Odszkodowanie z Auto Casco

, ,
Odszkodowanie z Auto Casco

Kancelaria Campter prowadzi w imieniu poszkodowanych sprawy o uzyskanie odszkodowania z polisy AC. O odszkodowanie z Auto Casco mogą ubiegać się tylko te osoby, które posiadają wykupioną polisę ubezpieczeniową na samochód. Ubezpieczenie AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym tylko dobrowolnym w związku z czym nie każdy poszkodowany je posiada.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie z AC?

O odszkodowanie z Auto Casco występują osoby, które uszkodziły samochód z własnej winy i chcą uzyskać koszty naprawy pojazdu. Jeżeli nie ponosisz winy za wypadek ubieganie się o odszkodowanie z własnej polisy AC nie jest sensowne. Zgodnie z prawem możesz wystąpić wówczas o odszkodowanie z OC pojazdu sprawcy. Oczywiście wina za spowodowanie wypadku jest tylko jednym z czynników determinującym skorzystanie z polisy AC przez właścicieli pojazdów. Jeżeli poszkodowany chce szybko uzyskać koszty naprawy i cieszyć się dalej użytkowaniem samochodu, likwidacja z AC może być lepszym rozwiązaniem (szczególnie, gdy wina nie została określona przez policję, sprawca zbiegł i jest poszukiwany, nie przyznaje się do winy lub trwa sprawa sądowa o uznanie winy).

Szkoda całkowita w Auto Casco

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym w związku z czym ubezpieczyciele oferują gorsze warunki ubezpieczenia swoim Klientom. Jedną z sytuacji, która może obrócić się na niekorzyść Klienta poszkodowanego jest decyzja o szkodzie całkowitej. Odmiennie do OC w ubezpieczeniu AC jest ona regulowana umownie i określona w granicach 60-70%, w zależności od umowy ubezpieczenia. Oznacza to, iż w przypadku przekroczenia kosztów naprawy pojazdu po wypadku 60-70% wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, ubezpieczyciel oznajmia szkodę całkowitą i nie wypłaca kosztów remontu, a jedynie odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej. Taka likwidacja szkody jest zawsze niekorzystna dla Klienta. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji skontaktuj się z nami i skonsultuj sprawę.

Pojazd w leasingu i cesja w umowie ubezpieczenia

Poszkodowany, który posiada auto w leasingu, nie jest właścicielem pojazdu. Wszelkie odszkodowania wypłacane z polisy AC na naprawę pojazdu lub z tytułu szkody całkowitej zostaną przyznane leasingodawcy (lub bankowi, który udzielił kredytu na samochód). Banki i leasingodawcy jako właściciele pojazdu są również odbiorcami ewentualnego odszkodowania. Sprawy pojazdów w leasingu lub w kredycie są prowadzone przez nasze Biuro.

Niezasadne koszty amortyzacji

Osoby, które otrzymały odszkodowanie w ramach polisy AC są poszkodowane na skutek decyzji ubezpieczycieli (likwidatorów szkód) w zakresie kosztów naprawy pojazdów. Najczęstszą praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest amortyzacja części, zawyżanie (lub opcjonalnie zaniżanie) kosztów części i roboczogodzin. Posiadamy niezbędne doświadczenie aby w imieniu Klienta uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za doznaną szkodę na pojeździe.

Jeżeli uszkodzony został Twój samochód, posiadasz polisę AC, zadzwoń do nas lub napisz. Poprowadzimy Twoją sprawę!