Wypadek drogowy w Irlandii

,
Wypadek drogowy w Irlandii

Jeżeli doznałeś obrażeń w wypadku komunikacyjnym w Republice Irlandii lub Irlandii Północnej (Ulster, ze stolicą w Belfaście), możesz liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania. O roszczenia mogą ubiegać się osoby, które uległy wypadkowi nie z własnej winy i doznały szkód fizycznych, psychicznych lub finansowych.

Kto ma prawo do odszkodowania po wypadku:

  • kierowcy poszkodowani w wypadku;
  • pasażerowie pojazdów;
  • pasażerowie środków komunikacji zbiorowej (np. taxi, autokary, autobusy, metro);
  • motocykliści;
  • potrąceni rowerzyści i piesi.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Naszym Klientom oferujemy pomoc irlandzkich kancelarii adwokackich wyspecjalizowanych w dochodzeniu roszczeń powypadkowych. Jeżeli do wypadku doszło właśnie w Irlandii lub Irlandii Północnej tylko adwokat znający prawo kraju miejsca wypadku może profesjonalnie i skutecznie reprezentować Klienta. Dzięki korzystnym uregulowaniom prawa Klienci nie płacą za usługi prawne oraz ekspertyzy medyczne do czasu zakończenia postępowania odszkodowawczego. Dodatkowo na każdym etapie prowadzenia sprawy oferujemy pełne wsparcie oraz polskojęzyczną obsługę.

Udokumentowanie szkód po wypadku

Jeżeli doznałeś uszczerbku w wypadku niezmiernie istotne jest zbieranie dowodów doznanych szkód. W przypadku obrażeń fizycznych istotna jest dokumentacja medyczna stwierdzająca, iż obrażenia pochodzą z wypadku. Konieczne będzie postawienie diagnozy oraz podjęcie właściwego leczenia. Jeżeli poszkodowany nie posiada kart wypisowych ze szpitala lub innej dokumentacji medycznej po wypadku wówczas dochodzenie roszczeń będzie znacznie utrudnione. Dokumenty jakie należy zbierać to także koszty leczenia, rehabilitacji – faktury i rachunki w oryginale.

Utracone dochody po wypadku w Irlandii

Osoby poszkodowane w wypadkach w Irlandii, które doznały szczególnie dotkliwych obrażeń (złamań, skręceń kręgów szyjnych) nie mają możliwości kontynuowania pracy. W takich sytuacjach pełnomocnicy naszych Klientów występują o utracone korzyści oraz dochody, które poszkodowany stracił na skutek wypadku. W tym celu konieczne jest udokumentowanie zatrudnienia (np. poprzez przedstawienie kopii umowy o pracę, zezwoleń oraz pasków wypłat – payslipów) oraz niezdolności do pracy (kopia dokumentacji medycznej z diagnozą i zaleceniami lekarza). Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – występujemy o renty i odszkodowania z tytułu niezdolności do pracy.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Wszelkie odszkodowania wynikłe z wypadków komunikacyjnych w Irlandii czy Irlandii Północnej (Belfast) wypłacane są z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów. Jeżeli nie znasz sprawcy wypadku (zbiegł z miejsca zdarzenia) lub nie posiadał ważnej polisy nadal masz prawo do odszkodowania. Zadzwoń do nas i skonsultuj sprawę.

Odszkodowania z Irlandii Północnej

Irlandia Północna (zwana również Ulsterem) ze stolicą w Belfaście jest częścią Królestwa Wielkiej Brytanii. Na tym terenie obowiązuje autonomiczne prawo, które jednak w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych oraz prawa cywilnego nie odbiega od ogólnoeuropejskich norm. Poszkodowani, którzy doznali szkody w wypadku na terenie Irlandii Północnej mogą również liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Skonsultuj swój wypadek bezpłatnie.