Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

,
Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej nie mamy do czynienia tylko z roszczeniem dotyczącym naprawy pojazdu, ale także z dodatkowymi roszczeniami wynikającymi z danego zdarzenia. Ważnym elementem jest utrata wartości pojazdu. Pojazdy bezwypadkowe zawsze mają większą wartość niż wypadkowe. Poszkodowany znacznie traci na tym w momencie, gdy chce sprzedać samochód. Dla kupującego bardzo ważna jest historia samochodu, więc aby sprzedać pojazd po kolizji musimy znacznie obniżyć jego cenę. Pojazdy wypadkowe są też uznawane za mniej bezpieczne, co sprawia że niektórzy kupujący nie biorą pod uwagę ich zakupu, co zmniejsza krąg zainteresowanych.  Kiedy możemy uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela za utratę wartości pojazdu po szkodzie?

Co to jest rynkowy ubytek wartości pojazdu?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest utratą wartości pojazdu uszkodzonego wskutek kolizji czy wypadku drogowego. Oblicza się go poprzez różnicę między wartością pojazdu przed szkodą a wartością naprawionego zgodnie z technologią pojazdu po szkodzie. Wielkość ta jest zależna od kilku czynników takich jak zakres uszkodzeń pojazdu, stan samochodu przed zdarzeniem, okresu użytkowania, modelu pojazdu. Występuje on tylko w przypadku pierwszego uszkodzenia pojazdu i w ciągu pierwszych 6 lat eksploatacji.

Podstawy prawne roszczeń o ubytek handlowy pojazdu

Kwestia odszkodowania za utratę wartości pojazdu po szkodzie zawsze była sporna. Ubezpieczyciele twierdzili że takie roszczenie nie należy się w przypadku, kiedy pojazd nie został faktycznie przeznaczony do sprzedaży. Uchwały Sądu Najwyższego potwierdziły jednak, że każdy właściciel samochodu ma prawo rościć o utratę wartości pojazdu, jeśli uważa, że stracił na wartości. Nie liczy się to, co poszkodowany ma zamiar z pojazdem zrobić w późniejszym czasie. Mamy tu do czynienia z twierdzeniem, że każdy przedmiot można sprzedać w dowolnej dla siebie chwili, a jest on warty tyle, ile w danym momencie jest w stanie zapłacić kupujący. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) również nakłada na ubezpieczyciela obowiązek oceny tego roszczenia. Poszkodowany ma też prawo złożyć skargę do KNF, jeżeli ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówi wypłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu?

O odszkodowanie od ubezpieczyciela OC sprawcy z tego tytułu można się starać w przypadku gdy pojazd jest użytkowany mniej niż 6 lat. Oczywiście starsze pojazdy po szkodzie również tracą na wartości, ale uznaje się, że są to tak niewielkie kwoty, że nie ma możliwości roszczenia takich kwot. Nawet naprawa w autoryzowanym serwisie na dobrych jakościowo materiałach i na nowych oryginalnych częściach przywracająca stan wizualny pojazdu pozwala na uzyskania dodatkowej kwoty za ubytek wartości pojazdu. Każda sytuacja szkodowa wiąże się ze zmniejszeniem wartości samochodu.

Odszkodowania za utratę wartości pojazdu nie można więc uzyskać w trzech przypadkach. Po pierwsze jeśli pojazd ma więcej niż 6 lat. Po drugie nie można uzyskać tego roszczenia, jeżeli wcześniej była już szkoda na pojeździe i przyznano nam odszkodowanie za ubytek wartości pojazdu. Jest to możliwość jednorazowa. Po trzecie sprawa ta dotyczy tylko przypadku wystąpienia szkody częściowej, czyli wtedy, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona. Nie można uzyskać pieniędzy za ubytek wartości, jeżeli wystąpiła szkoda na pojeździe. Otrzymujemy wtedy rekompensatę za pełną wartość pojazdu przed szkodą, więc nie możemy liczyć na dodatkowe środki.

Więcej informacji o odszkodowaniach za szkody na nowych pojazdach przeczytasz w artykule: Odszkodowanie za uszkodzenie nowego pojazdu.

Z czego wynika wysokość odszkodowania za ubytek wartości pojazdu?

Kwotę ubytku wartości pojazdu wylicza się na podstawie różnicy między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością pojazdu po kolizyjnego w stanie naprawionym. Rzeczoznawca obliczając tą wartość bierze pod uwagę wiele parametrów, między innymi obecną sytuację na rynku, marka i model pojazdu, okres eksploatacji, wielkość uszkodzeń, jakość naprawy. Standardowo bierze się pod uwagę kwoty uśrednione. Wiele osób w odwołaniach do ubezpieczyciela podaje jako przykład wydruki ze stron aukcyjnych podobnego samochodu. Nie może to być dowodem w sprawie i nie przesądza o możliwości uzyskania wyższego odszkodowania. Ceny samochodów na portalach są często mocno zawyżone, więc nie byłoby to miarodajne. Ustalenie wartości pojazdu powinno się odbywać bardzo indywidualnie dla danego egzemplarza.

Jak uzyskać pieniądze za ubytek wartości pojazdu?

Odszkodowanie z tego tytułu nie jest wypłacane automatycznie po zgłoszeniu szkody częściowej na pojeździe, więc musimy osobno poinformować ubezpieczyciela telefonicznie lub we wniosku, że wartość pojazdu po szkodzie naszym zdaniem spadła. Nie musimy sprzedawać tego samochodu, żeby jego cena spadła, więc mamy prawo uzyskania rekompensaty z tego tytułu. Ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania twierdząc, że takie roszczenie się nie należy lub wypłacają zaniżone kwoty. Sami nie mamy specjalistycznej wiedzy a ceny na aukcjach internetowych nie są miarodajne, więc warto skorzystać z pomocy ekspertów. Mamy możliwość udanie się do niezależnego rzeczoznawcy, który na podstawie dokumentacji wyliczy rynkowy ubytek wartości pojazdu. Będzie to dowód zwiększający szanse na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania przy odwołaniu. Możemy również skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która odkupi od nas wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela lub jako pełnomocnik poprowadzi sprawę przed sądową lub sądową w naszym imieniu.

Skonsultuj swoją sprawę szkody na pojeździe.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach