Wypadek przy pracy w Szwecji

,
Wypadek przy pracy w Szwecji

Nasi Rodacy pracujący w Szwecji ulegają wypadkom, z własnej winy lub winy pracodawcy i współpracowników. Jeżeli doznałeś szkody nie z własnej winy podczas pracy możesz starać się o należne odszkodowania. Naszą ofertę kierujemy do osób pracujących w przemyśle, przetwórstwie i rolnictwie. Każdy poszkodowany, który doznał obrażeń fizycznych, psychicznych oraz materialnych może uzyskać należne świadczenia. Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wypadku uprawnieni do odszkodowań i zadośćuczynień są bliscy zmarłego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Szwecji

Odszkodowanie poszkodowanemu pracownikowi w Szwecji przysługuje w przypadku:

  • łamania przez pracodawcę lub współpracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji powoduje wypadek i szkodę;
  • braku odpowiedniej ochrony pracownika przed wpływem czynników ryzyka, np. brak kasku, szelek bezpieczeństwa przy pracy na wysokości, okularów, obuwia czy rękawic;
  • braku przeszkolenia do pracy na danym stanowisku – brak kwalifikacji;
  • pracy na maszynach wadliwych, niebezpiecznych, nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń i wyłączników bezpieczeństwa.

Za co można otrzymać odszkodowanie w Szwecji?

  • szkody osobowe – psychiczne i fizyczne;
  • straty finansowe spowodowane wypadkiem – utratę dochodu, koszty leczenia, powrotu do zdrowia;
  • renty – w przypadku niezdolności do pracy.

Jeżeli doznałeś szkody w wypadku przy pracy w Szwecji nie z własnej winy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci odszkodowanie. Skonsultuj swoje prawa bezpłatnie.