Wypadki w komunikacji miejskiej

,
Wypadki w komunikacji miejskiej

Odszkodowanie dla pasażera komunikacji zbiorowej (komunikacji miejskiej – tramwaje, autobusy, taxi; także autokary czy metro) należne jest pasażerom pojazdów, które uległy wypadkowi. Niezależnie, który z pojazdów zostanie uznany winnym spowodowania wypadku, pasażer zawsze może liczyć na odszkodowanie. Odszkodowanie będzie wypłacone z polisy OC pojazdu sprawcy – niezależnie czy będzie to pojazd, którym poruszał się pasażer, czy inny pojazd (np. samochód czy motocykl) objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Warunkiem koniecznym do złożenia roszczeń powypadkowych jest doznanie przez pasażera szkód materialnych lub fizycznych.

Obrażenia w środkach komunikacji zbiorowej

Pasażerowie pojazdów komunikacji zbiorowej doznają obrażeń głównie ze względu na brak pasów bezpieczeństwa i panujące zasady przewozu. W autobusach, tramwajach, także w metrze, pasażerowie stoją w czasie jazdy pojazdu, narażeni są na upadki i uderzenia. Obrażenia jakich doznają na skutek zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem są jednak mniejsze ze względu na niewielką prędkość jaką poruszają się w mieście autobusy.

Zapoznaj się z przysługującymi Ci roszczeniami: