Wypadek drogowy w Norwegii

,
Wypadek drogowy w Norwegii

Polacy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych (wypadkach samochodowych, motocyklowych, potrąceniach pieszych czy rowerzystów) nie z własnej winy mogą ubiegaćsię o należne odszkodowania. Roszczenia kierowane są, podobnie jak w innych krajach europejskich i Polsce, do ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku. Niestety ze względu na nieznajomość języka, prawa norweskiego oraz zasad likwidacji szkód wielu Rodaków rezygnuje z dochodzenia roszczeń i wraca do kraju.
Jeżeli doznałeś szkody na skutek wypadku drogowego i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. W przypadku zasadnych roszczeń, norweski adwokat sprecyzuje odszkodowania. Dzięki naszej pomocy uzyskasz pełne 100% odszkodowania bez potrąceń prowizji i kosztów.

Kto ma prawo do odszkodowania?

O odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku mogą ubiegać się kierowcy pojazdu poszkodowanego, pasażerowie, piesi, rowerzyści i motocykliści, którzy doznali obrażeń fizycznych wskutek wypadku komunikacyjnego w Norwegii. Zadośćuczynienie po wypadku oraz zwrot kosztów spowodowanych wypadkiem mogą również uzyskać pasażerowie środków komunikacji zbiorowej i miejskiej (autobusy, autokary, tramwaje, metro) czy taxi.

O jakie roszczenia można występować?

Po wypadku w Norwegii można występować o rekompensatę za wszelkie szkody spowodowane wypadkiem. Dotyczy to zarówno szkód fizycznych i psychicznych (zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, za doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne) jak i szkód materialnych (zniszczone rzeczy, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone dochody i możliwości zarobkowania).

Jak zachować się po wypadku?

Po wypadku komunikacyjnym należy bezwzględnie spisać dane sprawcy wypadku (imię, nazwisko, numer prawo jazdy, polisę ubezpieczeniową, dane pojazdu, numer rejestracyjny). Jeżeli osoby uczestniczące w wypadku doznały obrażeń fizycznych należy wezwać policję oraz pogotowie ratunkowe. Poszkodowani nie powinni w momencie wypadku zgadzać się na podpisywanie dokumentów, których treść jest im nieznana (np. nieczytelna lub w nieznanym języku). Gdy na miejscu wypadku nie ma policji dobrze jest spisać dane świadków i ich zeznania w postaci krótkich oświadczeń. W dalszej kolejności należy udokumentować doznane szkody.

Przedawnienie roszczeń w Norwegii

Podobnie jak w Polsce roszczenia z wypadków w Norwegii przedawniają się w okresie 3 lat od momentu zaistnienia szkody. Należy bezwzględnie zgłosić szkodę przed upływem tego terminu, nawet w przypadku niezakończenia leczenia.

Pełne 100% odszkodowania po wypadku

Twoją sprawę poprowadzi norweski adwokat z kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w dochodzeniu roszczeń powypadkowych w Norwegii. Dzięki zastosowaniu norweskich uregulowań prawnych uzyskasz pełne 100% odszkodowania bez potrąceń kosztów prawnych z uzyskanych kwot. Napisz do nas lub zadzwoń.