Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy a prowadzenie działalności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), niestety często nie wie, że jeżeli ulegnie wypadkowi przy pracy może otrzymać takie same świadczenia z ZUS jak jego pracownik, mimo że procedura ustalania okoliczności jest nieco inna.

Definicja wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego, m.in. podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Protokół powypadkowy czy karta wypadku

Gdy pracownik ulega wypadkowi przy pracy pracodawca jest zobowiązana przygotować protokół powypadkowy, który zawiera ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli wypadkowi ulega jego pracodawca, wówczas to ZUS w karcie wypadku ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (art. 3 ust. 3 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wypadkowej).

Procedura ustalenia okoliczności wypadku przez ZUS dla właściciele firmy

Poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić wypadek w ZUSie. ZUS sporządza kartę wypadku, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany (właściciel firmy) nie zgadza się zapisami w karcie wypadku może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie, zgodnie z przepisami.

Zasiłek chorobowy (L4) oraz jednorazowe odszkodowanie

Poszkodowanemu (pracodawcy) przysługuje zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru o ile zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Kolejnym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie, które przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, co roku świadczenie wysokość świadczenia zmienia się, w 2018 roku wygląda to następująco:

 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14
 • 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kiedy świadczenia nie zostaną wypłacone dla poszkodowanego przedsiębiorcy w wypadku przy pracy?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które posiadają w dniu wypadku przy pracy zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60zł, nie będą uprawnione do otrzymania świadczeń z funduszu wypadkowego. Jeżeli poszkodowany ureguluje zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku to świadczenia zostaną mu wypłacone, jeżeli nie – to prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu.

Skonsultuj prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy.

Autor: Katarzyna Neczaj, Specjalista ds. szkód osobowych

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.