Odszkodowania za samochód

, ,
Odszkodowania za samochód

Kancelaria Campter prowadzi sprawy roszczeniowe wynikłe z uszkodzenia pojazdów na skutek wypadków i kolizji. Jeżeli na skutek kolizji uszkodzony został wyłącznie pojazd, nasi adwokaci pomogą Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie.

Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu

Jeżeli uszkodzenia na pojeździe są niewielkie lub nie przekraczają wartości rynkowej pojazdu poszkodowany ma prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów remontu w całości. Nasze Biuro występuje o odszkodowania za samochód już na etapie zgłoszenia szkody, a na dalszych etapach sprawy dokonuje weryfikacji ustaleń ubezpieczyciela i jego rzeczoznawcy. Jeżeli szkoda została zaniżona w znaczący sposób reprezentujemy Klienta również na etapie sądowym.

Zaniżenie odszkodowania za samochód z OC sprawcy

W wielu przypadkach odszkodowania wypłacane z tytułu naprawy pojazdów po wypadkach są rażąco zaniżone. Ubezpieczyciele stosując różne metody wycen szkód (wskaźniki roboczogodzin, amortyzacje, zawyżone lub zaniżone ceny części) obniżają wartość ostatecznego odszkodowania. Niezasadnie stosowana jest również szkoda całkowita (poprzez zaniżenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą i zawyżenie kosztów remontu).

Jakie sprawy prowadzimy?

Nasze Biuro podejmuje się spraw kolizji i uszkodzeń pojazdów zarejestrowanych na firmy i osoby fizyczne, odszkodowań dla floty (samochody dostawcze, TIR), gdzie wartość roszczeń to minimum 5 tys. zł.

Cesja szkody na pojeździe

Jeżeli chcesz szybko uzyskać dodatkowe odszkodowanie bez ryzyka i ponoszenia dodatkowych kosztów możesz również sprzedać nam prawo do dochodzenia odszkodowania po kolizji lub wypadku – cesja szkody na pojeździe. W ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy cesji odkupienia szkody otrzymasz bez zbędnego ryzyka dodatkowe środki na wskazane konto bankowe.

Dowiedz się więcej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o szkodach na pojazdach przeczytaj artykuł w sekcji O co walczymy: Odszkodowanie za naprawę pojazdu.