Odszkodowania za wypadki z granicą

Odszkodowania za wypadki z granicą

Reprezentujemy Klientów, którzy ulegli wypadkom poza granicami kraju, na terenie Unii Europejskiej, w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub wypadków komunikacyjnych. W ramach oferowanych usług zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w kraju miejsca wypadku, zapewniając wysokie odszkodowania, realizowane w euro lub funtach.

Prowadzimy sprawy wypadków przy pracy, wypadków drogowych w wielu krajach Unii Europejskiej.

 • wypadek w USA,
 • wypadek w Anglii,
 • wypadek w Irlandii,
 • wypadek w Holandii,
 • wypadek w Norwegii,
 • wypadek we Francji,
 • wypadek w Belgii,
 • wypadek w Danii,
 • wypadek w Szwecji,
 • wypadek w Hiszpanii.

Podejmujemy m.in. następujące rodzaje spraw:

 • wypadki na budowach,
 • wypadki w rolnictwie,
 • wypadki komunikacyjne z OC pojazdu sprawy,
 • wypadki w fabrykach,
 • roszczenia dla bliskich osób zmarłych w wypadkach w Unii Europejskiej.

Wypadek z winy osoby trzeciej

O odszkodowanie może ubiegać się poszkodowany, który doznał szkody nie z własnej winy. Jeżeli odpowiedzialność za wypadek ponosi sam poszkodowany uzyskanie odszkodowań nie będzie możliwe.

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania?

 • gdy pracodawca nie przeszkolił Cię do pracy na danym stanowisku (nie znasz obsługi maszyn i urządzeń),
 • gdy nie posiadasz uprawnień do wykonywanej pracy i informowałeś o tym pracodawcę,
 • gdy nie otrzymasz środków ochrony od pracodawcy (kask, buty, spodnie, rękawice czy okulary ochronne),
 • gdy otrzymasz wadliwe narzędzia i maszyny do obsługi,
 • gdy pracujesz na niesprawnej maszynie, pozbawionej mechanizmów zabezpieczających (bezpiecznego wyłącznika, obudowy ochronnej),
 • gdy przenosisz przedmioty o wadze przekraczającej dopuszczalne normy,
 • gdy wykonujesz pracę bez nadzoru lub pomocy innych pracowników na stanowisku wielozadaniowym.

Ubezpieczenie OC pracodawcy

Większość pracodawców w Unii Europejskiej posiada własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, iż poszkodowani otrzymają odszkodowanie z ubezpieczenia, nie zaś kieszeni pracodawcy.

Wypadki komunikacyjne za granicą

Jeżeli doszło do wypadku poza granicami Polski, a sprawcą zdarzenia jest cudzoziemiec, prawem według którego będzie likwidowana szkoda jest najczęściej prawo kraju, w którym doszło do wypadku. Tylko pełnomocnik znający prawo kraju miejsca wypadku może profesjonalnie reprezentować poszkodowanego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw zagranicznych zapewniamy naszym Klientom realizację ich interesów.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę roszczenia?

 • zapewniamy obsługę prawną w kraju miejsca wypadku,
 • jako jedyna kancelaria w Polsce zapewniamy rzetelną obsługę przedsądową i sądową w Holandii, Norwegii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii,
 • nasze wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku uzyskania odszkodowania.

Najczęstsze pytania Klientów

Prawo do odszkodowania za wypadki za granicą uzyskują poszkodowani, którzy doznali szkody nie z własnej winy, na skutek wypadków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, motocyklowych czy potrąceń), wypadków przy pracy czy potknięciom/poślizgnięciom. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłacenie odszkodowania jest wówczas ubezpieczyciel pojazdu sprawcy, ubezpieczyciel pracodawcy lub właściciela terenu, na którym doszło do wypadku.

W zależności od kraju miejsca wypadku przedawnienie roszczeń zachodzi w innych terminach. W Holandii jest to 5 lat, w Norwegii – 3 lata (roszczenia do NAV należy zgłosić do roku od daty wypadku), Anglii – 3 lata, Irlandii – 2 lata, we Francji i Szkocji – 2 lata.

Klient ponosi wyłącznie koszt prowizji w przypadku uzyskania odszkodowania. Zgodnie z umową nasze czynności wykonujemy bezpłatnie jeżeli nie uzyskamy roszczeń dla Klienta.

Prowadzimy sprawy w takich krajach jak Holandia, Francja, Norwegia, Anglia, Irlandia, Szkocja, gdzie poszkodowani doznali obrażeń na ciele nie z własnej winy, a sprawca zdarzenia posiada stosowne ubezpieczenie OC, z którego szkoda może zostać zlikwidowana. Najczęściej prowadzone są wypadki przy pracy oraz wypadki komunikacyjne.

Legalność zatrudnienia w przypadku wypadków przy pracy może mieć wpływ na udowodnienie zdarzenia. Jeżeli jednak poszkodowany posiada świadków zdarzenia, z miejsca wypadku został odebrany przez pogotowie, dochodzenie roszczeń nie będzie znacznie utrudnione. Warto pamiętać, iż np. w Norwegii poszkodowany może starać się o dodatkowe odszkodowanie za nielegalne zatrudnienie.

Jeżeli poszkodowany doznał w wypadku obrażeń fizycznych i strat materialnych może wystąpić o takie świadczenia jak zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu za zniszczone rzeczy osobiste.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku występuje tylko we Francji. W każdym innym europejskim kraju można starać się przede wszystkim o straty finansowe spowodowane stratą osoby bliskiej (tak jak polskie stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej).

W celu skutecznego dochodzenia roszczeń niezbędne jest przedstawienie dowodów zajścia zdarzenia oraz dokumentacji szkodowej. Istotne będą takie dokumenty jak protokół/notatka policji lub wyrok w sprawie wypadku drogowego, protokół wypadku przy pracy, zeznania/oświadczenia świadków zdarzenia, a także dokumentacja medyczna z leczenia (wypisy ze szpitali, karty informacyjne, zlecenia i wykonanie rehabilitacji) oraz faktury i rachunki z tytułu poniesionych kosztów (np. za wcześniejszy zakup zniszczonych w wypadku rzeczy, zakup lekarstw).

Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku stracił możliwość zarobkowania lub stracił pracę możliwe będzie uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty dochodu/pracy.

Bezpodstawne zwolnienie z pracy po wypadku może być powodem dodatkowych roszczeń poszkodowanego. W praktyce bardzo rzadko dochodzi do zwolnień z pracy z powodu wysuwania roszczeń do pracodawców.

Po wypadku przy pracy należy przede wszystkim zadbać o ochronę zdrowia. Po podjęciu leczenia konieczne będzie zabezpieczenie dokumentacji z wypadku – oświadczeń świadków, protokołu wypadku przy pracy. Warto wspomnieć, iż akceptacja protokołu wypadku, który nie jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia może uniemożliwić dochodzenie odszkodowań.

W celu uzyskania bezpłatnej konsultacji prosimy o kontakt z nami.

Jeżeli w wypadku drogowym uczestnicy nie doznali obrażeń wzywanie policji w wielu krajach nie jest konieczne. Najczęściej uczestnicy spisują swoje dane ubezpieczenia oraz oświadczenie o przebiegu wypadku określając jednocześnie stronę winną wypadkowi. Należy upewnić się, czy formularz został wypełniony prawidłowo.