Wypadek przy pracy w Danii

,
Wypadek przy pracy w Danii

Polacy pracujący w Danii każdego dnia ulegają wypadkom, niosącym za sobą szkody osobowe i materialne. Do wypadków dochodzi w miejscach pracy: w przemyśle, na budowach, transporcie. Zgodnie z obowiązującym w Danii prawem poszkodowany ma prawo do pieniężnej rekompensaty – odszkodowania za doznane szkody fizyczne, psychiczne i materialne doznane na skutek wypadku, jeżeli doszło do niego z winy innego współpracownika lub pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Danii

Pracujący w Danii, który dozna szkody z poniższych powodów może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

  • pracodawca lub pracownicy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracownik poszkodowany nie posiadał wystarczających środków zabezpieczenia – kasku, butów, okularów, rękawic;
  • maszyny i urządzenia, na których pracował poszkodowany w Danii nie posiadały zabezpieczeń i wyłączników bezpieczeństwa, lub wymagały obsługi więcej niż jednej osoby.

Ubezpieczenie OC pracodawcy w Danii

Pracodawcy w Danii są zobowiązani do wykupienia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych w zakładzie pracy. Odszkodowania i zadośćuczynienia nie są zatem wypłacane wprost z kieszeni pracodawcy, a z jego ubezpieczenia OC.

Skonsultuj wypadek w Danii.