Wyrok oddalający roszczenia za spadek wartości nieruchomości w Gdańsku, nieprawomocny. Będzie apelacja

W dniu 30.09.2019 r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł kolejny wyrok oddalający powództwo w sprawie dochodzenia odszkodowania z tytułu objęcia nieruchomości mieszkalnej obszarem ograniczonego użytkowania.

Podstawą oddalenia powództwa było oparcie się przez Sąd Okręgowy na opinii biegłego, która, łagodnie to ujmując, została sporządzona w sposób wadliwy, a jej wnioski uznać należy za co najmniej nieuzasadnione.

Biegły bowiem w swojej opinii zakwestionował zasadność i konieczność posłużenia się przez niego zarówno wytycznymi wypracowanymi przez środowiska rzeczoznawców co do sposobu sporządzania opinii w takich sprawach, twierdząc, że one tego biegłego nie wiążą oraz wskazując na posłużenie się własną metodą. Przesłuchiwany na rozprawie biegły jednakże nie był w stanie w żaden sposób zastosowanej przez siebie metody ani wyjaśnić, ani wskazać nawet podstawy dokonania określonych obliczeń, zasłaniając się w tym zakresie „własnym doświadczeniem” oraz „szczegółową analizą rynku”, których to pojęć także nie był w stanie doprecyzować.

Niestety, Sąd Okręgowy, mimo bardzo licznych zastrzeżeń do sporządzonej przez biegłego opinii oraz niemożliwości przekonującego wyjaśnienia sposobu jej sporządzenia przez biegłego, nie uznał, że wymaga ona dalszej weryfikacji i w tym zakresie oddalił wniosek strony powodowej o wyznaczenie terminu na ustosunkowanie się do wypowiedzi biegłego przedstawionej na rozprawie (biegły był przesłuchiwany przez ponad półtorej godziny), jak również wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, zamykając stronie powodowej de facto możliwość w pełni merytorycznego rozpoznania przedmiotowej sprawy.

Co szczególnie znamienne, w przedmiotowej sprawie badaniem biegłego objęta została nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie bliźniaczej, a w innej sprawie dotyczącej drugiej części tego budynku, niż ta objęta przedmiotowym postępowaniem, czyli w zasadzie dotyczącej tego samego budynku, inny biegły, który opinię sporządził zgodnie z wymogami prawa i wytycznymi środowiska rzeczoznawczego, ustalił ok. 8% spadek wartości tej nieruchomości. Sąd Okręgowy w przedmiotowej sprawie posiadał powyższe informacje, które również potwierdził pełnomocnik lotniska, choć zastrzegł, że ta druga opinia została wydana w nieprawomocnie zakończonej sprawie.

W tej sytuacji oraz mając na uwadze to, że w sprawie, w której w w dniu 24.07.2019 r. zapadł przed Sądem Okręgowy w Gdańsku wyrok zasądzający od lotniska odszkodowanie w związku z obszarem ograniczonego użytkowania, Sąd na wniosek lotniska udzielał pozwanemu kilku dodatkowych terminów na zgłaszanie uwag do opinii biegłego, przedmiotowy wyrok z dzisiejszego dnia zdaje się być w istotnym stopniu wadliwy i jako taki z pewnością zostanie zaskarżony przez stronę powodową w drodze apelacji.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.