Wypadek w Szkocji

Wypadek w Szkocji

Polacy pracujący w Szkocji ulegają różnego rodzaju wypadkom – wypadkom na budowach, w czasie pracy na farmach rolnych, w fabrykach. Do wypadku może dojść również w czaie pracy w gastronomii czy w biurze. Niezależnie od miejsca wypadku powody są podobne – wina pracodawcy, współpracownika lub samego poszkodowanego. Jeżeli doznałeś szkody z winy osób trzecich możesz liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie po wypadku przy pracy w Szkocji można ubiegać się w sytuacji, gdy powodem wypadku nie była wyłączna wina poszkodowanego. O odszkodowanie możesz starać się, gdy zaobserwowałeś przed wypadkiem następujące sytuacje:

 • wykonujesz samodzielnie zadania, które powinny wykonywać co najmniej 2 osoby (ze względów bezpieczeństwa lub skomplikowania pracy);
 • nie otrzymałeś odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony (maski, okularów, rękawic, kasku);
 • wykonujesz pracę na niezprawnym sprzęcie i niezabezpieczonych maszynach;
 • nie przeszedłeś przeszkolenia w obsłudze sprzętu i w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa.

Jeżeli zaobserwowałes łamanie zasad bezpieczeństwa pracy przez pracodawcę lub współpracowników powinieneś bezwzględnie skontaktować się z nami i skonsultować sprawę.

Kto wypłaca odszkodowanie w Szkocji?

Każdy szkocki pracodawca zobowiązany jest do wykupienia Employer’s Liability Insurance (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy). Ubezpieczenie to pokrywa odszkodowania przysługujące poszkodowanemu pracownikowi.

Co należy zrobić po wypadku w Szkocji?

 • powiadomienie pracodawcy lub przełożonego o zaistniałym wypadku;
 • zebranie dowodów (zrobienie zdjęć miejsca zdarzenia, spisanie danych i oświadczeń świadków i biorących udział w wypadku);
 • zażądanie odnotowania wypadku w tzw. Accident Book (księdze wypadków);
 • udanie się do lekarza w celu udokumentowania doznanych obrażeń i przebiegu leczenia;
 • wystosowanie roszczenia o odszkodowanie w okresie do 3 lat od momentu zdarzenia. Po tym okresie roszczenia ulegają przedawnieniu.

Wypadek na budowie w Szkocji

Wypadki na budowach są najczęstszymi wypadkami występującymi w branży przemysłowej. Wypadki śmiertelne na budowach w Szkocji stanowią rocznie ok. 1/3 wypadków śmiertelnych przy pracy. Statystyki są zatrważające. Nie są jednak zaskakujące, zważając na ryzykowną pracę budowlańców. Duże ryzyko wypadków wiąże się m. in. z pracą na rusztowaniach, drabinach i dachach, pracą z użyciem ciężkich maszyn, używaniem wadliwego sprzętu, kontaktem z substancjami chemicznymi. Najczęstsze wypadki na budowach to upadki z wysokości  (drabiny, rusztowania, dachy), wypadki z udziałem dźwigów i innego rodzaju ciężkiego sprzętu, poślizgnięcia i potknięcia, poparzenia.

Wypadek w fabryce i przemyśle w Szkocji

Praca w fabryce wiąże się z poważnym zagrożeniem wypadkiem. Pracownicy fabryk są narażeni na ryzyko związane z ręcznym przenoszeniem ciężkich pakunków, kontaktem z groźnymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, pracą z użyciem skomplikowanych maszyn fabrycznych. Najczęstszymi urazami są urwanie lub zmiażdżenie kończyn, złamania, poparzenia, zatrucia, potrącenia przez poruszające się na terenie fabryki pojazdy (np. wózki widłowe). Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne miejsce pracy poprzez przestrzeganie obowiązujących na terenie fabryki zasad BHP, nadzorowanie przebiegu pracy, zlecenie regularnych przeglądów maszyn fabrycznych, zaopatrzenie pracowników w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną. W przypadku, gdy pracodawca dopuścił się zaniedbania choćby jednego z powyższych obowiązków, pracownik, który odniósł obrażenia wskutek tego zaniedbania ma prawo domagać się odszkodowania w Szkocji.

Najczęstszymi przyczynami wypadków w fabrykach są:

 • brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników;
 • zaniedbania związane z zaopatrzeniem pracowników w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną;
 • naprawianie maszyny w czasie jej biegu;
 • niewłaściwe zabezpieczenie szkodliwych substancji chemicznych.

Wypadek na farmie i w rolnictwie

Osoby pracujące w rolnictwie narażone są na liczne niebezpieczeństwa związane ze środowiskiem pracy. Praca na gospodarstwie rolnym wiąże się z poważnym ryzykiem zaistnienia wypadku. Ryzykowny jest kontakt z pestycydami i nawozami sztucznymi, ryzykowna jest również praca na traktorze w pojedynkę oraz praca na silosach. Najczęściej wypadki na farmach są skutkiem poważnych zaniedbań ze strony pracodawcy takich, jak użycie wadliwych urządzeń i maszyn rolniczych, niewłaściwa organizacja pracy (nieodpowiednie składowanie sprzętu) oraz zatrudnianie nieprzeszkolonych pracowników. Wypadki spowodowane przez powyższe zaniedbania to m. in. poślizgnięcia, potknięcia oraz zmiażdżenie, złamanie lub ucięcie kończyn. Każda osoba, która z powodu zaniedbań pracodawcy uległa wypadkowi podczas pracy na farmie w Szkocji, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia i straty materialne.

Wypadek w gastronomii (restauracje, bary, puby, hotele) w Szkocji

Pracownicy hoteli, restauracji oraz innych miejsc wypoczynku narażeni są na różnego rodzaju wypadki. Ryzyko to wiąże się z użyciem noży i innych ostrych narzędzi, kontaktem z mocnymi środkami czyszczącymi, gotującymi się cieczami, rozgrzanym olejem, pracą w pośpiechu w zatłoczonym pomieszczeniu, rozlanymi na podłodze płynami. Pracownicy hoteli, restauracji, pubów i barów, którzy ulegli wypadkowi w pracy nie z własnej winy mają prawo domagać się wypłacenia odszkodowania za doznane szkody.

Sprawdź swoje prawa po wypadku w Szkocji. Bezpłatna konsultacja.