Wypadek przy pracy we Francji

Polacy we Francji ulegają wypadkom

Coraz popularniejszym kierunkiem emigracji naszych Rodaków jest Francja. Polacy podejmują pracę w wielu gałęziach przemysłu i usług, często ulegając dotkliwym wypadkom.

Co zrobić gdy doznasz szkody w pracy?

Poszkodowany, który doznaje szkody w wypadku przy pracy we Francji powinien bezwzględnie zgłosić wypadek przełożonemu, a jeżeli nie był w stanie tego zrobić – dopilnować, aby zapisy protokołu wypadkowego były zgodne z prawdą. Jest to niezmiernie ważne z uwagi na fakt częstego fałszowania zeznań świadków i opisu zdarzenia na niekorzyść poszkodowanego. Nigdy nie podpisuj raportu lub pism, których treści nie jesteś pewien!

Zabezpiecz dowody wypadku!

Po zdarzeniu niezmiernie ważne jest zabezpieczenie miejsca wypadku, wykonanie zdjęć maszyn, urządzeń, zebranie oświadczeń świadków (po kilku dniach świadkowie „mogą zapomnieć” jak wypadek rzeczywiście przebiegał, bojąc się utraty pracy). Problem odpowiedzialności po wypadku jest najczęstszym problemem w dochodzeniu roszczeń. Jeżeli dowody nie zostaną zabezpieczone – sprawa może zakończyć się niepowodzeniem.

Leczenie i dokumentacja medyczne

Jeżeli poszkodowany w wypadku w pracy we Francji doznał obrażeń powinien bezwzględnie podjąć leczenie. Niedopuszczalne jest opuszczenie szpitala niezgodnie z zaleceniami lekarzy i przerwanie leczenia. Ma to wpływ na dalsze udowadnianie doznanej szkody. Jeżeli doznałeś złamań, urazów wewntrznych – poddaj się leczeniu we Francji i zbierz całą dokumentację z leczenia. Wypisy ze szpitala, karty informacyjne stanowią podstawę do wysuwania roszczeń wobec pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Praca na czarno a odszkodowanie

Niestety nadal wielu Polaków pracuje za granicą na czarno. Tak bywa również we Francji. Każdy poszkodowany nie z własnej winy, nawet zatrudniony na czarno, ma prawo do odszkodowania. Brak legalności zatrudnienia nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zapewniania pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeżeli Twoim zdaniem zasady te zostały złamane – masz możliwość uzyskania rekompensaty gdy doznałeś szkody.

Nie zapominaj o wypadku! Walcz o odszkodowanie we Francji!

Jeżeli uległeś wypadkowi we Francji, wróciłeś do kraju lub nadal przebywasz we Francji pamiętaj, że nadal masz prawo walczyć o odszkodowanie. Opuszczenie kraju, brak kontaktu z pracodawcą nie musi oznaczać braku podstaw do uzyskania rekompensaty. Skontaktuj się z nami a my pomożemy Ci skutecznie udowodnić roszczenia i uzyskać odszkodowanie we Francji!

Kiedy poszkodowany pracownik może liczyć na odszkodowanie po wypadku we Francji?

Jeżeli pracownik uległ wypadkowi w okolicznościach wskazujących, że pracodawca nie zapewnił odpowiedniego przeszkolenia i zabezpieczenia miejsca pracy, wówczas może wystąpić do Sądu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie, że wypadek nastąpił z winy pracodawcy.
Jeżeli pracownik sprawę wygra wówczas renta którą dostanie z kasy chorych podlaga podwyższeniu o 10%. Poszkodowany otrzyma również dodatkowe odszkodowania.

Pracownik, który uległ wypadkowi po zakończeniu leczenia jest badany przez lekarza kasy chorych, który orzeka jaki jest uszczerbek na zdrowiu i w zależnosci od jego wysokości kasa chorych przyznaje rentę.

Jeżeli pracownik kwestionuje stopień uszczerbku na zdrowiu może odwołać się do sądu.

Twoje prawo do odszkodowania we Francji – skonsultuj bezpłatnie.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.