Szkoda całkowita z ubezpieczenia OC sprawcy

,
Szkoda całkowita z ubezpieczenia OC sprawcy

Każda kolizja lub wypadek mogą mieć różne skutki zarówno dla pojazdu jak i dla zdrowia pasażerów. Szkody na pojazdach są coraz bardziej powszechne, bo z miesiąca na miesiąc coraz więcej samochodów porusza się po drogach. Mamy szczęście jeśli skończy się na zarysowaniu elementu lub lekkich wgnieceniach. Niestety bywa też tak, że uszkodzenia są tak duże, że naprawa byłaby nieekonomiczna. Taką szkodę nazywamy całkowitą. Jak zadbać, aby ubezpieczyciel nie zaniżył nam odszkodowania?

Zgłoszenie szkody na pojeździe

Tak jak po każdej szkodzie musimy zgłosić się do ubezpieczyciela OC sprawcy. Dane na temat polisy powinniśmy pozyskać od sprawcy po zdarzeniu w formie oświadczenia. W ciągu kilku dni ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę, który wykona oględziny pojazdu. Zostanie przygotowany kosztorys naprawy. Jeżeli specjalista uzna, że jest możliwość, aby koszt naprawy przewyższył wartość pojazdu, wykonywana jest również wycena wartości pojazdu. Jeżeli tak się stanie, szkoda zostanie rozliczona jako całkowita.

Odszkodowanie jest wyliczane na podstawie różnicy między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu po szkodzie

Wartość pojazdu przed szkodą – Wartość uszkodzonego pojazdu = Odszkodowanie

Przykład:

15.000 zł – 5.000 zł = 10.000 zł odszkodowania wypłaconego przez TU

Wyliczenie szkody całkowitej

Wartość pojazdu uszkodzonego jest wyliczana albo w systemie eksperckim Info-Expert albo jest ustalana na podstawie aukcji internetowej zorganizowanej przez ubezpieczyciela. Wtedy kwota ta jest najwyższą zaproponowaną na aukcji ofertą. Poszkodowany może skorzystać z niej lub sprzedać  wrak na własną rękę. Najkorzystniejsze jest zbycie pojazdu podmiotowi z aukcji. Samemu ciężko nam będzie uzyskać kwotę w takiej wysokości a jeżeli będzie ona niższa, to możemy na tym sporo stracić.

Przykład:

Wartość pojazdu przed szkodą 10.000 zł.

Najwyższa oferta z aukcji za uszkodzony pojazd 4.000 zł

Kwota za jaką sprzedamy samochód na własną rękę 3.400 zł

Różnica wyniesie 4.000 zł – 3.400 zł = 600 zł.

Ubezpieczyciel może nie zwrócić tej różnicy twierdząc, że dał nam możliwość uzyskania wyższej kwoty za sprzedaż pojazdu, ale jeżeli z niej nie skorzystaliśmy to nasz problem. Jeżeli jednak wartość wraku zostanie wyliczona tylko na podstawie wyliczenia w systemie przez rzeczoznawcę, ubezpieczyciel powinien zwrócić różnicę między kwotą, którą faktycznie otrzymaliśmy za sprzedaż.

Naprawa szkody całkowitej

Część poszkodowanych decyduje się na naprawę pojazdu nawet po szkodzie całkowitej. Często zdarza się to wtedy, gdy nasz pojazd był zadbany, spełnia wszystkie potrzebne funkcje i włożyliśmy w niego sporo pracy i pieniędzy. Jest to opłacalne tylko wtedy, gdy wartość pojazdu była niewiele niższa niż wyliczony koszt naprawy. Ubezpieczyciele, dla których szkoda całkowita wiąże się często z wypłaceniem niższego odszkodowania niż w przypadku szkody częściowej, mogą specjalnie doprowadzać do takiego rozliczenia.

Przykład:

Wartość pojazdu 10.000 zł

Kwota otrzymanego odszkodowania 7.000 zł

Kosztorys naprawy ubezpieczyciela 11.000 zł

W przypadku szkody całkowitej wyliczenie bazowane jest często na stawkach serwisowych (np. 150 zł za roboczogodzinę). Jeżeli mamy zaprzyjaźniony warsztat, który stosuje niższą stawkę, może zastosować dobrej jakości zamienniki albo używane oryginały to może się okazać że zmieścimy się  z naprawą w kwocie odszkodowania za szkodę całkowitą. Oczywiście nie przywróci to wartości pojazdu przed szkody, ale możemy dobrze naprawić pojazd i dalej go bezpiecznie użytkować.

Zaniżone odszkodowanie przy szkodzie całkowitej

Omówiliśmy już jeden z aspektów wyliczenia szkody całkowitej, czyli wartość wraku. Niestety ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu przed szkodą, aby wypłacić zaniżone odszkodowanie. Powinniśmy zwrócić na to uwagę i jeżeli będą jakieś wątpliwości, można zlecić niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie opinii i przedstawić ją ubezpieczycielowi razem z odwołaniem od decyzji. Jeżeli nie mamy czasu i ochoty na takie działania, możemy odsprzedać wierzytelność związaną ze szkodą kancelarii odszkodowawczej i uzyskać dopłatę.

W wycenie wartości wykonanej w systemie Info-Expert znajduje się wartość bazowa pojazdu oraz korekty dodatnie lub ujemne, które znacznie mogą zmienić wartość pojazdu.

Przykład:

Notowanie Eurotax  33.500 zł

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji  + 770 zł

Wartość czynników obniżających wartość  -3.771 zł

Wartość korekt  – 3.430 zł

Wartość po uwzględnieniu korekt 27.100 zł

Jak widzimy w powyższym przykładzie, wartość pojazdu może się znacząco zmienić. Widzimy korekty ujemne na kwotę 7.201 zł. Wyjaśnienie ich znaczenia znajdujemy niżej.

Używany import prywatny (-8%) PLN -2 740

Uszkodzenia b/z ze szkodą PLN -1 000

Sytuacja regionalna (-10%) PLN -3 430

W tej wycenie pojazdu nie uwzględniono np. przebiegu pojazdu. Jeżeli jest niższy niż normatywny, powinna być zastosowana korekta dodatnia. Nie ma również informacji o dodatkowym wyposażeniu, które może powinno być  uwzględnione. Jeżeli w pojeździe znajdowały się wcześniejsze uszkodzenia to należy zastosować korektę ujemną. Jednak warto skonsultować sprawę z rzeczoznawcą i zweryfikować czy jej nie zawyżono. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku importu prywatnego. Dowiedzmy się, czy zastosowana korekta nie została zawyżona. Ujemna wartość spowodowana sytuacją regionalną na rynku poszkodowanego w większości przypadków jest czystym wymysłem ubezpieczyciela pozwalającym na zaniżenie wartości pojazdu. Taka korekta byłaby zasadna tylko w przypadku gdy np. posiadalibyśmy Fiata Punto z 2005 roku a w naszym województwie jakaś duża firma lub kilka firm sprzedawałoby podobne pojazdy i byłby ich spory przesyt na rynku co wpłynęłoby na cenę danego modelu pojazdu na rynku. Zdarza się to bardzo rzadko, więc pamiętajmy o tym składając odwołanie. Korekty dodatnie lub ujemne mogą znacznie wpłynąć na wartość naszego odszkodowania, więc zwróćmy na nie baczną uwagę.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojeździe

Skonsultuj swój kosztorys naprawy pojazdu i sprawdź na jaką dopłatę możesz liczyć.