Potrącenie pieszego a odszkodowanie z OC sprawcy

Co roku blisko 30 000 ofiar wypadków stanowią piesi. Dlatego też potrącenie pieszego jest jednym z najniebezpieczniejszych zdarzeń drogowych. Jeżeli w wyniku potrącenia pieszy odniesie uszczerbek na zdrowiu, może on dochodzić roszczeń powypadkowych z polisy OC sprawcy zdarzenia (np. OC pojazdu sprawcy). Jednakże wypadki z udziałem pieszych różnią się  (z perspektywy przepisów) od tych, gdy jesteśmy kierowcą czy pasażerem pojazdu mechanicznego – uczestnikiem wypadku.

Jakich obrażeń doznaje potrącony pieszy?

W związku z tym, że w większości przypadków dochodzi do kontaktu pieszego z samochodem  w miejscu zderzaka, najczęstszymi obrażeniami są tak zwane złamania zderzakowe czy złamania kości podudzia lub uda.

Obrażenia jakich doznają piesi w wypadku można podzielić na:

 • pierwotne (bezpośredni kontakt pieszego z pojazdem);
 • wtórne (odrzucony pieszy uderza o pojazd, jezdnię lub inne przeszkody, bądź zostaje przejechany).

Prędkość samochodu ma duży wpływ na rodzaj obrażeń, np. przy prędkości:

 • powyżej 68 km/h  dochodzi często do złamania kręgosłupa;
 • powyżej 85 km/h  dochodzi często do rozerwania aorty piersiowej;
 • powyżej 95km/h  dochodzi do ran dartych w okolicach pachwin;
 • powyżej 98 km/h  istnieje duże prawdopodobieństwo rozczłonkowania.

Od tego, w którym momencie kierowca jadący ponad 100 km/h zacznie hamować zależy czy pieszy zostanie podrzucony i przeleci nad dachem czy też zostanie odrzucony w przód przed pojazd.

Odszkodowanie za potrącenie a zasada ryzyka

Art. 436 kodeksu cywilnego (kc) określa, że w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, to kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną pieszemu. Czyli kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki, które wyłączają jego odpowiedzialność (siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego).

Roszczenia poszkodowanego potrąconego

W zależności od okoliczności zdarzenia poszkodowanemu pieszemu przysługują takie świadczenia jak:

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla najbliższych w przypadku śmierci pieszego

Zgodnie z art. 436 kc i art. 446 kc. roszczenia odszkodowawcze w przypadku śmierci pieszego są identyczne jak te, co przysługują rodzinie w przypadku śmierci jakiegokolwiek innego uczestnika ruchu poniesionej w wypadku drogowym. Podsumowując rodzinie poszkodowanego pieszego przysługuje prawo do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia jak i renty.

Jak zgłosić szkodę za potrącenie?

Potrącony podobnie jak każda inna osoba, która odniosła obrażenia w wypadku komunikacyjnym, powinna zwrócić się  z roszczeniem wypłaty świadczeń do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia (OC komunikacyjne). Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wydać decyzję w sprawie w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania szkody. Obecnie ubezpieczyciele kładą duży nacisk na zgłaszanie szkód również przez osoby uprawnione po śmierci poszkodowanego w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza na swoich stronach internetowych.

Jak wycenić szkodę na osobie za potrącenie?

Określając wysokość szkody liczy się wielkość poniesionej szkody, która zrekompensuje poniesioną krzywdę i cierpienie poszkodowanego. Komisja Europejska określiła wysokość sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC na 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe. W przypadku szkody materialnej kwotę podwyższono w 2017r. do 1 220 000 euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych. Można powiedzieć, że w polisach OC inaczej niż w innych ubezpieczeniach, kwoty do których można się starać o odszkodowanie są niewyczerpywalne.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Doznałeś szkód na skutek potrącenia w wypadku komunikacyjnym? Skonsultuj sprawę.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.