Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy

HOLANDIA

Przy rozliczaniu się z holenderskim urzędem skarbowym uwzględniane są dwie wielkości mianowicie zaliczka na poczet podatku dochodowego, jak również składka na ubezpieczenia społeczne. Obie te części zeznania podatkowego brane są pod uwagę przy rocznym zeznaniu każdej legalnie zatrudnionej osoby na terenie Holandii.

Na jakiej podstawie zwracany jest nadpłacony podatek w Holandii?

Aby uzyskać zwrot podatku za pracę w Holandii należy posiadać kartę podatkową (jeśli jest brak takiej karty należy wnioskować do pracoddruk Solaria.awcy o jej wydanie).  O zwrot podatku można ubiegać się nawet do 5 lat wstecz.

Dokumenty niezbędne do złożenia zeznania podatkowego w Holandii?

1. Jaaropgave – zawiera wszystkie informacje niezbędne do dokonania rozliczenia,

2. Jaarogaaf – zawiera  wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia

3. Solarisspecyficatie – jest to wykaz tygodniowych, bądź miesięcznych dochodów z uwzględnieniem odprowadzanych podatków, do rozliczenia podatkowego niezbędny jest ostatni

Jeśli nie posiadamy dokumentu, który poświadczyłby wysokość otrzymywanych przez nas dochodach w danym roku podatkowym rozliczenie z urzędem skarbowym nie będzie wówczas możliwe.

Czy przy rozliczeniu z holenderskim fiskusem należą mi się jakieś ulgi?

Przy składaniu zeznania podatkowego podobnie jak i w Polsce, tak i w Holandii można uwzględnić przysługujące nam ulgi. Należy jednak pamiętać o udokumentowaniu odpowiednich dla nas ulg.

Do ulg podatkowych na terenie Holandii nalezą:

 • Algemene heffingskorting – główna ulga podatkowa, przysługuje ona każdej osobie, któ®a zatrudniona była na terenie Holandii,
 • Verhooging van de heffingskorting – jest to ulga, która służy powiększeniu kwoty ulgi głównej poprzez dokonanie rozliczenia wspólnie ze swoim współmałżonkiem, prawo podatkowe obowiązujące w Holandii daje możliwość rozliczenia się nie tylko ze swoim współmałżonkiem, ale również z osobą współfinansującą wspólne domostwo, osoba taka zwana jest w tamtejszym prawie partnerem podatkowym,
 • Arbeidskorting – ulga ta wynosi maksymalnie 1504 euro i obliczana jest procentowo,
 • Combinatiekorting – jest to tak zwana ulga łączona, przysługuje ona tylko w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym mieszkał z nami dziecko przez okres co najmniej roku, było zameldowany pod tym samym adresem co i podatnik, dziesko było urodzone po okresie 1 stycznia 1997 roku, czasie trwania roku podatkowego nie byliśmy w związku partnerskim, bądź w sytuacji gdy nasze dochody były niższe niż dochody naszego partnera,
 • Alleenstaandeouderkorting – z takiej ulgi mogą skorzystać osoby, które samotnie wychowują dziecko poniżej 27 roku życia, dziecko zameldowane jest pod tym samym adresem pod jakim zamieszkuje podatnik, podatnik nie był w związku małżeńskim, ani w związku partnerskim w danym roku podatkowym, wydatki podatnika na dziecko przekraczały 408 euro na kwartał, bądź osoba, która będzie się rozliczać pobierała na dziecko zasiłek rodzinny w Polsce lub w Holandii,
 • Aanvullende alleenstaandeouderkorting – ta forma ulgi jest rozszum świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, aby jednak taką ulgę pozyskać należy spełniać warunki tak jak i w uldze dla osób samotnie wychowujących dzieci, jednak tutaj dodatkowo podatnik musi osiągać przychody z tytułu zatrudnienia, przez co najmniej pół roku utrzymywał dziecko poniżej 17 roku życia

W przypadku rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem, czy partnerem należy okazać potwierdzenie wspólnego zameldowania pod tym samym adresem.

Formularze rozliczeniowe  w Holandii

Czy mogę złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną?

W dzisiejszych czasach, gdzie technika jak i technologia stale idzie do przodu prawie każdy holenderski podatnik składa swoje zeznanie podatkowe droga elektroniczną. Jednak może zdarzyć się tak, iż osoba rozliczająca swój podatek może zostać poinformowana o konieczności przesłania swojego zeznania w wersji papierowej. W takiej sytuacji trzeba wypełnić formularz rozliczeniowy.

W przypadku formularzy papierowych są różne ich rodzaje, każdy z nich stosowany są odpowiednio do stanu w jakim znajduje się podatnik: Czy jest osobą prywatną, fizyczną? Czy jest zameldowany na terenie Holandii? Czy zamieszkuje poza granicami Holandii, ale z tego kraju pobiera dochody?

Jaki formularz należy wypełnić?

Stosownie dla poszczególnych grup podatników wysyłane są odpowiednie formularze:

 • osoby prywatne – formularz P – bijlet,
 • właściciele firm – formularz W,
 • osoby mieszkające poza granicami Holandii, ale stąd pobiera dochody – formularz C,
 • osoby zmarłe – formularz F – bijlet,
 • osoby które w danym roku podatkowym emigrowały bądź imigrowały – formularz M – bijlet

Poszczególne grupy podatników

 • Podatnicy krajowi – jest to grupa osób, które zamieszkują teren Holandii, bez względu na posiadane obywatelstwo.
 • Podatnicy zagraniczni – do tej grupy osób należą osoby, których źródłem utrzymania jest tylko i wyłącznie dochód uzyskany na terenie Holandii, ale zamieszkują w innym kraju.

Formularz o nazwie M-bijlet wypełniany jest przez osoby, które w Holandii były zameldowane przez pewną część roku. W przypadku, gdy zameldowanie trwało przez okres całego roku wówczas należy wypełnić formularz P-bijlet, tutaj można ująć ulgi za utrzymanie domu, czy też wynajętego mieszkania. Jeśli mieszkaliśmy na terenie Holandii cały rok, ale przez ten czas nie ponosiliśmy żadnych kosztów należy uzupełnić druk T-bijlet. Natomiast osoby, które przebywały w Holandii bez meldunku dokonują rozliczenia na formularzu TC-bijlet.

Jaaropgave

Jaaropgave jest to kolejny rodzaj karty podatkowej, do jej wystawienia zobowiązany jest każdy pracodawca, którego firma/ zakład funkcjonuje na terenie Holandii. Dokument ten wydawany jest dopiero po zakończeniu roku (do dnia 15 marca). Dokument ten jest niezbędny w momencie rozliczania podatku w Urzędzie Skarbowym.

Przy składaniu rozliczenia doręczamy do Urzędu Skarbowego kopię takiego dokumentu, ponieważ w późniejszym czasie może być on przydatny do wyliczenia lat pracy na terenie Holandii w momencie przejścia na rentę, czy też emeryturę.

Czy Jaaropgave wydawana jest jednorazowo?

Tak ta karta podatkowa wydawana jest jednorazowo. Dodatkowo niektórzy pracodawcy zamieszczają taką informację bezpośrednio na karcie. A więc jeśli zostanie ona przez nas utracona, zgubiona wówczas możliwe jest, iż pojawi się problem z wykonaniem duplikatu takiego dokumentu.

Ile kart należy okazać przy rozliczeniu podatkowym?

W Urzędzie Skarbowym należy przedstawić tyle kart podatkowych ilu było w ciągu roku pracodawców. Jeśli w ciągu roku zatrudnieni byliśmy u np. 3 pracodawców, to wówczas należy przedstawić 3 karty jaaropgave. Nie należy zatajać jakiejkolwiek karty przed urzędem, ponieważ niesie to za sobą ogromne konsekwencje. Jeśli pracodawca nie chce wystawić nam karty podatkowej należy taką zaistniałą sytuację bezzwłocznie zgłosić do urzędu pracy lub do związków zawodowych.

Jeśli zdarzy się tak, iż zapomnimy o którejś z posiadanych kart należy bezzwłocznie dokonać korekty nieprawidłowego zeznania podatkowego?

