszkodowania za wypadki za granicą

  Kiedy mam prawo do odszkodowania?

  Prawo do odszkodowania za wypadki za granicą uzyskują poszkodowani, którzy doznali szkody nie z własnej winy, na skutek wypadków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, motocyklowych czy potrąceń), wypadków przy pracy czy potknięciom/poślizgnięciom. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłacenie odszkodowania jest wówczas ubezpieczyciel pojazdu sprawcy, ubezpieczyciel pracodawcy lub właściciela terenu, na którym doszło do wypadku.

  Ile mam czasu na zgłoszenie szkód?

  W zależności od kraju miejsca wypadku przedawnienie roszczeń zachodzi w innych terminach. W Holandii jest to 5 lat, w Norwegii – 3 lata (roszczenia do NAV należy zgłosić do roku od daty wypadku), Anglii – 3 lata, Irlandii – 2 lata, we Francji i Szkocji – 2 lata.

  Jakie są koszty prowadzenia sprawy?

  Klient ponosi wyłącznie koszt prowizji w przypadku uzyskania odszkodowania. Zgodnie z umową nasze czynności wykonujemy bezpłatnie jeżeli nie uzyskamy roszczeń dla Klienta.

  Jakie sprawy są prowadzone?

  Prowadzimy sprawy w takich krajach jak Holandia, Francja, Norwegia, Anglia, Irlandia, Szkocja, gdzie poszkodowani doznali obrażeń na ciele nie z własnej winy, a sprawca zdarzenia posiada stosowne ubezpieczenie OC, z którego szkoda może zostać zlikwidowana. Najczęściej prowadzone są wypadki przy pracy oraz wypadki komunikacyjne.

  Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli pracowałem nielegalnie?

  Legalność zatrudnienia w przypadku wypadków przy pracy może mieć wpływ na udowodnienie zdarzenia. Jeżeli jednak poszkodowany posiada świadków zdarzenia, z miejsca wypadku został odebrany przez pogotowie, dochodzenie roszczeń nie będzie znacznie utrudnione. Warto pamiętać, iż np. w Norwegii poszkodowany może starać się o dodatkowe odszkodowanie za nielegalne zatrudnienie.

  O jakie roszczenia można wystąpić po wypadku za granicą?

  Jeżeli poszkodowany doznał w wypadku obrażeń fizycznych i strat materialnych może wystąpić o takie świadczenia jak zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu za zniszczone rzeczy osobiste.

  Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku występuje tylko we Francji. W każdym innym europejskim kraju można starać się przede wszystkim o straty finansowe spowodowane stratą osoby bliskiej (tak jak polskie stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej).

  Niezbędna dokumentacja szkody?

  W celu skutecznego dochodzenia roszczeń niezbędne jest przedstawienie dowodów zajścia zdarzenia oraz dokumentacji szkodowej. Istotne będą takie dokumenty jak protokół/notatka policji lub wyrok w sprawie wypadku drogowego, protokół wypadku przy pracy, zeznania/oświadczenia świadków zdarzenia, a także dokumentacja medyczna z leczenia (wypisy ze szpitali, karty informacyjne, zlecenia i wykonanie rehabilitacji) oraz faktury i rachunki z tytułu poniesionych kosztów (np. za wcześniejszy zakup zniszczonych w wypadku rzeczy, zakup lekarstw).

  Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku stracił możliwość zarobkowania lub stracił pracę możliwe będzie uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty dochodu/pracy.

  Czy mogę stracić pracę jeżeli zgłoszę roszczenia do pracodawcy?

  Bezpodstawne zwolnienie z pracy po wypadku może być powodem dodatkowych roszczeń poszkodowanego. W praktyce bardzo rzadko dochodzi do zwolnień z pracy z powodu wysuwania roszczeń do pracodawców.

  Jak się zachować po wypadku przy pracy?

  Po wypadku przy pracy należy przede wszystkim zadbać o ochronę zdrowia. Po podjęciu leczenia konieczne będzie zabezpieczenie dokumentacji z wypadku – oświadczeń świadków, protokołu wypadku przy pracy. Warto wspomnieć, iż akceptacja protokołu wypadku, który nie jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia może uniemożliwić dochodzenie odszkodowań.

  W celu uzyskania bezpłatnej konsultacji prosimy o kontakt z nami.

  Jak się zachować po wypadku drogowym za granicą?

  Jeżeli w wypadku drogowym uczestnicy nie doznali obrażeń wzywanie policji w wielu krajach nie jest konieczne. Najczęściej uczestnicy spisują swoje dane ubezpieczenia oraz oświadczenie o przebiegu wypadku określając jednocześnie stronę winną wypadkowi. Należy upewnić się, czy formularz został wypełniony prawidłowo.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.