Wypadek przy pracy w Polsce

,
Wypadek przy pracy w Polsce

Do wypadków przy pracy w Polsce dochodzi głównie z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, zaniedbań i zaniechań ze strony pracodawców oraz współpracowników. Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy i doznałeś obrażeń wówczas możesz ubiegać się o należne odszkodowania.

Odszkodowanie z ZUS

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowania i świadczenia wypłacane przez ZUS są niezależne w stosunku roszczeń składanych przez poszkodowanego do pracodawcy. Warunkiem otrzymania odszkodowania z ZUS jest uznanie wypadku jako wypadek przy pracy. Pracownik nie otrzyma odszkodowania jeżeli sam spowodował wypadek. ZUS nie wypłaca również odszkodowań jeżeli do wypadku doszło w drodze do lub z pracy. Uregulowania dotyczące wypadków przy pracy i świadczeń należnych z ZUS znajdują się w ustawie wypadkowej.

Odszkodowanie z polisy OC pracodawcy

Odszkodowanie z ZUS to tylko część świadczeń o jakie może ubiegać się poszkodowany w wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik może ubiegać się również o odszkodowanie od pracodawcy jeżeli ten dopuścił się zaniedbań, które były przyczyną wypadku. W praktyce coraz więcej pracodawców (szczególnie duże zakłady produkcyjne, zatrudniające wielu pracowników) posiada ubezpieczenie OC firmy. Wówczas działania pełnomocnika poszkodowanego zmierzają do opracowania roszczenia i uzyskania odszkodowań od ubezpieczyciela.

Najczęstsze powody wypadków przy pracy

Powody wypadków przy pracy to najczęściej braki w przeszkoleniu BHP, brak stosownych zabezpieczeń (w przypadku maszyn i urządzeń), wykonywanie przez pracowników zadań samodzielnie, podczas gdy wymagają one pracy co najmniej 2 osób. Pracownicy bardzo często nie są przygotowani do pracy – nie posiadają odpowiednich ubrań, rękawic, okularów ochronnych czy kasków.

Upadki z wysokości, upadki z drabin

Na upadki z wysokości narażeni są pracownicy wykonujący zlecenia budowlane (dekarze, tynkarze) czy prace malarskie (upadki z drabiny). Jeżeli pracodawca nie zapewnił pracownikom stosownych zabezpieczeń wówczas istnieje podstawa do roszczenia odszkodowań.

Praca w szkodliwych warunkach

Pracownicy pracujący w szczególnie dotkliwych warunkach mają również prawo do należnych odszkodowań. Praca przy eternicie (zawiera rakotwórczy azbest) powoduje szczególnie duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Jeżeli na skutek pracy doznałeś choroby zawodowej, skontaktuj się z nami.