Karty Jaaropgave wydawane przez rożnych pracodawców mogą różnić się od siebie ułożeniem rubryk, czy też treścią. Jeśli zostanie nam wręczona karta podatków należy przede wszystkim sprawdzić czy nasze dane personalne, które zamieszczone są na dokumencie są poprawne zwłaszcza nadany numer BSN oraz SoFi- numer oraz uzyskany przez nas zarobek  brutto. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości w Jaaropgave należy jak najszybciej zgłosić się do pracodawcy o naniesienie poprawek. Jaaropgave powinna zawierać informacje dotyczące zarobku na terenie Holandii.

Dwangbevel

Jest to pismo, które kierowane jest przez holenderski urząd podatkowy do zatrudnionych na terenie Holandii, którzy nie wywiązali się z uiszczenia zaległości, jakie powstały na rzecz tamtejszego urzędu skarbowego. Pismo Dwangbevel wysyłane jest do indywidualnych podatników, jak również firm. Zanim jednak osoba, która jest zobowiązana do zapłaty odpowiedniej kwoty otrzyma pismo Dwangbevel wcześniej zostaną wysłane na jej adres zamieszkania wezwania do zapłaty. Jeśli po kilku takich upomnieniach kwota nie zostanie uregulowana zostanie wysłane pismo ostateczne Dwangbevel.

Wezwanie w formie Dwangbevel wysyłąne jest do dłużnika w imieniu holenderskiej królowej. Po otrzymaniu takiego pisma należy bezwłocznie uiścić opłatę łącznie z naliczonymi dodatko opłatami za procedurę ponaglającą do zapłaty.

Co wiąże się z brakiem uregulowania zaległości?

Jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w terminie wskazanym w nadesłanym piśmie musimy liczyć się z konsekwencjami jakie są związane z niedotrzymaniem terminów płatności. Mianowicie przy jakiejkolwiek kontroli policyjnej np. drogowej, sytuacji gdzie będziemy legitymowani, czy w trakcie przekraczania granicy możemy w każdej chwili zostać aresztowani oraz osadzeni w areszcie. Ponadto firma, która zajmuje się sciganem danej osoby o zwrot zaległości na rzecz urzedu podatkowego może przyjść z wizytą do mieszkania dłużnika i skonfiskować rzeczy, które się w jego lokalu mieszkalnym znajdują w celu zabezpieczenia kwoty z jaką właściciel zarekfirowanych rzeczy zalega.

Czy zapłata powstałej zaległości musi być uregulowana również w sytuacji, gdy nie zamieszkuję już na terenie Holandii?

Spłaty zadłużenia naliczonego przez holenderski urząd podatkowy należy uiścić nawet jeśli powróciliśmy do kraju ojczystego i w chwili nadsyłąnia ponagleń nie przebywamy na terenie Holandii. Jest to ważne, ponieważ firmy zajmujące się ściąganiem wierzytelności naliczonych przez urzad skarbowy wspópracują z kanceliariami komorniczymi i powstałe zadłużenie prędzej czy później i tak zostanie ściągnięte. A, więc nie ma potrzeby uciekania od odpowiedzialności wobec zobowiązań względem holęderskiego urzedu skarbowego.

Co należy uczynić jesli nie ma się środków na uiszczenie powstałej zaległości?

Jeśli jednak mamy zamiar wstrzymać się z zapłatą naliczonego na rzecz urzedu podatku należy bezwłocznie wystosować odpowiednie odwołanie od otrzymanego pisma z holenderskiego urzędu skarbowego. W załączniku do pisma odwołąwczego należy dołączyć odpowiednie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Opgaaf Wereldinkomen

Urząd Skarbowy w Holandii może przesłać do swoich podatników pismo o nazwie Opgaaf Wereldinkomen. Jest to pismo, które zawiera informacje dotyczące osiągniętego dochodu na terenie Holandii, jak również przychodów jakie uzyskano w innych krajach w danym roku rozliczeniowym.  Taki formularz otrzymują wszystkie te osoby, które pobierały jakikolwiek dodatek w danym roku podatkowym. Wystawiany jest on dla poszczególnych osób z uwzględnieniem terminu wykonania czynności złożenia zeznania.

