Wypadek drogowy w Szkocji

,
Wypadek drogowy w Szkocji

Polacy wyjeżdżający do Szkocji ulegają różnego rodzajom wypadkom drogowym. Nasze Biuro podejmuje się prowadzenia spraw odszkodowawczych osób, które poniosły szkody fizyczne i materialne w wypadkach komunikacyjnych na terenie Szkocji. O odszkodowanie mogą się ubiegać kierowcy, pasażerowie, piesi, motocykliści, rowerzyści oraz pasażerowie środków komunikacji miejskiej. Odszkodowanie wypłacone zostanie z polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu sprawcy wypadku.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zlecając nam swoją sprawę masz pewność, że roszczenie poprowadzą profesjonaliści. Twoja sprawa zostanie opracowana i wyceniona przez szkockiego adwokata, znającego procedury dochodzenia odszkodowań w Szkocji. Dzięki obowiązywaniu szkockiego prawa możesz uzyskać pełne 100% odszkodowania, a koszty prowadzenia sprawy zostaną zwrócone przez stronę przeciwną – ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W kontakcie z Klientem zapewniamy również polską obsługę.

O jakie odszkodowania możesz się ubiegać po wypadku w Szkocji?

Osoby uczestniczące w wypadkach doznają różnego rodzaju szkód, których wielkość zależy od przebiegu wypadku, a przede wszystkim szybkości i sile uderzenia. Następstwa wypadku to przede wszystkim uszkodzenia pojazdu lub motocykla oraz obrażenia fizyczne. Pozostałe szkody wynikające z wypadku to niemożność kontynuowania pracy z powodu doznanych obrażeń, koszty leczenia i rehabilitacji, zniszczenie rzeczy osobistych, czasami komputerów czy telefonów komórkowych. Poszkodowani mają prawo wystąpić o zwrot wszelkich poniesionych kosztów oraz żądać zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne. W imieniu Klientów występujemy o wszelkie należne roszczenia.

Jakich spraw się podejmujemy?

Nasi adwokaci podejmują następujące rodzaje spraw:

  • wypadki samochodowe – zderzenia pojazdów
  • wypadki motocyklowe
  • potrącenia pieszych i rowerzystów
  • wypadki z udziałem nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców

Wypadek z nieubezpieczonym kierowcą

Jeżeli doznałeś szkody podczas wypadku z nieubezpieczonym kierowcą, możesz również ubiegać się o należne odszkodowanie. W imieniu naszych kierowców występujemy o odszkodowanie do MIB – Motor Insurers’ Bureau, odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. MIB wypłaca odszkodowania za wypadki mające miejsce w Szkocji z udziałem nieubezpieczonych i nieodnalezionych kierowców.

Jak udokumentować szkody po wypadku w Szkocji?

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym w Szkocji powinna pamiętać o szeregu ważnych czynności, które umożliwią wszczęcie postępowania o  odszkodowanie oraz przyczynią się do jego znacznego ułatwienia. Oto one:

  • powiadomienie policji o wypadku
  • sporządzenie szkicu miejsca wypadku i przebiegu wypadku
  • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia
  • zebranie danych sprawcy i świadków wypadku (imię, nazwisko, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, dane kontaktowe)
  • udokumentowanie wszystkich wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją
  • zgłoszenie sprawy w przeciągu 3-ech lat od momentu zdarzenia. Po upływie trzech lat sprawa ulega przedawnieniu.