Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Podstawy prawne odszkodowań w Norwegii Bilansvarsloven – BAL czyli ustawa regulująca odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne. Skadeerstatningsloven – SKL czyli ustawa regulująca zasady przyznawania odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu.…

Odszkodowanie za samochód Niemcy

Odszkodowanie za samochód Niemcy

Jeżeli na skutek wypadku drogowego w Niemczech zniszczeniu lub uszkodzeniu uległ Twój samochód możesz wystąpić o należne odszkodowania. Poniżej opisaliśmy roszczenia jakie przysługują poszkodowanym w wypadkach drogowych w Niemczech. Zwrot kosztów naprawy pojazdu (Reparaturkosten) Jeżeli…

Odszkodowania za samochód

Odszkodowania za samochód

Kancelaria Campter prowadzi sprawy roszczeniowe wynikłe z uszkodzenia pojazdów na skutek wypadków i kolizji. Jeżeli na skutek kolizji uszkodzony został wyłącznie pojazd, nasi adwokaci pomogą Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie. Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu Jeżeli…

Odszkodowanie z Auto Casco

Odszkodowanie z Auto Casco

Kancelaria Campter prowadzi w imieniu poszkodowanych sprawy o uzyskanie odszkodowania z polisy AC. O odszkodowanie z Auto Casco mogą ubiegać się tylko te osoby, które posiadają wykupioną polisę ubezpieczeniową na samochód. Ubezpieczenie AC nie jest…