Czy można taki formularz wypełnić samodzielnie?

Jak najbardziej można dokonać samodzielnego wypełnienia dokumentu.  Wypełnienie formularza Opgaaf Wereldinkomen można zlecić również firmie, która w  imieniu klienta dokonana wypełnienia otrzymanego pisma, jak również prześle powyższy dokument do odpowiedniego Urzędu Podatkowego znajdującego się na terenie Holandii.

Jakie informacje musi zawierać pismo Opgaaf Wereldinkomen?

W Opgaaf Wereldinkomen należy ujawnić wszystkie uzyskane dochody nie tylko w Holandii, ale również w innych krajach, gdzie byliśmy zatrudnieni i otrzymywaliśmy przychody z tytułu pracy w danym roku podatkowym.

Czy holenderski Urząd Podatkowy wyciąga jakiekolwiek konsekwencje jeśli dokument nie zostanie dostarczony we wskazanym terminie?

Jak wspomniano wcześniej dokument ten wysyłany jest wraz z informacją do kiedy należy zwróć wypełniony formularz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami do odpowiedniego holenderskiego urzędu. Wskazane jest, aby formularz trafił do urzędu w czasie jaki został zawarty w piśmie.

Jeśli dojdzie do sytuacji, że nie będziemy w stanie dostarczyć uzupełnionego formularza we wskazanym czasie należy jak najszybciej zwrócić się do holenderskiego Urzędu Podatkowego o przedłużenie terminu złożenia pisma w urzędzie. Następnie trzeba w jak najszybszym czasie dostarczyć dokument. W innym przypadku jeśli nie dojdzie do złożenia formularza w odpowiednim holenderskim Urzędzie Podatkowym  organ ten może wyciągnąć z tego powodu konsekwencje.

Odpowiednik polskiego numeru NIP w Holandii- BSN (Burger Sernice Nummer). Co to takiego?

Numer BSN przydzielany jest każdej osobie, która podejmuję się pracy na terenie Holandii. Jest to numer fiskalno- socjalny. Jego odpowiednikiem w Polsce jest numer PESEL. Aby otrzymać taki numer należy zgłosić się do jednego z  urzędów podatkowych znajdujących się na terenie Holandii. Przed udaniem się do urzędu należy jednak skontaktować się z konkretnym urzędem w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów o wydanie BSN. Ponadto każdy kto chce posiadać BSN musi spełniać kilka warunków:

– posiadanie stałego zameldowania na terenie Holandii, ważny paszport, bądź kartę identyfikacyjną.

W czym pomoże mi posiadanie numeru BSN?

Dzięki BSN osoby mieszkające na terenie Holandii mają możliwość szybszej formy załatwienia spraw. Numer ten ułatwia przede wszystkim załatwienie spraw związanych z pracą, podatkami, czy też zasiłkami. Posiadając numer BSN mamy możliwość załatwienia spraw poprzez Internet ułatwi to możliwość szybszego i sprawnego rozwiązania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Jeśli jesteśmy posiadaczem numeru Sofi zostanie on automatycznie zmieniony na numer Burger Sernice Numer o tych samych cyfrach.

W jakich instytucjach posiadanie numeru BSN może być przydatne?

Posiadanie numeru BSN pomaga w kontaktach z urzędami miasta, gmin, instytucjami rządowymi oraz w kontakcie:

 • ze służbą zdrowia np. lekarz domowy, szpitale, apteki,
 • przy załatwianiu opieki domowej,

Co należy zrobić jeśli został zgubiony numer BSN?

Przede wszystkim należy niezwłocznie zgłosić się do urzędu podatkowego z dowodem osobistym w celu weryfikacji tożsamości. Następnie konieczne jest sporządzenie pisma o wydaniu duplikatu przyznanego wcześniej numeru.

Numer DIGID

Żyjemy w XXI wieku technika oraz technologia stale Ida do przodu, dlatego też w wielu krajach dla ułatwienia działania systemu administracyjnego wprowadza się nowe rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest numer DigiD tak zwany paszport elektroniczny. Numer ten funkcjonuje w Holandii od 2006 roku.

Posiadanie DigiD znacznie ułatwia załatwianie spraw urzędowych. Dzięki niemu nie ma konieczności czasochłonnego oczekiwania w kolejkach, aby sfinalizować załatwienie sprawy. Elektroniczny paszport daje nam możliwość załatwienia wszelkich spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu drogą internetową.

Co należy zrobić, aby otrzymać numer DigiD?

 • należy wypełnić formularz uzupełniając swoje dane, podając numer BSN,
 • należy stworzyć sobie login oraz hasło na stronie DigiD,
 • po złożeniu wniosku o nadanie numeru DigiD oczekujemy 5 dni na informację zwrotną odnośnie aktywacji tego numeru, takie powiadomienie otrzymujemy na adres zameldowania jaki został podany w zgłoszeniu,

Paszport elektroniczny DigiD traci ważność po upływie 1,5 roku jeśli ani razu nie zostanie on użyty w kontakcie z jakąkolwiek instytucją.

Korzystając z DigiD w kontakcie z urzędami drogą internetowa jesteśmy prze kierowani na  stronę obsługującą ten system. Następnie automatycznie proszeni jesteśmy o podanie przyznanego nam loginu, jak i hasła. Dodatkowo niektóre instytucje mają uruchomiony dodatkowy system weryfikacji danych za pomocą autoryzacji esemesowej.

Jakie informacje będą dostępne za pomocą elektronicznego paszportu?

 • wykaz dodatków, zasiłków o jakie możemy się ubiegać,
 • jak wygląda sprawa i na jakim jest etapie w ubieganiu się o przysługujący nam zasiłek.

HISZPANIA

Jeśli podjęliśmy prace na terenie Hiszpanii możemy dochodzić zwrotu podatku. Jednak aby starać się o zwrot należy przedłożyć do analizy: hiszpańską kartę podatkową, kopię paszportu, lub jeśli nie posiadamy paszportu to dowód osobisty, umowa najmu mieszkania (jeśli zamieszkiwany przez nas lokal jest wynajmowany), wspólne rozliczenie z małżonkiem, dla potwierdzenia małżeństwa europejski akt ślubu, europejski akt urodzenia dziecka, w sytuacji, gdy jesteśmy płatnikiem alimentów na rzecz dziecka to również należy dołączyć potwierdzenie uiszczania opłat alimentacyjnych. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów roszczenie o zwrot podatku będzie nie możliwe.

Hiszpański podatek ma charakter progresywny co oznacza, że stopa podatkowa rośnie wraz ze wzrostem stopy opodatkowania. Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Obejmuje on zarówno wszystkie dochody osób fizycznych, jak również powiększenie się majątku.

Czy rozliczając  podatek pobrany na terenie Hiszpanii można skorzystać z ulg podatkowych?

W prawie podatkowym obowiązujący na terenie Hiszpanii ustawodawca wprowadził szereg ulg, z których podatnik może skorzystać:

– ulgi na dzieci- kształtują się w następujący sposób:

 • 1 dziecko  – 1.800 euro
 • 2 dziecko  – 2.000 euro
 • 3 dziecko  – 3.600 euro
 • 4 dziecko i powyżej – 4.100 euro

– ulga mieszkanie z krewnymi- jest to ulga dla osób, których dochód nie przekracza 8.000 zł rocznie, podatnik mieszka ze swoimi starszymi krewnymi, kwota ulgi zależy od wieku krewnego:

 • Powyżej 65 lat – 900 euro
 • Powyżej 75 lat – 1.100 euro

BELGIA

Jeśli legalnie byliśmy zatrudnieni w Belgi i nasz podatek został nadpłacony możemy rościć jego zwrotu. Dodatkowo jeśli jesteśmy w związku małżeńskim jest możliwość podwyższenia wysokości podatku. W sytuacji, gdy uzyskane przez nas  dochody na terenie Belgii stanowią 75 % całości osiąganych przychodów, wówczas możemy ubiegać się o otrzymanie ulgi. Zeznania podatkowe w Belgii można składać w terminie dwóch lat od zakończenia pracy.

Jakie dokumenty niezbędne są do złożenia zeznania podatkowego w Belgii?

Do rozliczenia podatku na terenie Belgii nie zbędne jest wypełnienie druku o nazwie Lonnfiche, jak również dostarczenie kserokopii dowodu osobistego.

Kiedy otrzymam zwrot nadpłaconego podatku do belgijskiego urzędu skarbowego?

Zeznanie podatkowe należy przesłać do belgijskiego urzędu skarbowego, następnie urząd wysyła do nas decyzję odnośnie zwrotu podatku. Zwrot przyznawany jest po upływie dwóch miesięcy, a więc po upływie 90 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie skarbowym. Może jednak zdarzyć się tak, iż urząd skarbowy będzie miał do podatnika dodatkowe pytania przez co zwrot podatku może ulec wydłużeniu.

WIELKA BRYTANIA

Podstawą do zwrotu nadpłaconego podatku na terenie Anglii jest konieczność posiadania karty podatkowej. Do wydania, wystawienia karty podatkowej zobowiązany jest pracodawca. Jeśli taka karta nie została nam wydana musimy zwrócić się do przełożonego o jej wystawienie ( brak karty uniemożliwi dochodzenie zwrotu nadpłaconego podatku ). Po złożeniu niezbędnych dokumentów w Urzędzie Podatkowym czas oczekiwania na rozliczenie naszego zeznania potrwa minimum przez 3 miesiące.

Kto może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku na terenie Anglii?

O zwrot nadpłaconego podatku mogą ubiegać się osoby, które były legalnie zatrudnione na terenie Wysp Brytyjskich.

Jakie dokumenty są  niezbędne do złożenia zeznania podatkowego w Anglii?

 • P45 – na tym dokumencie zawarte informacje o dochodach jakie uzyskaliśmy w całym okresie trwania umowy o pracę oraz jaki podatek został nam pobrany, taki dokument angielski pracodawca wystawia dopiero po zakończeniu pracy,
 • P60 – jest to dokument dzięki,  któremu można rozliczyć dany rok podatkowy, który w Anglii trwa do 5 kwietnie roku następnego,
 • PaySlip – taki dokument pracownicy zatrudnieni na terenie Anglii otrzymują wraz z cotygodniową pensją, również za pomocą tego dokumentu można starać się o rozliczenie podatku pobieranego na terenie Wielkiej Brytanii.

Po jakim czasie od złożenia zeznania podatkowego na terenie Wielkiej Brytanii otrzymam zwrot nadpłaconego podatku?

Jeśli złożymy dokumenty do Inland Revenue  tamtejszy urząd ma 63 dni na dokonanie zwrotu nadpłaconego podatku. Przed upływem tego terminu żadne zażalenie dotyczące zwłoki wypłaty należnego podatku nie są brane pod uwagę. Jeśli jednak nie otrzymamy zwrotu podatku po tym terminie, należy bezzwłocznie wysłać monit podatkowy do danego urzędu skarbowego, który ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentu. W sytuacji, gdy nadal nie otrzymamy nadpłaconego podatku koniecznością jest zgłoszenie skargi do Opiekuna Klienta, który również ma czas 30 dni na rozpatrzenie wniesionej skargi. Następnie, jeśli nadal nie otrzymujemy zwrotu podatku skarga kierowana jest do Dyrektora Regionalnego, do którego kierujemy skargę o bezczynności danego urzędu skarbowego. Dyrektor Regionalny ma 180 dni na rozpatrzenie wniesionego zażalenia.

Nadpłacony podatek zwracany jest po upływie od 2 do 5 tygodni od daty doręczenia do podatnika kalkulacji podatkowej.

Kto musi rozliczyć się z angielskim urzędem skarbowym?

 • Osoby samo zatrudniające się,
 • Osoby, które mają zatrudnienie w budownictwie,
 • Osoby posiadające kartę CIS 25
 • Osoby, których dochody były bardzo wysokie.

AUSTRIA

O zwrot podatku za wykonywaną pracę na terytorium Austrii można ubiegać się do 5 lat wstecz. Jeśli byliśmy zatrudnieni na okres poniżej 6 miesięcy możemy starać się o zwrot 100% nadpłaconego podatku. Jeśli natomiast zatrudnienie trwało powyżej tego okresu zwrot podatku możliwy jest do uzyskania tylko wtedy, gdy dochody uzyskane na terenie Austrii wyniosły 90%.

Z jakich ulg w rozliczeniu podatkowym na terenie Austrii można skorzystać?

W Austrii można skorzystać z ulgi przysługującej na:

 • dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodziny,
 • rodziny wielodzietne, które posiadają więcej niż trójkę dzieci,
 • dojazdy do miejsca pracy w odległości 20 km od miejsca zamieszkania,
 • koszty poniesione na zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego w Austrii?

Lohnzettel – jest to austriackie  zaświadczenie podatkowe.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z Austrii?

Austriacki urząd skarbowy realizuje wypłatę nadpłaconego podatku w terminie od 4 do 12 tygodni. Urząd realizuję wypłatę zwrotu podatku na konto wskazane przez podatnika, lub jeśli takiego konta podatnik nie posiada pieniądze mogą zostać zrealizowane na podstawie czeku.

NORWEGIA

Jeśli byliśmy zatrudnieni na terenie Norwegii i nasz pracodawca odprowadzał z naszego wynagrodzenia podatek wówczas należy nam się jego zwrot w przypadku, gdy został on nadpłacony. Zwrot podatku zostaje naliczony poprzez złożenie w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego.

Jakie dokumenty niezbędne są do rozliczenia podatku w norweskim urzędzie skarbowym?

Aby rozliczyć podatek nadpłacony w Norwegii należy zgłosić się do swojego pracodawcy, bądź pracodawców (gdy w danym roku rozliczeniowym było ich kilku) o wydanie Lonns-trekkoppgave inaczej druku RF- 1015B (Polski odpowiednik PIT-11). Następnym dokumentem, który wystawiany jest przez tamtejszy urząd podatkowy to Selvangivelse. Taki dokument jest wysyłany przez urząd na korespondencyjny adres podatnika norweski lub polski. W dokumencie Selvangivelse zawarte są informacje odnośnie kodów, które dają możliwość wysłanie zeznania drogą elektroniczną.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w Norwegii?

Jeśli rozliczenie podatku odbywa się za pośrednictwem Selvangivelse termin złożenia zeznania mija z dniem 30 kwietnia. Jeśli do tego terminu nie zostanie złożone zeznanie urząd skarbowy wysyła do podatnika pisma upominające o konieczności nadesłania zeznania. W przypadku, gdy urząd nie widzi reakcji ze strony podatnika wówczas sam dokonuje rozliczenia oraz nalicza karę oraz nie uwzględnia przysługujących ewentualnie odpisów.

Ulgi od podatku pobranego za pracę na terenie Norwegii

 • Odpis standardowy dla pracowników zagranicznych- jest to 10% uzyskanych przychodów ze stosunku pracy, jednak nie może on przekraczać 40. 000 koron. Ta forma ulgi korzystna jest wówczas, gdy jest bardziej opłacalna niż inne formy ulg. Jeśli zdecydujemy się na ulgę w formie odpisu standardowego dla pracowników zagranicznych nie możemy skorzystać z innych dostępnych w norweskim prawie podatkowym ulg.
 • Status pendler – jest to forma ulgi, która przysługuje osobom pracującym poza swoim miejscem zamieszkania. Jednak, aby skorzystać z tej formy odliczenia od podatku należy posiadać dowody potwierdzające regularne odwiedzanie tego miejsca. Jest to ulga, ktorą można uwzględnić przy odliczeniach kosztów zakwaterowania, wyżywienia czy podróży do miejsca zamieszkania. Jeśli pracujemy w Norwegii, ale systematycznie odwiedzamy swoje mieszkanie znajdujące się w Polsce może skorzystać z tego rodzaju ulgi.
 • Odliczenie oprocentowania długu, który został zaciągnięty na terenie Polski.
 • Odliczenie wydatków jakie ponosisz na wychowanie dziecka.
 • Dodatki przysługujące instytucjom charytatywnych.