Wypadek samochodowy we Francji

Campter Odszkodowania oferuje pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych we Francji.

Nasza pomoc koncentruje się na przygotowaniu dokumentacji szkodowej, prawnej argumentacji roszczeń Klientów oraz wycenie wysokości odszkodowania.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz w czasie procesu sądowego.

Dzięki prowadzeniu sprawy przez wykwalifikowanego adwokata francuskiego nasi Klienci mogą liczyć na pełne i profesjonalne wsparcie.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie we Francji

Francuski system likwidacji szkód w większości przypadków wymusza skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego. Złożenie pozwu do sądu jest dla Klientów korzystniejsze ze względu na ostateczność werdyktu sądowego i szybkość zamknięcia sprawy o odszkodowanie.
Procedura przedsądowa jest długotrwała i skomplikowana. Nie gwarantuje poszkodowanym uzyskania odszkodowania w wysokości pokrywającej w pełni doznane szkody. Po uzyskaniu bezspornej kwoty odszkodowania zasadne jest złożenie pozwu i wstąpienie na drogę sądową.

Francuski adwokat w postępowaniu

Campter gwarantuje udział francuskiego prawnika w sprawie – przedsądowo i sądowo. Roszczenie po wypadku we Francji musi zostać opracowane na podstawie prawa francuskiego i złożone w sądzie francuskim. W takiej sytuacji tylko francuski adwokat daje gwarancje profesjonalnego podejścia do sprawy. Bez znajomości obyczajów sądów francuskich, orzecznictwa, prawa i doświadczenia w odszkodowaniach we Francji nie jest możliwe skuteczne reprezentowanie interesów osób poszkodowanych.

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku

O odszkodowania występujemy do ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku. Poszkodowany ma prawo do pokrycia całości szkód wynikłych z wypadku – szkód osobowych i materialnych.

Opinia biegłego – sądowa i przedsądowa

Aby skutecznie wycenić roszczenia nasza firma występuje o opinie medyczne na okoliczność obrażeń doznanych przez Klienta.

Odszkodowanie dla pieszego, pasażera lub rowerzysty

Dochodzenie odszkodowania we Francji jest łatwiejsze dla osób, które w wypadku uczestniczyły jako pieszy, pasażer lub rowerzysta. Zgodnie z prawem francuskim odpowiedzialność ubezpieczyciela pojazdu jest automatyczna. Do wytoczenia powództwa w sądzie lub zgłoszenia szkody  wystarczy dokument stwierdzający ze są ofiarami wypadku.

Aby odmówić odpowiedzialności ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy musi wykazać, że ofiara wypadku w sposób szczególny przyczyniła się do wypadku. Praktycznie oznacza to konieczność wykazania, że pieszy czy rowerzysta chciał popełnić samobójstwo.

Francuskie orzecznictwo wskazało tylko jeden przypadek w którym pieszy nie otrzyma odszkodowania. Był to pieszy, pod wpływem alkoholu, który przeskoczył ogrodzenie autostrady i próbował przebiec na drugą stronę.

Piesi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wypadku (np. poprzez brak oświetlenia, odpowiedniego ubrania lub przestrzegania zasad ruchu drogowego) mogą liczyć na odszkodowanie.

Wypadek we Francji? Skonsultuj.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.