Umowa kupna sprzedaży pojazdu

,
Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Rynek sprzedaży samochodów jest bardzo mocno rozwinięty. Z miesiąca na miesiąc powstaje coraz więcej komisów oferujących sprzedaż pojazdów zarówno sprowadzonych z zagranicy jak i z rynku krajowego. Sprzedaż prowadzona jest indywidualnie ale również internetowo na stronach aukcyjnych, czy za pomocą gazet. Kupujący mają bardzo duży wybór, ale nie chodzi tylko o to, żeby kupić samochód, którego parametry, wygląd i cena będą nam odpowiadać. Transakcja kupna sprzedaży powinna być bezpieczna dla obu stron, oraz zawierać wszystkie niezbędne dane, aby nie mieć problemów przy rejestracji samochodu. Dokumentem potrzebnym do takiej transakcji jest umowa kupna sprzedaży pojazdu. W tym artykule podpowiemy na co zwrócić uwagę, co musi zawierać i jak ją przygotować.

Transakcja kupna sprzedaży samochodu

Kupno samochodu wydaje się prostą sprawą. Wybieramy interesujący model, płacimy należność przy podpisaniu umowy kupna i odjeżdżamy naszym nowym samochodem. Niestety nie wszyscy sprzedający są uczciwi, dlatego też trzeba zachować ostrożność. Dodatkowo każdy może czasami popełnić błąd lub czegoś nie zauważyć, więc nie zaszkodzi zrobić tego podwójnie. Po pierwsze nie kupujmy samochodu w ciemno. To, że dobrze wygląda na pierwszy rzut oka nie oznacza, że nie posiada ukrytych uszkodzeń. Jeśli mamy taką możliwość, to warto na oględziny pojazdu zabrać ze sobą kogoś, kto zna się na samochodach (np. zaprzyjaźniony mechanik samochodowy lub pasjonat, który się nimi interesuje) i zbada również grubość lakieru czy dostrzeże inne nieprawidłowości. Warto odbyć także jazdę próbną, żeby sprawdzić nie tylko to, czy samochód jest wygodny, ale również czy podzespoły pojazdu działają poprawnie. Zapytajmy też sprzedającego czy posiada dwa komplety kluczyków, kartę pojazdu, książkę serwisową. Koniecznie należy sprawdzić, czy numer VIN w dowodzie rejestracyjnym zgadza się z numerem wybitym na nadwoziu.

Od jakiegoś czasu mamy też możliwość sprawdzić historię pojazdu na stronie internetowej: www.historiapojazdu.gov.pl . Informacje o pojeździe możemy uzyskać bezpłatnie wpisując: numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszej rejestracji pojazdu oraz numer VIN. Ta usługa może nam pomóc w ocenie stanu technicznego samochodu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedającego. Na stronie w formie raportu wyświetlane są informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji w Polsce. Pozwala sprawdzić takie parametry jak:

 • dane techniczne pojazdu (pojemność, moc silnika, rodzaj paliwa),
 • terminy przeprowadzonych badań technicznych,
 • odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (informacje te gromadzi się  począwszy od 2014 roku),
 • informację, czy samochód posiada ważne ubezpieczenie OC,
 • liczbę właścicieli i informację, czy pojazd był własnością firmy czy osoby prywatnej,
 • informacja czy pojazd nie jest oznaczony w bazie jako kradziony.

Jeżeli jesteśmy pewni swojego wyboru, to możemy przystąpić do przygotowania umowy kupna sprzedaży pojazdu. Wzory umów bez problemu można znaleźć w internecie. W załączniku tego artykułu znajdziecie także wzór przykładowej umowy zawierającej punkt mówiący o przelewie wierzytelności związanej ze szkodą na pojeździe na nowego właściciela. Zapis ten ma zastosowanie najczęściej wtedy, gdy sprzedający uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym i samochód został uszkodzony. Sprzedający może przekazać nowemu właścicielowi pojazd naprawiony ale już wypadkowy lub nienaprawiony. Obie strony powinny zwrócić uwagę na zapis o przelewie wierzytelności i ustalić, czy sprzedający zachowa wierzytelność w stosunku do TU czy przekaże ją sprzedającemu za jakąś opłatą.

Do zawarcia umowy kupna sprzedaży są potrzebne dowody osobiste obu stron oraz dowód rejestracyjny samochodu. Dane w umowie muszą być wpisane poprawnie i czytelnie. Jakiekolwiek błędy nie pozwolą nam przerejestrować samochodu w Wydziale Komunikacji. Wtedy też trzeba wracać do sprzedającego i robić poprawki, co może się okazać problemowe, jeżeli np. osoba ta wyjeżdża za granicę lub mieszka daleko od nas. Razem z samochodem powinniśmy otrzymać dowód zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy musimy otrzymać również dowód uiszczenia opłaty recyklingowej, opłaty celnej i akcyzy.

Jak już wspomniałam wcześniej, każda transakcja związana z przekazaniem pieniędzy niesie za sobą pewne ryzyko. Aby nie zostać oszukanym i zaoszczędzić sobie problemów, powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte i wracać uwagę na szczegóły. Jeżeli sprzedający proponuje nam wpisanie w umowę innej daty, innej kwoty, lub obiecuje że dośle nam jakiś dokument, bo teraz nie może go znaleźć – powinna nam się wtedy zapalić w głowie czerwona lampka. Nie zgadzajmy się na to, bo możemy potem ponieść tego nieprzyjemne konsekwencje.

Co musi zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży jest bardzo ważnym dokumentem pozwalającym nam na zakupienie ubezpieczenia OC czy przerejestrowanie samochodu. Musi być wypełniona czytelnie, bezbłędnie oraz powinna zawierać jak najwięcej szczegółów. Najważniejsze dane, których nie może zabraknąć to:

 • miejscowość i data zawarcia umowy,
 • dane osobowe obu stron, czyli sprzedającego i kupującego (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu),
 • dane i parametry samochodu (marka, model, rok produkcji, numer VIN, przebieg, kolor, numer karty pojazdu i numer rejestracyjny, dane ubezpieczalni w której wykupiono ubezpieczenie OC),
 • cenę za którą pojazd zostaje sprzedany (liczbowo i słownie),
 • oświadczenie kupującego o zaznajomieniu się ze stanem technicznym samochodu,
 • określenie, która strona powinna opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (najczęściej jest to kupujący),
 • czytelny podpis obu stron.

Obowiązki właściciela po zakupie pojazdu

Kupno pojazdu to nie tylko przyjemność z korzystania z nowego samochodu od chwili jego przejęcia, ale także obowiązki, które musimy wykonać:

 • Opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczany do Urzędu Skarbowego. Wynosi 2% wartości rynkowej samochodu. Nie musi to być kwota zgodna z kwotą zawartą w umowie, nie warto więc jej z tego powodu zaniżać na umowie. Należy go opłacić w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu.
 • Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Do jej wykonania potrzebna jest umowa kupna sprzedaży, dowód osobisty i dowód rejestracyjny  z wpisem dotyczącym aktualnego badania technicznego.
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub jej przepisanie – w terminie 30 dni od zawarcia umowy trzeba zawrzeć nową umowę z ubezpieczycielem OC lub przepisać na siebie obecną. Jeśli jednak kupujemy samochód bez ważnego ubezpieczenia OC, to musimy to zrobić w dniu zakupu, inaczej grozi nam kara grzywny.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach

Chcesz bezpłatnie ocenić szkodę na pojeździe – napisz do nas.