Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego

,
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego

Będąc użytkownikami dróg, wsiadając codziennie do samochodu nie zastanawiamy się nad tym, co złego może nam się przydarzyć w trakcie jazdy. Niestety w obecnych czasach na drogach jest coraz więcej pojazdów, co sprawia że liczba kolizji i wypadków drogowych zwiększa się z roku na rok. Dopiero po zdarzeniu z winy innego uczestnika ruchu zadajemy sobie pytanie, jakie odszkodowanie nam się należy za doznane szkody.

Kolizja a wypadek drogowy

Zdarzenie drogowe możemy nazwać wypadkiem, jeżeli są osoby ranne a czas rozstroju ich zdrowia wynosi więcej niż 7 dni lub gdy nastąpi zgon osoby poszkodowanej. O kolizji drogowej mówimy gdy uszkodzony został tylko samochód i mienie lub stan zdrowia poszkodowanego nie powoduje rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. Ten termin jest używanym głównie przez policję w celu odróżnienia rozmiarów zdarzenia drogowego. W obu przypadkach możemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Pamiętajmy jednak, aby zdarzenie na miejscu jak najlepiej udokumentować:

  • jeśli jest taka konieczność, wezwijmy policję i pogotowie ratunkowe,
  • bardzo ważne jest pozyskanie oświadczenia sprawcy wypadku lub kolizji (z numerem polisy),
  • kluczowym dowodem są zdjęcia z miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń pojazdu i jeśli takie wystąpiły, to również zdjęcia obrażeń,
  • dobrze jest również pozyskać oświadczenia od kilku świadków zdarzenia.

O jakie roszczenia może się ubiegać osoba poszkodowana?

Po każdym zdarzeniu drogowym osoba poszkodowana musi się zastanowić jakie straty poniosła. Wiele osób nie ma pełnej wiedzy na temat roszczeń, o które można się ubiegać. W przypadku uszkodzonego pojazdu oprócz zwrotu kosztów naprawy należy nam się także pokrycie kosztów pojazdu zastępczego i holowania pojazdu uszkodzonego. Dodatkowo jeżeli w chwili zdarzenia nasz pojazd był użytkowany krócej niż 6 lat i był bezwypadkowy to należy nam się także rekompensata za utratę wartości pojazdu.

Niestety równie często dochodzi również do szkody osobowej, czyli uszczerbku na zdrowiu. Od ubezpieczyciela OC sprawy można uzyskać nie tylko zadośćuczynienie za ból i cierpienie ale także:

  • zwrot utraconych dochodów wskutek nieobecności w pracy,
  • pokrycie kosztów leczenia,
  • pokrycie kosztów dojazdów do placówek medycznych,
  • pokrycie kosztów opieki osoby trzeciej jeżeli poszkodowany takiej opieki wymaga,
  • zwrot kosztów za uszkodzone w trakcie zdarzenia rzeczy osobiste np. ubrania, sprzęt elektroniczny,
  • rentę na zwiększone potrzeby związanie z długotrwałym leczeniem.

Zgłoszenie roszczeń z OC sprawcy

Szkodę zarówno na pojeździe jak i osobową można zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy. Innym wyjściem jest także zlecenie bezpośredniej likwidacji szkody Towarzystwu Ubezpieczeń, w którym sami mamy wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Procedura otrzymania odszkodowania jest może prostsza w tym przypadku, ale niestety roszczenia są tak samo mocno zaniżane jak przy zgłoszeniu do ubezpieczyciela sprawcy. Zebranie kompletnej i obszernej dokumentacji znacznie ułatwia uzyskanie odszkodowania.

Uproszczona likwidacja szkody

Gdy zachodzi szkoda na pojeździe można uprościć całą procedurę uzyskania odszkodowania zgadzając się na telefoniczną likwidację szkody. Osoba poszkodowana podczas rozmowy telefonicznej zgłasza szkodę, potem wysyła zdjęcia uszkodzeń mailowo. Na tej podstawie zostaje wypłacone odszkodowanie bez konieczności oględzin rzeczoznawcy. Jest to jednak dobra opcja tylko w przypadku, gdy uszkodzenia są niewielkie np. przerysowane elementy i możemy bez problemu stwierdzić jaka kwota wystarczy nam na naprawę. Małym nakładem czasu można uzyskać satysfakcjonującą kwotę w krótkim czasie. Przy większych uszkodzeniach ta opcja może być jednak dla poszkodowanego bardzo niekorzystna. Wiele uszkodzeń na pierwszy rzut oka wygląda na „niewielką szkodę”. Dopiero po rozłożeniu uszkodzonych elementów, sprawdzeniu części niewidocznych na pierwszy rzut oka i oględzinach mechanika możemy się dowiedzieć jaki jest faktyczny zakres uszkodzeń. 

Specjaliści do spraw uzyskania odszkodowań

Niektóre osoby poszkodowane nie wiedzą jakie odszkodowania im się należą. Z kolei niektórzy mogą nie mieć czasu bądź chęci na walkę z Towarzystwem Ubezpieczeniom. W takim przypadku warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej. Pracują tam specjaliści, którzy kompleksowo i szybko zajmą się sprawą poszkodowanego. Wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku odszkodowawczego jest dużym plusem. Niestety osoby poszkodowane często nie wiedzą jakie kwoty mogą im się należeć, jakie inne roszczenia można uzyskać. Proponowane przez ubezpieczyciela kwoty są często zaniżone, a specjaliści nie zgadzają się na zakończenie sprawy niesatysfakcjonującą kwotą i jeśli zajdzie taka konieczność, będą reprezentować swojego klienta na drodze sądowej.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach

Zgłoś szkodę i otrzymaj dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy.