Wypadki w komunikacji miejskiej

Wypadki w komunikacji miejskiej

Odszkodowanie dla pasażera komunikacji zbiorowej (komunikacji miejskiej – tramwaje, autobusy, taxi; także autokary czy metro) należne jest pasażerom pojazdów, które uległy wypadkowi. Niezależnie, który z pojazdów zostanie uznany winnym spowodowania wypadku, pasażer zawsze może liczyć…

Potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego

Odszkodowanie powypadkowe za potrącenie pieszego wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli zostałeś potrącony przez samochód, motocykl, do wypadku nie doszło z Twojej winy wówczas masz prawo wystąpić o należne odszkodowania. Do potrącenia…

Odszkodowanie dla rowerzysty

Odszkodowanie dla rowerzysty

Wypadki z udziałem rowerzystów mają miejsce w coraz większej ilości w stosunku do innego rodzaju wypadków. Coraz większe natężenie ruchu samochodowego, coraz większa liczba amatorów dwóch kółek, brak przystosowania dróg do ruchu rowerowego, brak ścieżek…

Odszkodowania dla kierowcy

Odszkodowania dla kierowcy

Kto może ubiegać się o odszkodowanie? O odszkodowanie powypadkowe może starać się każdy kierowca, który nie spowodował wypadku. Sprawca wypadku jest najczęściej określany na skutek dochodzenia policji prowadzonego na miejscu wypadku lub postępowania sądowego. Jeżeli…

Odszkodowanie dla pasażera

Odszkodowanie dla pasażera

Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Nasi prawnicy występują o odszkodowania dla pasażerów pojazdów. O odszkodowanie może ubiegać się także pasażer pojazdu sprawcy wypadku, jeżeli aktywnie nie przyczynił się do spowodowania wypadku. Pasażerem pojazdu jest…

Wypadek drogowy w Polsce

Wypadek drogowy w Polsce

Odszkodowanie po wypadku drogowym O odszkodowanie po wypadku drogowym mogą ubiegać się osoby, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych nie z własnej winy. Jeżeli doznałeś w wypadku szkód fizycznych (złamania, wstrząsy, urazy organów wewnętrznych,…