Gdzie, kiedy i jak zgłosić się po odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

,
Gdzie, kiedy i jak zgłosić się po odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

Gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie czy też błędu medycznego ze skutkiem śmiertelnym, najbliżsi poszkodowanego przeżywają szok i traumę związaną ze stratą kogoś ważnego. Gdy emocje opadają często pojawiają się pytania co dalej, co z odszkodowaniem, z zadośćuczynieniem, co i komu się należy. Uzyskanie środki z OC sprawcy zdarzenia nie zrekompensują utraty najbliższej osoby, ale znacznie pomogą im w zabezpieczeniu jutra.

Podmiot odpowiedzialny

Osobą odpowiedzialna za wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia jest ta, która spowodowała szkodę. Jeżeli sprawca posiadał ubezpieczenia OC, wówczas wypłatę świadczeń bierze na siebie właśnie gwarant ubezpieczeniowy (ubezpieczyciel – OC komunikacyjne, OC pracodawcy itd.). Jeżeli sprawca nie jest znany (np. uciekł z miejsca zdarzenia), nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia lub nie opłacił obowiązkowej składki OC komunikacyjnego, świadczeń dochodzić można z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG praktycznie zawsze podejmuje kroki aby odzyskać środki w ramach regresu w stosunku do sprawcy.

Terminy przedawnienia roszczeń czyli kiedy zgłosić szkodę

Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń (odszkodowawczych) jest okres 3-letni. Gdy wskutek zdarzenia ginie człowiek (mamy do czynienia z przestępstwem), to czas na dochodzenie roszczeń jest dłuższy i wynosi 20 lata od dnia popełnienia przestępstwa. Kodeks cywilny daje uprawnionym długi okres na zgłoszenie szkody, w związku z czym nie warto śpieszyć się z podjęciem odpowiednich kroków. Najbliżsi zmarłego powinni czuć się na siłach aby zacząć działać w sprawie, gdyż będzie to od nich wymagało powrotu myślami do chwil sprzed zdarzenia, jak również dramatu jaki przeżyli w momencie, gdy dowiedzieli się o wypadku i jego skutkach.

Przysługujące świadczenia z OC z tytuły śmierci poszkodowanego

Zgodnie z kodeksem cywilnym bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej, czyli o:

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Ubezpieczyciele OC sprawcy zdarzenia praktycznie dopuszczają 4 formy zgłoszenia szody tj. telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza na stronie internetowej oraz pisemnie. Biorąc pod uwagę charakter odszkodowania po śmierci bliskiej osoby najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Pamiętać należy o niezbędnych załącznikach do rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela.

Jeżeli natomiast mówimy jest o pokryciu kosztów pogrzebu to należy zwrócić uwagę, że roszczenie to wynika na podstawie przepisów o odpowiedzialności cywilnej deliktowej (art. 446 § 1 kc). Czyli mamy do czynienia ze zwrotem poniesionych kosztów pogrzebu osobie, która je poniosła. Do zgłoszenia tego roszczenia niezbędne są rachunki i faktury potwierdzające pokryte koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników (tzw. stypy), ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe.

Postępowanie likwidacyjne i terminy wydania decyzji

W momencie wpływu zgłoszenia do ubezpieczyciela rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania szkody, a jeżeli nie jest to możliwe powinien poinformować o tym uprawnionego i jego pełnomocnika. Brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni w teorii oznacza uznanie szkody.

Niestety często wypłacane świadczenia nie są adekwatne do rozmiarów poniesionej szkody. Dlatego też warto jest złożyć reklamację/odwołania do zakładu ubezpieczeń.

Obie strony na każdym etapie likwidacji szkody mogą podjąć działania, które mogą prowadzić do ugodowego zakończenia postępowania. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że treść ugody jest zazwyczaj skonstruowana w taki sposób, że wyłączona zostaje możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w przyszłości. Gdy decyzje ubezpieczyciela OC sprawcy oraz rozmowy ugodowe nie przynoszą kompromisu, możliwe jest dochodzenie wyższych kwot na drodze postępowania sądowego.

Uzyskanie odszkodowania po śmierci bliskiej osoby w sądzie

Postępowanie sądowe daje większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania. Pozew należy skierować do sądu pod kątem jego właściwość a jest to uzależnione od miejsca zamieszkania powoda oraz kwoty roszczenia (do 50 000 Sąd Rejonowy, powyżej tej kwoty Sąd Okręgowy). Przygotowując pozew należy zgromadzić właściwe dowody, które wykażą nie tylko odpowiedzialność ubezpieczyciela, ale również błędne bądź zaniżone przez niego kwoty przyznanego odszkodowania. Odszkodowania przyznawane przez sąd są prawie zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel lub na jaką ugodę wyrażał zgodę.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Skonsultuj roszczenia po śmierci bliskiej osoby. Bezpłatne porady.