Wypadek samochodowy we Francji

Wypadek samochodowy we Francji

Campter Odszkodowania oferuje pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych we Francji.

Nasza pomoc koncentruje się na przygotowaniu dokumentacji szkodowej, prawnej argumentacji roszczeń Klientów oraz wycenie wysokości odszkodowania.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz w czasie procesu sądowego.

Dzięki prowadzeniu sprawy przez wykwalifikowanego adwokata francuskiego nasi Klienci mogą liczyć na pełne i profesjonalne wsparcie.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie we Francji

Francuski system likwidacji szkód w większości przypadków wymusza skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego. Złożenie pozwu do sądu jest dla Klientów korzystniejsze ze względu na ostateczność werdyktu sądowego i szybkość zamknięcia sprawy o odszkodowanie.
Procedura przedsądowa jest długotrwała i skomplikowana. Nie gwarantuje poszkodowanym uzyskania odszkodowania w wysokości pokrywającej w pełni doznane szkody. Po uzyskaniu bezspornej kwoty odszkodowania zasadne jest złożenie pozwu i wstąpienie na drogę sądową.

Francuski adwokat w postępowaniu

Campter gwarantuje udział francuskiego prawnika w sprawie – przedsądowo i sądowo. Roszczenie po wypadku we Francji musi zostać opracowane na podstawie prawa francuskiego i złożone w sądzie francuskim. W takiej sytuacji tylko francuski adwokat daje gwarancje profesjonalnego podejścia do sprawy. Bez znajomości obyczajów sądów francuskich, orzecznictwa, prawa i doświadczenia w odszkodowaniach we Francji nie jest możliwe skuteczne reprezentowanie interesów osób poszkodowanych.

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku

O odszkodowania występujemy do ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku. Poszkodowany ma prawo do pokrycia całości szkód wynikłych z wypadku – szkód osobowych i materialnych.

Opinia biegłego – sądowa i przedsądowa

Aby skutecznie wycenić roszczenia nasza firma występuje o opinie medyczne na okoliczność obrażeń doznanych przez Klienta.

Odszkodowanie dla pieszego, pasażera lub rowerzysty

Dochodzenie odszkodowania we Francji jest łatwiejsze dla osób, które w wypadku uczestniczyły jako pieszy, pasażer lub rowerzysta. Zgodnie z prawem francuskim odpowiedzialność ubezpieczyciela pojazdu jest automatyczna. Do wytoczenia powództwa w sądzie lub zgłoszenia szkody  wystarczy dokument stwierdzający ze są ofiarami wypadku.

Aby odmówić odpowiedzialności ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy musi wykazać, że ofiara wypadku w sposób szczególny przyczyniła się do wypadku. Praktycznie oznacza to konieczność wykazania, że pieszy czy rowerzysta chciał popełnić samobójstwo.

Francuskie orzecznictwo wskazało tylko jeden przypadek w którym pieszy nie otrzyma odszkodowania. Był to pieszy, pod wpływem alkoholu, który przeskoczył ogrodzenie autostrady i próbował przebiec na drugą stronę.

Piesi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wypadku (np. poprzez brak oświetlenia, odpowiedniego ubrania lub przestrzegania zasad ruchu drogowego) mogą liczyć na odszkodowanie.

Wypadek we Francji? Skonsultuj.