Wypadek drogowy w Holandii

,
Wypadek drogowy w Holandii

Osobami uprawnionymi do złożenia roszczeń odszkodowawczych po wypadku komunikacyjnym w Holandii są: pasażerowie pojazdów sprawcy lub poszkodowanego, kierowcy pojazdu poszkodowanego, motocykliści, rowerzyści i piesi, którzy doznali szkody nie z własnej winy. Nasz Biuro zajmuje się reprezentacją osób poszkodowanych w stosunku do ubezpieczycieli. Jeżeli doznałeś szkód w wypadku drogowym nie z własnej winy, skontaktuj się i skonsultuj bezpłatnie swoja sprawę. Być może masz prawo do odszkodowania.

Kto ma prawo do odszkodowania?

 • poszkodowani kierowcy – kierowca pojazdu uznanego za poszkodowany w wypadku
 • pasażerowie pojazdów – samochodów i motocykli
 • motoocykliści
 • rowerzyści i piesi portąceni przez pojazdy
 • pasażerowie środków komunikacji zbiorowej i miejskiej (autobusy, autokary, taxi).

W jaki sposób pomagamy poszkodowanym?

Polacy, którzy ulegli wypadkom drogowym w Holandii często zarzucają przysługujące im prawo ubiegania się o odszkodowanie z uwagi na nieznajomość języka, obyczajów czy prawa holenderskiego. Po wypadku wyjeżdżają z Holandii i nie podejmują prób walki o należne odszkodowanie. Nawet jeżeli poszkodowany powróci do kraju ma nadal możliwość uzyskania odszkodowań. Nasze Biuro we współpracy z holenderską kancelarią adwokacką świadczy bezpłatną pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań z Holandii. Dzięki zastosowaniu sprzyjających poszkodowanym w Holandii uregulowań prawnych mamy możliwość uzyskania własnych kosztów prawnych od strony odpowiedzialnej za likwidację szkody. Dzięki naszej pracy poszkodowani uzyskują pełne odszkodowanie w pełni pokrywające doznane szkody w Holandii.

Dlaczego sprawę prowadzi holenderski adwokat?

Jeżeli sprawcą wypadku został uznany kierowca z holenderskim ubezpieczeniem i wypadek miał miejsce w Holandii, szkoda powinna zostać zlikwidowana na podstawie holenderskiego prawa. Tylko holenderski adwokat wyspecjalizowany w dochodzeniu roszczeń powypadkowych na rodzimym rynku może skutecznie i szybko poprowadzić sprawę. Dodatkowo dzięki zastosowaniu holenderskiego prawa poszkodowany uzyskuje pełne 100% odszkodowania, a ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokrywa koszty prawne prowadzenia sprawy. W przypadku nie uznania roszczeń Klient nie płaci za usługę.

Odszkodowanie z Waarborgfonds Motorverkeer

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został odnaleziony masz prawo do odszkodowania z Waarborgfonds Motorverkeer, odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Instytucja ta realizuje również świadczenia na rzecz osób poszkodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.

Jakich spraw się podejmujemy?

Nasza Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw wypadków, w których uczestnicy doznali obrażeń fizycznych oraz szkód materialnych w postaci utraconych dochodów. Na podstawie holenderskiego prawa dochodzimy zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia, utraconych dochodów oraz innych kosztów spowodowanych wypadkiem. Jeżeli w kolizji uszkodzeniu uległ Twój samochód Twoją sprawę poprowadzi nasz polski zespół prawny.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym w Holandii

Holenderskie prawo jest mniej sprzyjające odszkodowaniom za śmierć osoby bliskiej, niż prawo polskie. Z tego względu sprawy związane ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi na terenie Holandii prowadzone są przez nasz polski zespół prawny. Rodzinie przysługuje prawo do odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, zwrot kosztów pochówku, a w uzasadnionych przypadkach mają również prawo do renty. Jeżeli na skutek wypadku w Holandii zginęła bliska Ci osoba, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Jakie dokumenty należy zbierać po wypadku w Holandii?

 • Dane sprawcy (imię i nazwisko sprawcy, adres) numer polisy i nazwa zakładu ubezpieczeń,
 • Oświadczenia i personalia świadków,
 • Informacje o policji przebywającej na miejscu zdarzenia lub kopia notatki policyjnej,
 • Dokumentacja szkody na pojeździe (wykonanie zdjęć uszkodzeń),
 • Dokumentacja leczenia po wypadku (wypisy ze szpitali, kopie skierowań, karty szpitalne),
 • Oryginały rachunków związanych z wypadkiem (za leczenie, holowanie pojazdu, hotel).

Skonsultuj odszkodowanie w Holandii. Bezpłatnie.