Odszkodowanie za uszkodzenie nowego samochodu

Odszkodowanie za uszkodzenie nowego samochodu

Kupując nowy samochód z salonu czujemy dużą radość i długo cieszymy się swoim zakupem. Planujemy nie tylko codzienne dojazdy do pracy, na zakupy, na spotkania ze znajomymi, ale również wypady za miasto, wycieczki w różne zakątki kraju i zagranicy. Problem występuje, gdy inny kierowca spowoduje wypadek i uszkodzi nasz samochód. W jaki sposób można wtedy uzyskać odszkodowanie?

Od czego zależy wielkość wypłaconego odszkodowania?

Kwota należności jest ustalana każdorazowo przy szkodzie. Rzeczoznawca przeprowadza oględziny pojazdu biorąc pod uwagę nie tylko uszkodzenia, które się pojawiły po kolizji czy wypadku, ale także wartość pojazdu, ogólny stan pojazdu i ewentualne inne uszkodzenia powstałe przed zdarzeniem. Pieniądze otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego powinny pozwolić na naprawę pojazdu w dobrym warsztacie, na częściach tożsamej jakości jak te, które znajdowały się w nim przed zdarzeniem. Odszkodowanie powinno pozwolić na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody.

Ustalenie wartości pojazdu uszkodzonego

Ustalenie wartości pojazdu jest bardzo ważne przy wystąpieniu szkody całkowitej na pojeździe bo często to od niej zależy wielkość wypłaconego odszkodowania. Kiedy wartość ewentualnej naprawy przekroczyłaby wartość pojazdu, to taka naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Jest to tzw. szkoda całkowita. W takim przypadku odszkodowanie wypłaca się według poniższego wzoru:

Wartość pojazdu przed szkodą – wartość wraku = kwota należnego odszkodowania

W przypadku samochodu, którego czas eksploatacji wynosi mniej niż pół roku ubezpieczyciel bierze pod uwagę kwotę za którą pojazd kupiliśmy. Po tym okresie rzeczoznawca ustala wartość pojazdu w programie eksperckim Info-Expert. Każdy czynnik jest brany pod uwagę przez co mogą wystąpić korekty dodatnie lub ujemne od stałej wartości pojazdu ustalonej przez program. Przykładami takich zmiennych mogą być: ogólna dbałość o stan pojazdu, stan opon, ilość właścicieli czy przebieg pojazdu.

Naprawa nowego samochodu po szkodzie

Za nowy możemy uznać samochód, którego w dalszym ciągu obejmuje gwarancja producenta, czyli samochód kilkuletni. Takie pojazdy są często bezwypadkowe albo były naprawiane w autoryzowanym serwisie, więc można założyć, że posiadały w swoim wyposażeniu tylko części oryginalne. Przy kolizjach i wypadkach takich samochodów ubezpieczyciele, podobnie jak przy szkodach na starszych pojazdach, ubezpieczyciele zaniżają kwoty stosując rabaty i zalecając wymianę uszkodzonych części na tańsze zamienniki. Nie powinniśmy się na to godzić, ponieważ należy nam się kwota, która przywróci stan pojazdu sprzed szkody.

Opcje likwidacji szkody na pojeździe

W sprawie naprawy pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy mamy dwie opcje i każdy poszkodowany musi indywidualnie stwierdzić, którą wybierze:

  • opcja serwisowa – naprawienie pojazdu w ASO i przedstawienie faktury ubezpieczycielowi. Ta opcja pozwala na reparację samochodu w dobrym warsztacie, na częściach nowych, oryginalnych i przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody,
  • opcja kosztorysowa – przyjęcie od ubezpieczyciela tak zwanej kwoty bezspornej zgodnej z wykonanym przez niego kosztorysem. Jest to opcja dla poszkodowanych, którzy z jakiś względów nie chcą naprawiać pojazdu w serwisie ASO, ale np. w zaprzyjaźnionym warsztacie mechanicznym oferującym dobre ceny, a zarazem mają pewność, iż pojazd zostanie przywrócony do stanu sprzed wypadku.

Niestety żadna z tych opcji nie gwarantuje, iż ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie. W każdym przypadku likwidator może wnieść swoje uwagi do ceny naprawy.
Opcją dodatkową jest również sprzedaż wierzytelności powstałej na skutek szkody firmie odszkodowawczej. Umożliwia to uzyskanie dodatkowych pieniędzy na naprawę pojazdu.

Jaka kwota należy się przy szkodzie całkowitej?

Nawet samochody nowe lub kilkuletnie o dużej wartości mogą zostać tak mocno uszkodzone, że ich naprawa byłaby nieekonomiczna. Poszkodowany może wtedy uzyskać odszkodowanie na podstawie wyżej opisanego wzoru. Wynika z niego, że kwota odszkodowania zależy od wartości pojazdu przed szkodą i wartości wraku.

Właściciel pojazdu może dysponować swoim dobytkiem, więc może:

  • sprzedać uszkodzony pojazd na aukcji zorganizowanej przez ubezpieczyciela,
  • sprzedać wrak na własną rękę,
  • naprawić pojazd lub zostawić sobie w stanie uszkodzonym (w takim przypadku należy mieć na uwadze, że ubezpieczyciel może nie wypłacić kosztów naprawy pojazdu ponad jego wartość).

Niestety bywa, iż wyliczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego są zaniżone i możemy się z nimi nie zgadzać. Stałą praktyką jest zaniżanie wartości pojazdu przed szkodą oraz zawyżanie wartości wraku (tym bardziej jeśli ubezpieczyciel nie pomaga przy jego sprzedaży). Mamy w tej sytuacji dwie opcje:

  • zlecenie niezależnemu rzeczoznawcy opinii w sprawie ustalenia wartości pojazdu przed i po szkodzie. Jeżeli okaże się, że kwotę zaniżono, można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przedstawiając wykonaną opinię. Niestety na etapie przedsądowym jest duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel odmówi dopłaty i wystąpi konieczność negocjowania ugody albo udania się na drogę sądową.
  • skorzystać z oferty kancelarii odszkodowawczej i sprzedać wierzytelność związaną z tą szkodą. Poszkodowany może liczyć na około 50% dodatkowego roszczenia. Sprzedając szkodę w kilka dni otrzymujemy pieniądze a kancelaria bez naszego udziału udaje się na drogę sądową aby odzyskać niedopłaconą kwotę. Jest to dobra opcja dla kogoś kto nie ma czasu, pieniędzy lub ochoty na angażowanie się w sprawę sądową przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń.

Jeżeli chcesz ocenić szkodę i dowiedzieć się na jaką dopłatę do odszkodowania możesz liczyć, napisz do nas.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach