Odszkodowania za samochód

Odszkodowania za samochód

Kancelaria Campter prowadzi sprawy roszczeniowe wynikłe z uszkodzenia pojazdów na skutek wypadków i kolizji. Jeżeli na skutek kolizji uszkodzony został wyłącznie pojazd, nasi adwokaci pomogą Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie. Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu Jeżeli…

Odszkodowanie z Auto Casco

Odszkodowanie z Auto Casco

Kancelaria Campter prowadzi w imieniu poszkodowanych sprawy o uzyskanie odszkodowania z polisy AC. O odszkodowanie z Auto Casco mogą ubiegać się tylko te osoby, które posiadają wykupioną polisę ubezpieczeniową na samochód. Ubezpieczenie AC nie jest…

Odszkodowanie z UFG

Odszkodowanie z UFG

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku z nieubezpieczonym lub niezidentyfikowanym pojazdem, zostałeś potrącony jako pieszy lub rowerzysta, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje roszczenia. Uzyskamy najwyższe odszkodowanie z UFG! Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został powołany…

Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli na skutek wypadku śmierć poniosła bliska Tobie osoba, masz prawo ubiegania się o odszkodowania. Roszczenia należne bliskim osób zmarłych w wypadku oparte są o przepisy kodeksu cywilnego i zależne od sytuacji osób bliskich zmarłego…

Wypadki w komunikacji miejskiej

Wypadki w komunikacji miejskiej

Odszkodowanie dla pasażera komunikacji zbiorowej (komunikacji miejskiej – tramwaje, autobusy, taxi; także autokary czy metro) należne jest pasażerom pojazdów, które uległy wypadkowi. Niezależnie, który z pojazdów zostanie uznany winnym spowodowania wypadku, pasażer zawsze może liczyć…

Potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego

Odszkodowanie powypadkowe za potrącenie pieszego wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli zostałeś potrącony przez samochód, motocykl, do wypadku nie doszło z Twojej winy wówczas masz prawo wystąpić o należne odszkodowania. Do potrącenia…

Odszkodowanie dla rowerzysty

Odszkodowanie dla rowerzysty

Wypadki z udziałem rowerzystów mają miejsce w coraz większej ilości w stosunku do innego rodzaju wypadków. Coraz większe natężenie ruchu samochodowego, coraz większa liczba amatorów dwóch kółek, brak przystosowania dróg do ruchu rowerowego, brak ścieżek…

Odszkodowania dla kierowcy

Odszkodowania dla kierowcy

Kto może ubiegać się o odszkodowanie? O odszkodowanie powypadkowe może starać się każdy kierowca, który nie spowodował wypadku. Sprawca wypadku jest najczęściej określany na skutek dochodzenia policji prowadzonego na miejscu wypadku lub postępowania sądowego. Jeżeli…

Odszkodowanie dla pasażera

Odszkodowanie dla pasażera

Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Nasi prawnicy występują o odszkodowania dla pasażerów pojazdów. O odszkodowanie może ubiegać się także pasażer pojazdu sprawcy wypadku, jeżeli aktywnie nie przyczynił się do spowodowania wypadku. Pasażerem pojazdu jest…

Wypadek drogowy w Polsce

Wypadek drogowy w Polsce

Odszkodowanie po wypadku drogowym O odszkodowanie po wypadku drogowym mogą ubiegać się osoby, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych nie z własnej winy. Jeżeli doznałeś w wypadku szkód fizycznych (złamania, wstrząsy, urazy organów wewnętrznych,…

Wypadek przy pracy we Francji

Wypadek przy pracy we Francji

Polacy we Francji ulegają wypadkom Coraz popularniejszym kierunkiem emigracji naszych Rodaków jest Francja. Polacy podejmują pracę w wielu gałęziach przemysłu i usług, często ulegając dotkliwym wypadkom. Co zrobić gdy doznasz szkody w pracy? Poszkodowany, który…

Wypadek w Szkocji

Wypadek w Szkocji

Polacy pracujący w Szkocji ulegają różnego rodzaju wypadkom – wypadkom na budowach, w czasie pracy na farmach rolnych, w fabrykach. Do wypadku może dojść również w czaie pracy w gastronomii czy w biurze. Niezależnie od…

Wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii

Prawo holenderskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Holandii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC…

Wypadek przy pracy w Irlandii

Wypadek przy pracy w Irlandii

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w czasie pracy. Pracodawcy zobowiązani są przekazania ubrań ochronnych, okularów ochronnych, rękawic czy kasków, a także bezpiecznych maszyn i urządzeń. Jeżeli praca jest szczególnie ciężka lub niebezpieczna nie…

Wypadek przy pracy w Belgii

Wypadek przy pracy w Belgii

Prawo belgijskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Belgii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC…

Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy są najczęściej zgłaszanymi wypadkami, którym ulegają Polacy migrujący do Norwegii. Podejmują oni zazwyczaj prace na budowach, w zakładach przemysłowych oraz platformach wiertniczych. Często wykonują również proste prace fizyczne obarczone dużym ryzykiem urazów.…