Odszkodowanie za samochód Niemcy

Jeżeli na skutek wypadku drogowego w Niemczech zniszczeniu lub uszkodzeniu uległ Twój samochód możesz wystąpić o należne odszkodowania. Poniżej opisaliśmy roszczenia jakie przysługują poszkodowanym w wypadkach drogowych w Niemczech.

Zwrot kosztów naprawy pojazdu (Reparaturkosten)

Jeżeli do wypadku doszło z winy innego uczestnika ruchu ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć w całości koszty naprawy pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztorysu kosztów naprawy pojazdu lub też faktycznie poniesionych kosztów (na podstawie faktur wystawionych za zakup części i robociznę). Podobnie jak w Polsce, niemiecki ubezpieczyciel nie ma podstaw do uzależnienia wypłaty odszkodowania od dokonania naprawy pojazdu. Koszty naprawy pojazdu wypłacane są do wysokości szkody całkowitej.

Szkoda całkowita

W przypadku, gdy koszty naprawy pojazdu przekroczą 130% wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, poszkodowany może uzyskać odszkodowanie będące różnicą pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed wypadku a wartością wraku. Do dyspozycji poszkodowanego pozostaje nadal wrak pojazdu, który może zostać sprzedany. Podobnie jak w odszkodowaniu za naprawę pojazdu tutaj również istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy.

Zwrot kosztów wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy (Sachverständigenkosten)

Odmiennie niż w Polsce, poszkodowani w wypadkach drogowych w Niemczech mają prawo skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, niezwiązanego z ubezpieczycielem. Niezależna wycena rzeczoznawcy umożliwia poszkodowanemu rzetelne przedstawienie szkody, wycenę kosztów naprawy. Koszty wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy na etapie przedsądowym zostaną w całości pokryte przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, jeżeli uszkodzenia w pojeździe przekroczą kwotę 700 EURO.

Koszty holowania pojazdu (Abschleppkosten) oraz koszty parkowania

Jeżeli na skutek wypadku pojazd poszkodowanego nie nadaje się do dalszej jazdy, ma on prawo skorzystać z usługi holowania. Koszt holowania musi zostać zwrócony przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, jednak wyłącznie do najbliższego warsztatu samochodowego. Tylko w uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciele pokrywają koszty holowania pojazdu do Polski. Poszkodowany ma również prawo rościć zwrot kosztów parkowania pojazdu, jednak nie dłużej niż 14 dni.

Złomowanie pojazdu

Jeżeli pojazd nie nadaje się do naprawy poszkodowany może rościć o wszystkie koszty związane z jego wyrejestrowaniem i złomowaniem.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.