Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy są najczęściej zgłaszanymi wypadkami, którym ulegają Polacy migrujący do Norwegii. Podejmują oni zazwyczaj prace na budowach, w zakładach przemysłowych oraz platformach wiertniczych. Często wykonują również proste prace fizyczne obarczone dużym ryzykiem urazów. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Norwegii doznają urazów wewnętrznych, złamań, uszkodzeń kończyn, zatruć, uszkodzeń głowy (pęknięcia czaski, wstrząśnienia mózgu), urazów kręgosłupa, poparzeń.
Jeżeli do wypadku doszło z powodu zaniedbań pracodawcy poszkodowany może mieć prawo do odszkodowania za doznane szkody.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy w Norwegii mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie niezależnie od tego czy poszkodowany uległ wypadkowi z własnej winy lub z winy pracodawcy. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są zaniedbania, których dopuszcza się pracodawca. Dotyczy to przede wszystkim zaniedbań z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. W sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił należytego przeszkolenia, nie wyposażył pracownika w odzież ochronną, odpowiedni sprzęt i narzędzia, źle zorganizował czas pracy, obciążył pracownika pracą ponad siły – poszkodowany może skutecznie wnieść roszczenia.

Uzyskaj 100% odszkodowania bez potrąceń prowizji!

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy w Norwegii możesz bezpłatnie skorzystać z naszych usług. Twoją sprawę poprowadzi norweski adwokat wyspecjalizowany w roszczeniach powypadkowych. Dzięki zastosowaniu prawa norweskiego nie zapłacisz również za usługi pełnomocnika – wszelkie koszty prowadzenia sprawy zostaną pokryte przez norweskiego ubezpieczyciela firmy, w której doszło do wypadku.

Jak zachować się po wypadku wobec pracodawcy

Z wielką dozą ostrożności należy podchodzić do wszelkiego rodzaju ugód proponowanych przez pracodawcę. Wszelkie próby polubownego zamknięcia sprawy wypadku, takie jak wręczenie poszkodowanemu niewielkiej sumy pieniędzy, udzielenie urlopu, próba zawarcia ugody lub uzyskania podpisu pod nieprawdziwym przebiegiem wypadku, należy bezwzględnie odrzucić. Zgadzając się na powyższe propozycje poszkodowany przyczynia się do zatajenia prawdziwych przyczyn wypadku, niejednokrotnie zrzeka się dalszych roszczeń. Jednocześnie próby ugodowego zamknięcia sprawy przez pracodawcę mogą świadczyć o tym, iż jest on świadom odpowiedzialności za wypadek. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, bezwzględnie skontaktuj się z nami. Masz prawo do bezpłatnej pomocy ze strony norweskiego adwokata po wypadku.

Odnotowanie wypadku w Norwegii

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy w Norwegii powinien niezwłocznie zgłosić wypadek pracodawcy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania o zajściu Arbeidstilsynet – norweskiej inspekcji pracy oraz zgłoszenia wypadku w NAV – norweskim urzędzie ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu pracownikowi zostaje przyznany pakiet socjalny uprawniający go do uzyskania 100% dotychczasowego wynagrodzenia oraz do bezpłatnej informacji medycznej. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku i nie zgłosi wypadku wyżej wymienionym instytucjom, pracownik ma prawo zgłosić wypadek we własnym zakresie.

Korzystasz z pomocy socjalnej (NAV)? Nie opuszczaj Norwegii!

Poszkodowani w wypadku przy pracy w Norwegii powinni pamiętać, że nie mogą oni opuścić kraju w przypadku, gdy kontynuują leczenie na terenie Norwegii i korzystają z jakiegokolwiek pakietu socjalnego.

Wypadek przy pracy w fabryce w Norwegii

Wypadki w fabrykach z udziałem Polaków zdarzają się niestety bardzo często. Zazwyczaj dochodzi do wypadków z udziałem maszyn i wózków widłowych (potrącenia, zmiażdżenia i złamania kończyn, przygniecenia). Zdarzają się również zatrucia chemikaliami i poparzenia. Wypadki na terenie fabryk w Norwegii są najczęściej skutkiem poważnych zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy. Nie dokonuje się regularnych przeglądów maszyn. Maszyny pozbawione wyłączników bezpieczeństwa powodują bardzo poważne obrażenia, czasami inwalidztwo lub śmierć. Pracownicy bez odpowiedniego szkolenia wykonują czynności niebezpieczne. Są to tylko niektóre z powodów wypadków wymienionych w protokołach przez norweską inspekcję pracy. Jeżeli doznałeś obrażeń w podobnym wypadku, skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy.

Wypadek na budowie w Norwegii

Wypadki na budowach zalicza się do najniebezpieczniejszych wypadków przy pracy. Pracownicy ulegają im najczęściej z powodu zaniedbań pracodawców związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy. Zdarza się, iż pracownicy nie są wyposażeni w odzież ochronną i odpowiedni sprzęt. Zaniedbania te dotyczą również sfery przeszkolenia oraz regularnych przeglądów sprzętu, kontroli wytrzymałości czynników materialnych (rusztowania, drabiny, szalunki). Najczęstszymi wypadkami na budowach są: upadki z wysokości, uderzenia przez spadające z góry przedmioty, potknięcia, wypadki z udziałem maszyn budowlanych. Pracownikowi, który uległ wypadkowi na budowie w Norwegii nie z własnej winy, przysługuje prawo do uzyskania godziwego odszkodowania za odniesione obrażenia.

Wypadek na platformie wiertniczej i przetwórstwie rybnym

Polacy, którzy migrują do Norwegii podejmują również prace na statkach (w przetwórstwie rybnym) i platformach wiertniczych. Pracy tej towarzyszy duże ryzyko wystąpienia wypadku; wybuchu, upadku, poślizgnięcia, utraty bądź zmiażdżenia kończyn, przygniecenia, czy też podtopienia. Przyczynami wypadków w tym środowisku pracy są najczęściej: niewłaściwe zabezpieczenie łatwopalnych substancji, brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników, wadliwa konstrukcja platform wiertniczych, nieodpowiednie zamontowanie urządzeń do zapobiegania wytryskowi ropy. Wszystkie osoby, który uległy wypadkowi na platformie wiertniczej lub statku nie z własnej winy mogą sobie rościć prawo do odszkodowania.

Twoje prawa po wypadku w Norwegii. Sprawdź teraz.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.