Wypadek przy pracy za granicą

,
Wypadek przy pracy za granicą

Nasi Rodacy mają coraz szersze możliwości podróżowania i zarobkowania w ramach Uni Europejskiej. Otwierające się rynki pracy w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Holandia czy Norwegia są bardzo atrakcyjne finansowo. Do tej pory głównym kierunkiem odpływu Polaków były Wyspy Brytyjskie oraz Irlandia, obecnie coraz więcej osób pracuje w Holandii, a nawet w Skandynawii.

Wypadek przy pracy za granicą

Polacy, którzy pracują w krajach europejskich coraz częściej ulegają wypadkom przy pracy. Ich powody są rozmaite. W dużej części ich przyczyna leży w winie samego pracownika (intensywna praca za granicą, nastawienie na zarobek, pobieranie znacznych nadgodzin). Jeżeli jednak do wypadku doszło z winy pracodawcy lub innego współpracownika istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za doznane szkody i obrażenia.

Powody wypadków przy pracy za granicą

Do podstawowych powodów wypadków przy pracy za granicą należą zaniedbania leżące po stronie pracodawcy – brak przeszkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, brak odpowiednich zabezpieczeń (np. kasków, obuwia, lin, okularów czy rękawic), nielimitowany czas pracy czy brak kontroli. Jeżeli zaobserwowałeś podobne nadużycia w swojej sprawie nie wykluczone jest, że również masz prawdo do odszkodowania.

Zwolnienie z pracy po wypadku

Bardzo częstym efektem wypadku jest zwolnienie z pracy i próba odesłania pracownika do Polski. Jeżeli jednak do wypadku doszło w trakcie trwania umowy o pracę – zwolnienie i odesłanie do kraju jest bezpodstawne. Do podobnych zabiegów szczególnie często uciekają się pracodawcy w Holandii oraz holenderskie agencje pracy. Jeżeli po wypadku pracodawca zmusza Cię do opuszczenia zajmowanego lokalu oraz powrotu do kraju powinieneś niezwłocznie podjąć kontakt z nami w celu podjęcia działań o uzyskanie odszkodowania. Podobnie w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia istnieje możliwość roszczenia odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy.

Do kogo kierowane są roszczenia?

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy za granicą, Twoje roszczenie może być skierowane do dwóch, czasami nawet trzech podmiotów. Pierwszym odbiorcą roszczenia jest zazwyczaj pracodawca. W praktyce pracodawcy najczęściej posiadają ubezpieczenie OC firmy (w wielu krajach europejskich jest to obecnie wymóg), z którego pokrywane są wszelkie odszkodowania wynikłe z wypadków i zaniedbań pracodawcy wobec pracowników czy klientów. Jeżeli obawiasz się, iż Twój pracodawca będzie zmuszony pokryć koszty odszkodowania dowiedz się czy posiada stosowną polisę ubezpieczeniową. Pamiętaj, że w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia (jako rodzaj zemsty pracodawcy za złożenie roszczenia odszkodowawczego) masz również prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Profesjonalna obsługa prawna roszczeń

Prowadzenie roszczeń wynikłych z wypadków przy pracy możliwe jest tylko w oparciu o prawo kraju miejsca wypadku. Dlatego sprawy naszych Klientów prowadzone są przez profesjonalnych adwokatów z zagranicznych kancelarii wyspecjalizowanych w odszkodowaniach powypadkowych co gwarantuje pełen profesjonalizm. Dodatkowym atutem wynikłym z zagranicznej obsługi roszczeń jest brak kosztów prawnych za prowadzenie sprawy – Klient otrzymuje pełne 100% odszkodowania bez potrąceń prowizji. Czy nadal uważasz, że Twoją sprawę wypadku przy pracy za granicą może poprowadzić polski adwokat? Czy chcesz być obciążony kosztami w wysokości nawet 30% uzyskanego świadczenia?

