Wypadek drogowy w Polsce

,
Wypadek drogowy w Polsce

Odszkodowanie po wypadku drogowym

O odszkodowanie po wypadku drogowym mogą ubiegać się osoby, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych nie z własnej winy. Jeżeli doznałeś w wypadku szkód fizycznych (złamania, wstrząsy, urazy organów wewnętrznych, uszkodzenie kręgów szyjnych)  lub psychicznych (konieczne są wizyty u psychologa lub leczenie psychiatryczne po wypadku) wówczas możesz rozpocząć starania o odszkodowanie. O odszkodowania mogą ubiegać się piesi i rowerzyści potrąceni przez pojazdy mechaniczne, motocykliści, pasażerowie pojazdów, kierowcy pojazdu poszkodowanego. Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym jest wypłacane najczęściej z polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu sprawcy wypadku.

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowania powypadkowe należy się również poszkodowanym, którzy doznali szkody w wypadku z nieubezpieczonym pojazdem lub pojazdem, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku i nie został zatrzymany przez policję. Jeżeli jesteś poszkodowanym w tego typu wypadku przeczytaj więcej o odszkodowaniach z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Kto ma prawo do odszkodowania?

 • pasażerowie pojazdów (także sprawcy wypadku)
 • kierowca pojazdu poszkodowanego
 • rowerzyści potrąceni przez pojazdy mechaniczne
 • motocykliści
 • piesi potrąceni przez pojazdy
 • pasażerowie komunikacji zbiorowej – autobusy, autokary, tramwaje, taxi
 • najbliższa rodzina zmarłego w wypadku

O jakie roszczenia ubiegamy się w imieniu Klientów?

W imieniu Klientów występujemy o szereg roszczeń, zależnych od danego wypadku. Głównym roszczeniem o jakie występujemy jest zadośćuczynienie (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – szkody fizyczne oraz psychiczne). Jest to roszczenie, o które może ubiegać się każdy, kto doznał obrażeń fizycznych i psychicznych. Występujemy również o stosowne odszkodowania po śmierci bliskiej osoby, utracone dochody z tytułu zwolnienia lekarskiego po wypadku, koszty leczenia, rehabilitacji oraz koszty dojazdów, renty po wypadku (renta alimentacyjna, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta alimentacyjna).
Jeżeli wypadek spowodował również szkodę na pojeździe nasi prawnicy wystąpią również o należne odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu.

W imieniu Klientów występujemy o następujące odszkodowania:

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze na terenie całego kraju. Jesteśmy w stanie poprowadzić sprawy poszkodowanych zamieszkujących nawet najbardziej oddalone od nas miasta. W razie podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową, jesteśmy w stanie zorganizować skuteczne zastępstwo procesowe.

Jakie sprawy prowadzimy?

 • Odszkodowanie dla pasażera
  Jeżeli jesteś pasażerem pojazdu, który uległ wypadkowi, masz prawo do odszkodowania. Przeczytaj jakie roszczenia przysługują pasażerom pojazdów. O odszkodowanie możesz ubiegać się również gdy jesteś pasażerem pojazdu sprawcy wypadku.
 • Odszkodowania dla kierowcy
  Jeżeli jesteś kierowcą pojazdu poszkodowanego w wypadku masz prawo do odszkodowania za doznane szkody fizyczne, psychiczne i materialne. Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Zapoznaj się z naszą ofertą dochodzenia odszkodowań po wypadku.
 • Odszkodowanie dla rowerzysty
  Uległeś wypadkowi jako rowerzysta? Zostałeś potrącony przez pojazd? Jeżeli doznałeś szkód nie z własnej winy masz prawo do odszkodowania po potrąceniu. Odszkodowanie zostanie wyłacone z polisy ubezpieczeniowej pojazdu sprawcy wypadku.
 • Odszkodowanie dla motocyklisty
  Jeżeli doznałeś szkody na skutek wypadku motocyklowego nie z własnej winy masz prawo do odszkodowania. Roszczenia o jakie możesz się ubiegać obejmują również zwrot kosztów naprawy motocykla, koszty leczenia czy zadośćuczynienie po wypadku motocyklowym.
 • Potrącenie pieszego
  Do potrąceń pieszych dochodzi najczęściej na pasach lub sygnalizacji świetlnej. Jeżeli uległeś potrąceniu nie z własnej winy możesz ubiegać się o zadośćuczynienie po wypadku. Zapoznaj się z roszczeniami do jakich masz prawo po potrąceniu.
 • Wypadki w komunikacji miejskiej
  Wypadki w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, taxi) oraz autokarach dochodzi coraz częściej. Pasażerowie środków komunikacji zbiorowej zawsze mogą liczyć na odszkodowanie, jeżeli sprawca wypadku jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu (OC).
 • Odszkodowanie za śmierć
  Osoby bliskie zmarłego w wypadku mogą ubiegać się o świadczenia od sprawcy wypadku lub od jego ubezpieczyciela. Roszczenia zależne są od sytuacji osoby bliskiej – doznanego przez nią uszczerbku psychicznego, sytuacji życiowej oraz finansowej po śmierci bliskiej osoby. Przeczytaj o jakie świadczenia możesz się ubiegać.
 • Odszkodowanie z UFG
  Miałeś wypadek z nieubezpieczonym lub niezidentyfikowanym kierowcą? Roszczenia z tytułu wypadków drogowych spowodowanych przez niezidentyfikowane pojazdy i nieubezpieczonych kierowców realizowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowania!
 • Odszkodowanie z Auto Casco
  Uszkodziłeś pojazd w kolizji lub wypadku? Jeżeli posiadasz polisę Auto Casco (AC) możesz liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Nasze Biuro podejmuje się również dochodzenia odszkodowań jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty zgłoszonych roszczeń. Dochodzimy odszkodowań na drodze sądowej i przedsądowej.
 • Odszkodowania za samochód
  Poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie na naprawę samochodu z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli Twój samochód uległ szkodzie całkowitej masz również prawo do odszkodowania. Jeżeli masz problem ze szkodą całkowitą, wyceną lub kalkulacją naprawy – napisz do nas lub zadzwoń. Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie za uszkodzony samochód!