Wypadek drogowy na skrzyżowaniu

,
Wypadek drogowy na skrzyżowaniu

Stan faktyczny:

Dnia 10 stycznia 2013 roku doszło do wypadku drogowego. Zdarzenie wystąpiło na skutek zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo i wjechał na drogę bez upewnienia się czy nic nie zagrozi jego  bezpieczeństwu.

Drugi pojazd, który uderzył w auto sprawcy uderzył również z dużą siłą w rosnące na poboczu drzewo.  Sprawca poruszał się sam, nie poniósł żadnych obrażeń. Natomiast w drugim pojeździe szkody poniósł kierowca, jego żona oraz dwójka małoletnich dzieci. Poszkodowany kierowca doznał urazu głowy (wstrząs mózgu, pęknięcie czaszki) oraz kręgosłupa szyjnego (konieczna była operacja). Żona nie miała zapiętych pasów przez co doznała obszernych wielonarządowych obrażeń wewnętrznych (konieczna była operacja). Jedno z dzieci doznało złamania ręki i nogi, natomiast drugie urazu kręgosłupa szyjnego i miało rozbitą głowę (konieczne było szycie).  Na miejscu zdarzenia była policja jak i pogotowie ratunkowe. Ranni zostali przewiezieni do szpitala i objęci hospitalizacją.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Z notatki policyjnej sporządzonej na miejscu zdarzenia wynika, iż sprawcą wypadku był kierowca pojazdu, który wymusił pierwszeństwo, dlatego też o odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy poszkodowani z drugiego pojazdu. Odszkodowanie będzie wypłacone z ubezpieczenia OC sprawcy. Ze względu na to, iż kobieta nie miała zapiętych pasów podczas zdarzenia jej odszkodowanie może zostać pomniejszone o % przyczynienia się do poniesionych obrażeń. W przypadku poszkodowanego kierowcy, jak i dzieci ubezpieczalnia powinna wypłacić 100 % przysługującego odszkodowania. W związku z tym, iż w dochodzeniu skutków wypadku nie było prowadzone żadne postępowanie karne, poszkodowanych obowiązuje 3-letni termin do zgłoszenia szkody od dnia wystąpienia zdarzenia, aby możliwość ubiegania się o odszkodowanie nie uległa przedawnieniu. Jeśli poszkodowani są w trakcie leczenia oczywiście nie muszą go przerywać w przypadku otwarcia sprawy. Jak najbardziej mogą je nadal kontynuować uzupełniając stale dokumentację dotyczącą leczenia w celu dalszej analizy.

Kiedy można starać się o odszkodowanie?

Poszkodowany kierowca może starać się o odszkodowanie w momencie, kiedy sprawca wypadku przyznał się do spowodowania wypadku poprzez spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia, bądź poprzez przyjęcie mandatu, który nałożyła na niego policja. Nawet w sytuacji, kiedy sprawca nie przyjął mandatu karnego, jaki został na niego nałożony, a został on uznany winnym spowodowania wypadku prawomocnym wyrokiem sądu wówczas poszkodowany kierowca może rościć swoich praw o należne mu odszkodowanie.

O jakie odszkodowania mogą się starać poszkodowani?

Kierowca, który uległ wypadkowi nie z własnej winy ma prawo odzyskać zwrot kosztów jakie poniósł na naprawę uszkodzonego pojazdu. W wyżej opisanym zdarzeniu kierowca doznał wstrząśnienia mózgu, pęknięcia czaszki, oraz urazu kręgosłupa szyjnego. W związku z doznanymi obrażeniami będzie on mógł rościć o zadośćuczynienie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu. Dodatkowo poszkodowany kierowca ma możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na leczenie, rehabilitację, o utracone dochody jeśli takie poniósł. Oczywiście, aby uzyskać takie roszczenia należy okazać rachunki, faktury, paragony, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie od pracodawcy o dochodach z przed i po wypadku.

W przypadku kobiety, która doznała obszernych obrażeń wielonarządowych możliwe jest dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy o zadośćuczynienie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i szkody na psychice, jeśli takie wystąpiły. Dodatkowo poszkodowana może starać się tak jak w przypadku poszkodowanego kierowcy o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy, utracone dochody, o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (dodatkowa dieta, opieka).  Kobieta w czasie zdarzenia nie miała zapiętych pasów przez co przyczyniła się do wynikłych obrażeń, dlatego też ubezpieczyciel może obniżyć jej ubezpieczenie nawet o 50%.

Dziecko, które doznało złamania ręki, jak i nogi ma możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Dodatkowo wystąpić można o koszty opieki jeżeli niezbędna będzie pomoc bliskich osób, bądź opiekunki środowiskowej w codziennych czynnościach, takich jak: czynności higieniczne, ubieranie się, poruszanie się. W takiej sytuacji niezbędne będzie oświadczenie o wykonywanej opiece  (w jakim zakresie, jak często, ile godzin dziennie). Jeśli mamy do czynienia ze złamaniami można również ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, jak i rehabilitacji.

W przypadku drugiego dziecka, gdzie doszło do uszkodzenia kręgosłupa szyjnego i rozcięcia głowy można starać się jak we wszystkich przypadkach o zadośćuczynienie za uszczerbek fizyczny i psychiczny, zwrot kosztów leczenia.

Aby dochodzić swoich praw o odszkodowanie poszkodowani muszą przedstawić odpowiednie dokumenty.

W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wymiar doznanej szkody nie będzie możliwości wszczęcia postępowania o dochodzenie danego roszczenia.