Po wypadku masz prawo do następujących roszczeń:

Wypadek przy pracy w Anglii i Walii
Jeżeli na skutek wypadku przy pracy w Anglii doznałeś szkody możesz ubiegać się o odszkodowanie. Roszczenia wypłacane są z polisy OC pracodawcy. Twoje roszczenia reprezentuje angielski adwokat, za którego usługi nie płacisz. Koszty prawne zwraca strona przeciwna (ubezpieczyciel).

Wypadek przy pracy w Irlandii

Wypadki przy pracy w Irlandii z udziałem naszych Rodaków zdarzają się z powodu braku przeszkolenia, odpowiedniego ubioru ochronnego (rękawice, okulary, kask ochronny), niesprawności maszyn lub urządzeń. Jeżeli doznałeś obrażeń fizycznych w wypadku masz prawo zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela OC firmy. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje roszczenia!

Wypadek przy pracy w Holandii

Wypadki przy pracy w Holandii z udziałem naszych Rodaków zdarzają się coraz częściej. Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku nie z własnej winy, doznałeś szkód fizycznych lub psychicznych, utraciłeś dochody, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Dzięki nam uzyskasz pełne odszkodowanie bez potrąceń prowizji i kosztów prawnych!

Wypadek przy pracy w Belgii

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy w Belgii. Prowadzimy sprawy wypadków w szklarniach, fabrykach, po wypadkach w budownictwie i rolnictwie. Jeżeli doznałeś szkód w wypadku – możesz na nas liczyć.

Wypadek przy pracy w Norwegii

Polacy pracujący w Norwegii mogą ubiegać się o odszkodowanie jeżeli ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Odszkodowanie wypłacone będzie z polisy OC firmy, w której pracował poszkodowany. Dzięki zastosowaniu prawa norweskiego poszkodowany nic nie płaci za nasze usługi.

Wypadek przy pracy w Szkocji

Biuro Campter prowadzi również sprawy wypadków przy pracy w Szkocji. Jeżeli doznałeś szkód fizycznych nie z własnej winy masz prawo do odszkodowania. Z naszą pomocą uzyskasz 100% odszkodowania, bez potrąceń prowizji i kosztów prawnych!

Wypadek przy pracy we Francji

Każdy poszkodowany w wypadku przy pracy we Francji ma prawo do odszkodowania jeżeli szkody doznał nie z własnej winy. W ramach oferowanych usług zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczenia i reprezentujemy Klientów w sądzie.

Wypadek przy pracy w Szwecji

Coraz większa liczba Polaków pracuje w Szwecji, gdzie również dochodzi do wypadków. Polacy ulegają wypadkom w fabrykach, przy taśmach produkcyjnych, w przetwórstwie, budownictwie. Jeżeli doznałeś szkody w wypadku przy pracy w Szwecji, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowania!

Wypadek przy pracy w Hiszpanii

Wypadki przy pracy w Hiszpanii z udziałem Polaków mają miejsce coraz częściej. W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów rozpoczęliśmy świadczenie usług dochodzenia odszkodowań również w tym kraju. Dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią adwokacką z Hiszpanii wyspecjalizowaną w odszkodowaniach nasi Klienci mogą liczyć na wysokie odszkodowania i reprezentację sądową.

Wypadek przy pracy w Danii

Odszkodowania za wypadki w Danii przysługują każdej osobie, która doznała poważnych obrażeń fizycznych, psychicznych lub materialnych na skutek wypadku nie z własnej winy. Zobowiązani do naprawienia szkody są pracodawcy, którzy nie zapewnili należytych warunków bezpieczeństwa w pracy w Danii. Za wypadki często odpowiadają również agencje pośrednictwa pracy.

Wypadek przy pracy we Włoszech

Odszkodowania za wypadki przy pracy we Włoszech wypłacane są przez ubezpieczycieli pracodawców, którzy zatrudniają Polaków. Jeżeli pracodawca nie dopełnił obowiązków – przeszkolenia BHP, nie zapewnił bezpieczeństwa pracy, obuwia ochronnego, kasku, butów, ubrania, maszyny były niesprawne, a współpracownicy nie przeszkoleni – masz prawo do odszkodowania!

Odszkodowanie za granicą? Sprawdź swoje prawa.